is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHEMISCHE WASSCHERIJ VOLGENS MODERNE METHODEN LINNENVERHUURINRICHTING POETSDOEKENFABRIEK HUISHOUDWASS CHERIJ Lin Mij n.v. AMSTERDAM . Sloterdijk B 135 . Telefoon 80404-80411-80488 ROTTERDAM . Goudsche Rijweg 91 . Telefoon 44458 DEN HAAG . Korte Houtstraat 29 . Telefoon 111473 UTRECHT . L. Nieuwstraat 33 . Telefoon 1 5505

Uu/i acUel voor beter | brood en banket Silo. RATELBAND

Cortonnagefabriek HESKOn RUYSCHSTRAAT 85/87 TELEFOON Nr. 51110 AMSTERDAM Fabriek van Veldpostdoozen ; Schoendoozen ; Speelgoeddoozen; Manufacturendoozen en alle mogelijke verpakkingen. Verzoekt opdrachten voor Wehrmacht e.a. instanties

0 „Pijn"-liji<e momenten. Ml m Geen geld bij U ? 1| m Dat is „pijn"-lijk! || W Tegen deze soort pijn helpt \ i 1 Aspirin niet. Moor wèi helpt '| 1 Aspirin onovertroffen bij I p hoofdpijn, griep, verkoudheid |

Firma V. Wolde en Vowinkel Lijnbaansgracht 8-10 Amsterdam Centrum Teletoon 35579 Dames-, Heeren-, Kinder- Kleeding Confectie e Auch tür Verlagerungs auftrag militair und Civil

II I P'MN HAAG • IANGE EOTEN 43 «TEL 11528Ï I y I . ZILVER – JUWEELEN I ■ I INKOOP • VERKOOP • TAXATIE I

AMSTELHOTEL – AMSTERDAM