is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 6, 1956, no 4, 1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oprichting „Stichting Hnttcnhonwfoncis”

In de Bestuursvergadering van 15 Juni j.l, is ten overstaan van notaris G. J. Holsheimer te Woudenberg de akte gepasseerd tot oprichting van de „Stichting Huttenbouwfonds”, De stichting heeft tot doel het bouwen van een Nederlandse berghut in de Oostenrijkse Alpen. Het stichtingsbestuur zal nog nader bekend worden gemaakt.

Hiermede is niet alleen bereikt, dat de gelden voor de huttenbouw bestemd, in een afzonderlijke stichting zijn ondergebracht, maar ook, dat het thans mogelijk is bij testament aan de stichting te legateren, schenkingen te doen, of zich als donateur aan te melden.

Bergvriendcn

Zoals U in dit nummer van de „Bergvriend” kunt lezen, zijn de berichten over de huttenbouw zeer verheugend.

Aan ons allen is het nu ervoor te zorgen dat ook de financiële kant wordt opgelost.

Allen die dit jaar in Oostenrijk hun vacantie gaan doorbrengen, zouden wij willen opwekken zo hiertoe al niet het plan bestaat om van de bestaande hutten gebruik te maken. Bezoekt U eens zo’n hut, en maakt U zich dan eens de voorstelling hoe heerlijk het zal zijn een eigen Hollandse hut te bezitten.

Laten wij ons dan voornemen om in het najaar gezamenlijk een grote actie te ondernemen om het benodigde kapitaal bijeen te brengen. ledereen die relaties bezit in de zakenwereld kan mogelijk firma’s voor ons doel interesseren.

Ook zouden wij een beroep op de vacantiegangers willen doen om het eventueel overgehouden buitenlands geld eens niet in te wisselen, maar aan het Huttenbouwfonds over te maken!

Onder het motto; alle kleintjes helpen, hopen wij als echte bedelaars spoedig het doel te bereiken.

De Huttenbouwcommissie

Binnen gekomen stortingen voor het huttenbonwfonds!

Verantwoording de Heer N. Thirion te Valkenburg-Houtliem.

Dhr. J. D. ƒ 2.—; Dhr. N. T. ƒ 2.50; Dhr. J. J. P. B. ƒ 2.50; Dhr. D. E. M. de L. ƒ 2.50; Jhr. P. E. v. d. M. d. S. ƒ 2.50; Mej. C. A. M. M. M. ƒ 2.50; Dhr. L. C. ƒ 5.—; Mej. M. O. J. C. V. D. ƒ 10.—; Dhr. L. T. H. R. ƒ 10.—; Dhr. D. A. t. S. ƒ 10.—.

Verantwoording Mejuffrouw A. J. Allebrandi te Velp.

Mej. H. W. F. ƒ 0.50; Mej. A. O. H. ƒ I.—; Dhr. H. F. ƒ 2.50; Mej. L. K. ƒ 2.50; Dhr. L. C. ƒ 2.50; Mej. A. J. A. ƒ 2.50; N. N. ƒ 25.—.

Amsterdam: Dhr. A. S. ƒ 0.40; Mej. J. A. W. D. ƒ 1.—; Mej. G. D. ƒ 2.—; Dhr. P. V. jr. ƒ 2.40; Dhr. J. W. H. ƒ 3.50; Dhr. A. G. S. ƒ s.—.Antwerpen: Dhr. P. F. de K. ƒ 1.50; Arnhem: Dhr. J. v. d. B. ƒ 5.—; Beverwijk: De G. ƒ 50.—; De Bilt: Mej. H. M. V. J. ƒ 12.—; Delft: Ir A. G. J. B. ƒ 2.50; Den Haag: Dhr. H. A. F. v. L. ƒ 1.50;

Vervolg stortingen Huttenbonwfonds op pag. 15