is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAN VAN MEEGEREN

DOOR FR. HANNEMA

Men kent den kunstenaar Hans van Mee; geren als één onzer meest bekwame en talentvolle teekenaars. Zijn, fijne verbluffend;vir;

tuose teekeningen van dieren, die, gelijk bij de Japanners of Chineezen, als op het papier zijn ges zucht, met uiterste soberheid van middelen, in een volmaakte beheersehing van techniek en materie in het ondeelbaar moment van actie betrapt en

De schilder Han van Meegeren in zijn atelier

neergezet, hebben hem een welverdienden naam verschaft als één onzer fijnzinnigste hedendaags sehe meesters van de teekenstift.

Door zijn ~Hert je”, langs den weg der repros ductie duizenden malen vermenigvuldigd en in breeden kring verspreid, verkreeg hij zelfs een vorm van populariteit, zooals weinigen zijner kunstbroeders ooit genoten; deze gevoelige en