is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 9, 1959-1960, 1959

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JIARBOËK 1939

Sella Gruppe

Het Alpenvereins-Jahrbuch 1959 is verschenen!

De vrienden van de Dolomiten zullen verheugd zijn te lezen, dat dit jaar als bijlage de reeds lang uitverkochte en thans geheel bijgewerkte kaart 1 : 25.000 van de Langkofel-Sella Gruppe is toegevoegd. In 1904 werd de kaart voor het eerst uitgegegeven.

Aan het prachtige gebied dat de kaart omvat, zijn een tweetal interessante artikelen gewijd, nl. door Fritz Schmitt en door A. Kuhn. Een ander, welvertrouwd gebergte, het Rhatikon, wordt uitstekend beschreven door de bekende Walther Flaig.

Het moderne, extreme kletteren is vertegenwoordigd in een stuk van Dieter Hasse e.a. Aan de Andes en Oostafrikaanse gletschervulkanen worden enkele stukjes gewijd. Naast deze, en andere artikelen, nog een bijdrage van H. Psenner over het leven van de Murmeltiere, waarin vele, nog onbekende feiten worden vermeld. Kortom, het is wederom een jaarboek dat niet in uw boekenkast mag ontbreken.

Bestelling d.m.v. overschrijving van ƒ 10,— op girorekening 534744 te s-Gravenhage onder vermelding van doel van de storting.

STORTINGEN VOOR HET HUTTENBOUWFONDS VAN 14/10 t/in 30/11 1959

Aerdenhout: E. S. ƒ 7.65; Alkmaar: J. R. H ƒ 0.65; Amers oort: J H de J ƒ 265 Amsterdam W. P. M V. d. B. ƒ 0.15; E. A. H. B. ƒ 0.15; J. B. ƒ 0.48; filmavond p/10 ƒ 4.35 H. v. I J'”' P. L. V. d. M. ƒ 3.30; P. P. ƒ 10.—; J. S. L. v. R. (grop Schober-Ankogelgruppe) ƒ '5 —. H. M. S. f 4 15' Tr J J B vj S. ƒ 4.15; H. J. S. ƒ 0.65; Apeldoorn: J. W. F. v. d. B. ƒ 2.65, J P. ƒ 5.13, Lnhem: A. F.'ƒ 5.—; C. v. H. (reisgroepje Pitztal) ƒ 15.23; J M. V ƒ Beemster: K. J. . ƒ 3.15; Bilthoven; M. C. J. W. ƒ 0.15; Bussum: H. A. R. ƒ 0.45; Delft. A. O. J. B ƒ 1 ter: J. N. ƒ 2.50; Eindhoven: J. C. B. ƒ 8.75; filmavond 30/10 ƒ 1.95; Oeleen: H. nineen- R v R f 4 50' Den Haag: L. J. H. B. ƒ 15.—; P. B. ƒ 0.65; E. E. ƒ 5.— filniavorid 20/10 fT3S-’N. N.’ ƒ Ó.15; N. N. ƒ 0.15; S. A. R. ƒ 4.15; W. A. S. ƒ 0.40; Dr. J. v. W ƒ 0.15; Haarlem, j M. ƒ 20. (overschot weekend); filmavond 21/10 ƒ 5 95; Hilversum: H A L. ƒ 10.-, Hoorn J E de B. ƒ 0.45; Huizen: Th. H. S. ƒ 2.-; Kampen: T. S. ƒ 165; Koog «/d Zaan J. M ƒ 19.95 (reisoverschot trektocht Glockner-Venediger); Leiden: J S. S. ƒ 5.—; (overschot eg^n' Z. ri.ls; Leidschendam: J. B. S. ƒ 4.50; Marken: F. P ƒ 15-; Meeden: T. KV ƒ O 15, N jmeg^^^ G W K ƒ 0.15; J. M. ƒ 0.15; Ommen: Zr. P. v. M. ƒ 1.05; Overveen: F. S. ƒ 2.40, Rotterdam. e' k'f 9—; C. E. M. ƒ 0.15; Ir. L. S. G. ƒ 7.18 (reisoverschot Dolomiten-trektocht); RT. ƒ 1.15, Mr G J W f 3 15' de RÜP' W. A. Z. ƒ 10.—; Rijswijk: De 4 dobbelaars ƒ T. D. J j bi, kVa.' ƒ 2 S 0.15; A K flO.-, 28/10 ƒ Ll5; E. y o^^ dingen: C. D. ƒ 4.15; Voorburg: A. N. ƒ 4.50; Wassenaar: N. W C. S. ƒ 14.27 Westzaan. Ir. 1. S f 10—; IJmuiden: K. J. W. ƒ 2.—; Burgerhout (Antwerpen) G. F. v. V. ƒ 3.30.

o. j 10.—, ijmuiucn. IV. j. vy . j a. , «•«.'«v Verplichte bijdragen contributie 1/10 t/m 30/11 1959: ƒ 307.—.

Het saldo is thans ƒ 54,354.21.