is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INVLOED DER JODEN IN DE NEDERLANDSCHE FILMWERELD .... VÓÓR 1940

DOOR JAN TEUNISSEN

Het is een vaststaand feit, dat de zonen van Juda zich in de jongste aller kunsten, de filmkunst, in vrij korten tijd zoo wisten binnen te dringen, dat zij over geheel de wereld zoowel in Europa als in Amerika algemeen en overal mono= polistische posities wisten te verwerven.

Dit was zoo in de filmproductie, waar productie* leiders, regisseurs, spelers en overige leidende of toonaangevende figuren grootendeels Joden waren; het was eveneens zoo in de film*exploitatie, waar zoowel in de filmverhuur als in het drijf de Joden de sleutelposities in handen wisten te krijgen.

Zoo ergens dan, kon er in de jonge filmbranches gesproken worden van de triomf van het Joden* dom, een triomf, die tegelijkertijd meestal voor de meeste Christen* of in ieder geval niet*Joodsehe ondernemers de ondergang beteekende. Zoo drukte de Jood zijn stempel, het stempel

Foto: N.D.K.-archiet Twee origineele Joden: Productieleider Leo Meyer en regisseur Max Nosseek

van zijn rasloosheid en minderwaardigheid op den geheelen filmwereld, niet alleen in internationaal maar ook in nationaal opzicht. Ook in ons land wisten de Joden zich met hun alleszins verderfe= lijke opvattingen en gewoonten in het zakenleven en zéér in ’t bijzonder ook in het jongesbloeiende

filmbedrijf in te dringen en al spoedig tot schende posities omhoog te werken. De Jood en het Joodsche domineerden weldra en de „zonen van het oude volk wisten het klaar te spelen, ten koste van alles en iedereen hun heih looze en onsociale praktijken door te zetten.

In de wereld der Nederlandsehe filmproductie was het resultaat: ondeskundigheid, uitheemsch* heid, het bijna systematisch aankweeken van een publieken wansmaak (Joodsch geïnfecteerd) en een voortdurende speculatie op de sensatielust en de lagere instincten van de menigte.

Vakkundige, enthousiaste, werkelijk talentvolle