is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dellen laten zien, een merkwaardige collectie waar? over men alleen reeds een boekdeel zou kunnen schrijven. A’an der Vlist heeft die modellen voor het meerendeel in deplorabelcn toestand bij anti; quairs en uitdragers gekocht en ze daarna op zijn vrije avonden geheel gerestaureerd. Hij heeft er blokjes voor gesneden en spantjes voor gezaagd, hij herstelde roeren en masten, vernieuwde het touwwerk en knipte nieuwe zeilen totdat zijn scheepjes weer hun ouden luister terug hadden.

Onder die modellen bevinden zich vele typische stukken, zooals een ejken houten Dortschen boeier uit 1747, een hektjalk „de Jonge Adriaan” uit 1801, die compleet getuigd is met staand gaffeltuig, fok, kluiver, vlieger en bezaan, een zandaak, een melk; schuit, een torenschuit genoemd naar den Schreierstoren te Amsterdam, vanwaar zij Noord Holland bevoeren een oude Kaag en zelfs een statiejacht met een zijgalerij en een versierden spiegel. Op het gebied van oude schepen kan men bij Van der Vlist heel wat zien en heel wat leeren!

Inmiddels zouden we door den verzamelaar den schilder te lang vergeten en dat zou onjuist zijn, want in de eerste plaats is Van der Vlist schilder en over den schilder hebben wij tot slot nog een en ander te zeggen.

Lecndert van der Vlist begon zijn studie op de Haagsehe Academie, waar hij onder leiding van den bekenden Haagschen kunstschilder A. van den Berg, de avondcursussen bezocht en overdag buiten schilderde.

Foto: Frequi ,Oude Pulletjes”

Later ontving hij lessen van den Leidschen kunsts schilder Van der Nat en van den vermaarden meester uit de Haagsehe school Willem de Zwart.

Van de officieele successen die Van der Vlist met zijn werk behaald heeft, kan gemeld worden.

dat hij eenige jaren geleden de eerste premie van Arti behaalde met het stilleven „De Baardman; kruik”, dat door het rijk werd aangekocht en zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Arti schonk hem bovendien in April van dit jaar de gouden medaille voor het stilleven met den dooden zwaan. Van der Vlist heeft ook meermalen in Duitsehland geëxposeerd. Dat zijn kunst daar eveneens gewaardeerd wordt, bewijst het feit, dat onlangs de directie van het museum te Hagen een stilleven van hem heeft aangekocht.

Voor hen, die zijn schilderijen in werkelijkheid willen zien, kan worden medegedeeld, dat op de tentoonstellingen van „Arti” en „St. Lucas” te Am; sterdam bijna altijd werken van Lecndert van der Vlist geëxposeerd zijn.