is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGINA restaurant L’AUBERGE „AU FILET DE SOLE" BUITENHOF 22 . ’S-GRAVENHAOE

CONFECTIEFABRIEK „DE KAN” TELEFOON 42629 O.Z. VOORBURGWAL 63 AMSTERDAM-C

EREENIGDE NEDERLANDSCHE METAALWALSWERKEN n.v. UTRECHT Half fabrikaten in ZINK en LOOD

Dyckerhoff ’s CEMENT HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. DEN HAAG – RAAMWEG 15 – TEL. 117518 Alle soorten bouwmaterialen BARAKKEN VAN BIMSBETONPLATEN, „HURDIS" HOLLE BAKSTEENEN IMPORT EN EXPORT VAN VERSCHILLENDE ARTIKELEN, OOK UIT ANDERE BRANCHES, MET DUITSCHLAND EN DE THANS BEREIKBARE LANDEN

Yïl. <k Qa- AMSTERDAM SNOEKJES STEEG 4 ( hoek St Antoniesbreestraat ) TELEFOON 43607 – 49139 POSTGIRO 228570 BANKIERS ; A'DAMSCHE BANK GROOTHANDEL IN TRICOTAGE – KOUSEN – SOKKEN

Gereserveerd