is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 9, 1960, no 4, 1960

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BERGVRIEND

ALPINISTISCH TIJDSCHRIFT

Redaktieleden:

Joop von Freytag Drabbe Andre Oostwal

Tony van der Rijst Dick Schoonderbeek Honoré Ter Maten

Redaktieadres : Prins Hendrikkade 156

Amsterdam-C.

nummer 4 9de jaargang juli 1960

„absiieg"

afscheid en welkom

Zoals OTiTie leden kunnen zien, verschijnt dit nummer van de Bergvriend onder een andere redaktie. Hiermede wordt de traditie verbroken, dat de redaktie in voorkomende gevallen geleidelijk vernieuwd werd. Daarom past thans een meer officiële kennisgeving dan bij vroegere veranderingen gebruikelijk was.

Om te beginnen wenst het bestuur de afgetreden redaktieleden, wier besluit het betreurt, maar moet respecteren, heel hartelijk te danken voor de talloze diensten die zij de Sektion, derhalve ons allen, via hun werk voor de Bergvriend bewezen hebben. Drie van hen waren jarenlang lid van de redaktie; de heer Gorter slechts kort, maar zijn verdiensten stammen niet alleen uit deze periode.

Vervolgens past een hartelijk welkom voor de nieuwe redaktieleden, die de moed hebben opgebracht zich spontaan ter beschikking te stellen toen dit nodig was. Zij kunnen zich niet optrekken aan de ervaring van anderen. Maar anderzijds hebben zij de kans van stonde af hun volledig eigen stempel op het blad te drukken. Wij allen moeten het volste vertrouwen hebben in deze leden, die zo duidelijk getoond hebben dat in onze Sektion inderdaad de echte alpinistengeest aanwezig is: de bereidheid anderen te helpen en zich daarvoor grote inspanningen te getroosten. Gelukkig beschikt een aantal van hen over de nodige journalistieke ervaring.

Maar met vertrouwen alleen kan men geen verenigingsorgaan redigeren. Geen redaktie kan zelf altijd een blad vullen. Het bestuur roept daarom de leden op hun steun te geven in de vorm van bijdragen. Weest niet boos, als daarin eens iets veranderd moet worden. Geeft ook tips en uit uw verlangens, eventueel op passende wijze uw kritiek. Het bestuur wenst de nieuwe redaktie en met haar alle leden een goede tour!

Het bestuur