is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spannen voorgedragen met veerkraehtigen toets. In het afwegen der kleur niet der toonwaars den sehuilt het geheim der overtuigende bekos ring, die zijn schilderijen op den beschouwer uits oefenen.

Zijn eerbied en bewondering voor grooten Hals steekt deze schilder van onzen tijd, ook in zijn doeken, niet onder stoelen of banken.

Die geestelijke afhankelijkheid, die daarom nog geen slaafsehe navolging is, komt vooral duidelijk naar voren in het kleine, geheel in grijs gehouden, schilderij van den bedelaar „Tinus”, een Larenseh type, zoo voortreffelijk gekarakteriseerd, vlot en toch vast en beheerseht neergezet, meesterlijk ten voeten uit, in het vlak geplaatst.

De roode halsdoek vormt de „note gaie” in deze symphonie in grijs, die intusschen meer is dan een schilderkunstig en bewonderenswaardig werkstuk:

n . i Tkf • rr »» t N. J. d« Graaff rortret Mejurirouw M. L.

een klein en geestig meesterwerk van levendige en kunst van menschensuitbeek ding.

De groote beeltenis van den zwerver, lachend, met de trompet onder den arm, doet in zijn luchs tigen, raken, en als beschrijvenden toets den schik der vooral van zijn virtuose zijde kennen, en men zou dit schilderij, waaruit misschien wat te sterk

de routinier spreekt, een zekere oppervlakkigheid kunnen verwijten.

Daarentegen staat evenwel naar mijn gevoel een op degelijk vakmanschap berustende, onbekoms merde spontaniteit, die alle bedenkingen op den achtergrond dringt.

Van Meegeren is zelf de laatste om met eenmaal bereikte resultaten genoegen te nemen, en door te borduren op een eenmaal gevonden recept. Hij be« mint het experiment, en dat hij daarbij gaarne bij