is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MODERNE TOONEELBEELD

Prof. Emil Preetorius ontwierp de decors voor de Amsterdamsche Lohengriwopvoering

De Lohengrimopvoering der Amsterdam* sche Opera legt een schitterende getuigenis af van het ernstige werken en van het groote kun* nen van dit nog jonge instituut. Dat met kunst*

zinnige ernst en verantwoordelijkheidsgevoel ge» streefd wordt het gestelde doel te bereiken, bewijst reeds t feit, dat men Prof. Emil Preetorius, de be? roemde Münchener en Bayreuther tooneelontwer* per, het ontwerp voor het decor voor deze mise en scene opdroeg.

Hoe sterk de invloed ,i het decor (het Duitsche woord „Bühnenbild” is hier veel sterker) op de geheele voorstelling is, werd hier op overtuigende wijze bewezen. Nog nimmer tevoren heeft men zich zoo los gevoeld van het zuiver decoratieve, alleen al hierom, omdat het „Bühnenbild” hier

Prof. E. Preetorius: Decor Ie Bedrijf „Lohengrin”

meer dan coulisse is, het gaf niet alleen de juiste stemming, het dwong deze zelfs imperatief af. De . geheele inseeneering was daardoor zonder twijfel bewust in harmonie gebracht met de stijl van het

decor. De beweging van het koor, het gebarenspel alles was afgestemd op een onzen tijd begrij* pende geesteshouding, zooals deze nu juist uit het tooneelbeeld van Prof. Preetorius naar voren komt.

Als wij ons de vroegere Bayreuther decors voor den geest roepen, dan komt deze ommekeer ’t duidelijkst naar voren. Hoe overladen was het tooneel direct al bij het eerste bedrijf; een breed vertakte boomengroep, tot in bijzonderheden pijn* lijk nauwkeurig weergegeven, staat daar op de voorgrond. Voor de gerechtseik staat een hoekige, machtige zetel. De oever van de Schelde daarachter