is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 9, 1960, no 5, 1960

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULAAT EINDHOVEN

~In de komende wintermaanden hopen wij als vanouds onze Eindhovense leden weer een aantal gezellige en interessante avonden te kunnen bieden. Voorlopig hebben wij voor woensdag 19 oktober en 16 november a.s. één der werkzalen van het Philips’ Ontspanningsgebouw vastgelegd voor onze bijeenkomsten. Verschillende van onze leden maakten in de afgelopen zomer, die helaas niet altijd even mooi bergklimmersweer opleverde, mooie tochten waarbij zij kleurenopnamen maakten.

Er staan dus weer verschillende streken op het programma, terwijl wij ons tevens voornemen, zo mogelijk, ook weer één avond geheel aan de wintersport te wijden, omdat het aantal dergenen die een deel van hun vakantie in de winter opnemen steeds groter wordt, en ook deze leden moeten aan hun trek komen.

Eén avond zal gewijd worden aan het gebied van de Gran Paradiso, verschillende leden trokken in het Ortlergebied, waarvan een groot aantal dia’s het resultaat is. In verband met het feit dat wij dit jaar veel nieuwe leden in ons Consulaat mogen begroeten hopen wij in het voorjaar van 1961 ook weer eens een cursus in Alpine techniek te organiseren, waarvoor wij gaarne de medewerking van de cracks inroepen. Tot slot, zeer bescheiden onderaan, onze bekende kleine wenk over de bijdrage voor de kosten van alle winteravonden. Als ieder onzer trouwe bezoekers ƒ 1,25 betaalt komen we wel weer ongeveer rond. U kunt dit bedragje storten op de girorekening van de heer Cornelese of dit betalen aan ondergetekende op één der geplande avonden. Wij rekenen uiteraard op uw aller medewerking.

Waarschijnlijk reeds op één der eerste avonden zal de nieuwe kalender 1961 te zien zijn, die minstens even mooi is als die van 1960. Zorgt dus dat u geld bij u hebt om er één te kopen. U nu reeds een alleszins geslaagd winterseizoen toewensende, Uw

den Aantrekker

CONSULAAT VGRAVENHAGE

Zoals bekend heeft mevrouw du Marchie van Voorthuizen dit voorjaar besloten de functie van consul te ’s-Gravenhage neer te leggen. Zij heeft gedurende tal van jaren onze kringavonden en tevens enige cursussen georganiseerd. De steeds groter wordende opkomst getuigde van de waardering voor haar werk. Daarvoor komt haar ons aller lof toe.

Ons winterprogramma is nog slechts ten dele vastgesteld. Wel staat reeds vast: Donderdag 20 oktober: ir van Foeteren vertoont kleurendia’s en vertelt van zijn tocht ‘Van Zeil am See naar Zeil am Ziller’ via

het Schober- en het Venedigergebied en doof de noordelijke Zillertalor Alpen.

Woensdag 16 november: ‘Zomer en Winter in de bergen’ met onder andere kleurendia’s van bloemen en bomen door mej. Laseur. Dinsdag 13 december: het onderwerp wordt nog nader aangekondigd.

De avonden worden gehouden in de zaal van het Museum voor het Onderwijs. Hemsterhuisstraat 2E en vangen aan om 8 uur. Van verschillende kanten zijn suggi

, . voor het winterprogramma binnengekomen. Meer suggesties zijn welkom. Willen voorts zij, die ons allen willen laten meegenieten van hun bergvakanties door een kringavond geheel of gedeeltelijk te verzorgen, zich bij de consul opgeven? Laten daarbij ski- of klettertochten niet worden vergeten.

Hulp aan het bureau is een dringende noodzaak. Het werk betreft voornamelijk de verzending van de ‘Mitteilungen’ en kan ook ’s avonds worden verricht. Gevraagd wordt 1 a 2 avonden per maand. Mogen we op uw hulp rekenen? Aanmelden op het bureau of bij de consul.

G röneveld, consul.

Van Meerbeke, vice-consul,

lEDERE BERGVRIEND = EEN FOTOVRIEND! Wij leveren U ALLES op .qLs foto- en FILMGEBIED. A OOK Prismakijkers, Bandrecorders, enz. FOTO HAECK Opgericht 1913 TWEEDE Gonst. Huygensstraat 57 AMSTERDAM-W Telefoon 126561