is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 8, 1959, no 6, 1959

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen uitgave

Van de Oesterreichische Fremdenverkehrswerbung (Wenen, Hohenstaufengasse 3) ontvingen wij „Austria Profil”, Vierteljahreszeitschrift für die Freunde Oesterreiohs. Het is een goed geschreven tijdschrift met artikelen van velerlei aard. die verlucht zijn met talrijke goede foto’s in zwart/wit en in kleuren.

NIEUWS UIT DE CONSULATEN

’s-GRAVFNHAGF

De eerste kringavond zal gehouden worden op donderdag 10 december a.s. in het Museum v.h. Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2e. Aanvang 20 uur. Ons lid, de heer G. L. v. d. Mey, zal ons dan in gedachten meenemen op een trektocht dwars door de Dolomiten van west naar oost en zijn tocht illustreren met prachtige kleurendia’s.

HAARLEM

Op zaterdag 14 november vertoont de heer Cornelese, onze consul uit Eindhoven, zyn zeer mooie dia’s die ons het Venedlger gebied In kleuren laten zien. , , , 1 1A .i.cnamKai' ■7’iin npt. de kleur-

Op maandag 14 december zyn het de Kleurdia’s van de heer Van der Mey, opgenomen tijdens een wandeling van Mayrhofen naar Mallnitz, die onze ogen zullen strelen.

Beide avonden vinden plaats in het gebouw Zijvest 27 te Haarlem, aanvang 20.00 uur, toegang vry. Noteert de data! -1 j!_ j_ u» A .lö r»n fi fiKt.ober

De avond die de heer A. de Boer op 6 oktober verzorgde, viel by alle aanwezigen buitengewoon in de smaak. In de opnamen van het Val d’Anniviers en het Visperdal, die een grote afwisseling brachten, bleek het gevoel voor schoonheid en humor by de fotograaf volop aanwezig. Prachtig toonden zy ons zowel de dalen met dieren en bloemen, als de bestegen bergtoppen met sneeuw en ys. Warm aanbevolen, vooral nu de heer De Boer bereid is ook in andere consulaten zijn dia’s te vertonen.

ROTTERDAM

Op 27 november zal de heer A. de Boer in het „Zalencentrum”, Delftsestraat 33, zyn prachtige kleurendia’s vertonen van tochten die hij dit jaar maakte in het Val d’Anniviers en het gebied rond Zermatt. Het zyn de dia’s waarmede hij in Haarlem zoveel succes heefl geoogst.

Aanvang 20.00 uur. De kosten zullen hoofdelyP worden omgeslagen. . , .. 1 VioT- contPlDnPr-

Aansluitend op ons verzoek in het septembernummer richten wy gaarne weer een oproep tot de leden, die bereid zijn eventueel gemaakte dia’s en/of films van hun reizen, te Rotterdam te willen vertonen. Gaarne willen wy in dit verband, ook contact opnemen met leden buiten onze kring.

uuiLcii j Voor het houden van lezingen, met onderwerpen de natuur en bergwereld betreffend, zijn wy zeker eveneens geïnteresseerd. Gaarne met belangstelling zien wij berichten uwerzijds tegemoet.

Bergheil! G. F. van Wageningen-Vos Consuls.

EINDHOVEN

Ons winterseizoen opende dit jaar op woensdag 7 oktober met een Ortleravond, waarop onze consul de aanwezigen vergastte op een groot aantal uitstekende dia’s over deze schitterende berg, terwijl hy bij het begin van de avond even stilstond bij de plechtige inwijding van de Neue Sadnighütte, waarbij hij als afgevaardigde van het Sektionsbestuur aanwezig was geweest. Ook van deze inwijding had hij enkele geslaagde opnamen. Ir. v. d. Pauw uit Geldrop vertoonde tussendoor een klein aantaJ dia’s van het gebied rondom deze nieuwe hut. Van de gelegenheid om de nieuwe kalender van onze Sektion te kopen werd reeds een druk gebruik gemaakt. 30 stuks verwisselden van eigenaar.

vaii • Op 30 oktober vond de grote filmavond van de Oe.A.V. plaats, waarover wij in het volgende nummer iets meer hopen te kunnen vertellen. , .—. i_ _™ «...1 Tl rirt Annt.VPK-

Op 20 november a.s. zal de heer Den Aantrekker zijn dia's vertonen bij een verhaaltje over de door hem geleide trektocht door de Juiische Alpen. Na de pauze zal door Mej. Wegerif uit Den Haag, één der deelneemsters aan deze trektocht, een door haarzelf vervaardigde film van deze tocht worden vertoond, die een zeer goed beeld geeft van het gebied waardoor werd getrokken. . i I 1 „ nr- Qon QvnnH sr>P-

Op 14 december a.s. komt er een avond speciaal voor de liefhebbers van de wintersport. Door enkele leden zullen dia’s van verschillende wintersportgebieden worden vertoond. Ook voor de maanden januari t/m april 1960 is een programma, dat prima belooft te worden, in voorbereiding. U hoort hierover nader in het volgende nummer.

UTRECHT

Op maandag 30 november wordt door het consulaat Utrecht een dia-avond gehouden. Ons lid de heer H. Galenkamp uit Bloemendaal, is zo vriendelijk geweest ons zijn medewerking toe te zeggen. Hij zal zijn zeer fraaie dia s van Ziliertaler- en Stubaieralpen en van de Dolomiten vertonen. , j 1 rioM ITt AATi zalen

De avond wordt gehouden in een der zaïen van de Sociëteit „De Vereniging”, Maria plaats 14.

Aanvang 20 uur.

ZAANSTREEK

De heer J. Mijnders, Museumlaan 7, Koog a/d Zaan, heeft zich bereid verklaard als correspondent voor de Zaanstreek op te treden. Voor inlichtingen kan men in den vervolge dus hy de heer Mynders terecht.

MIDDEN-ZEELAND

Als correspondent voor dit gebied heeft de heer B W Alink, Brouweryweg 4 te Wemeldinge, zich bereidwillig beschikbaar gesteld. Voor inlichtingen kunnen leden uit deze streek zich voortaan dus tot de heer Alink wenden.