is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 8, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De(öuhant Het Nieuws van den Dag —l^

Assen, Ambachtsschool, leeraar Duitsch; aan den directeur. Schoolstraat 22, Assen; vóór 15 Augustus. Barendrecht, Gem. landb. hh.school, directrice; aan den burgemeester; vóór 15 Augustus. Breda, Kook-, hh.- en ind.school, leerares teekenen, leerares Fröbelen, kinderverz., leerares Duitsch, leerares lich. opv. per 1 September; aan de directrice, Boeimeersingel 10, Breda. Cocvorden, Amb.school, tijd. leeraar mach.bankw., mech. metaalbew.; Av. nijv. school, leeraar mach. bankw., mech. metaalbew.; aan den directeur; zoo spoedig mogeiijk. Delfzijl, Gem. zeevaartschool (tijd. Enkhuizen), leeraar Engeisch, leeraar Nederl., leeraar aardrijksk., aan den wnd. burgemeester van Delfzijl; zoo spoedig mogeiijk^

Dordrecht, R.K. hh.school, leerares a.v.0., leerares N XX, leerares teekenen; aan het bestuur. Voorstraat 132, Dordrecht; zoo spoedig mogelijk. Eindhoven, R.K. ind.- en hh.school ~St. Joseph", leerares K. en 0., leerares N VIII, leerares N VII, leerares teekenen, leerares stofversieren; aan het bestuur, Hemelrijken 119, Eindhoven; vóór 15 Augustus.

Enschede, Huishoudschool, leerares a.v.0.; aan den secretaris van het bestuur, Dr. Schaepmanlaan 4, Enschede; vóór 15 Augustus. Gorinchcm, Av.school v. amb.lieden, leeraar smids-, werktuigk. teekenen, leeraar natuur-, werktuigk., leeraar Nederl., algebra, meetk., 2 leeraren smidswerktuigk. teek., aan den directeur; voor 2 September. Gouda, Ambachtsschool, 3 leeraren Duitsch; aan den secretaris, Van Swietenstraat 11, Gouda. ’s-Gravenhagc, Amb.school, tijd. leeraar instrumentmaken; aan den directeur. Nieuwe Haven 95, 's-Gravenhage; vóór 15 Augustus. ’s-Gravcnhage, Ind.school v. m., leerares N VII, leerares Duitsch; aan de directrice. Mevr. A. van der Bilt —Doornhein, Van Diemenstraat 202, 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, Hh.school,,Licht, Liefde, Leven", leerares Na; aan de directrice, Vinkensteynstraat 141, 's-Gravenhage; spoedig. Haarlem, Av.vakteekenschool, leeraar Nederl., wis-, natuurk.; per 1 October; aan den directeur, Kleverparkweg 183, Haarlem. Harderwijk, Vakschool v. m., leerares of leeraar a. V. o.; aan de secretaresse. Mevr. D. A. C. G. Fijn van Draat, Fokko Kortlanglaan 132, Ermelo; z. sp. m.

Heerlen, R.K. hh.- en ind.school 2 leeraressen N VII, 2 leeraressen N VIII, leerares a.v.0.; aan het bestuur der R.K. Ver. ~Hh.- en Ind.school voor Heerlen en omstr.". Gasthuisstraat 19, Heerlen; zoo spoedig mogelijk. ’s-Hertogenbosch, R.K. hh.- en ind.school, leerares a.v.0., leerares met aant. op de akte N VII; per 1 September; aan het bestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. Hilversum, R.K. vak- en hh.school, leerares kinderverzorging; aan het bestuur, W. de Zwijgerstraat 6, Hilversum; zoo spoedig mogelijk. Hoorn, Gem. hh.- en ind.school, leerares K. en 0., leerkracht N XI; aan den burgemeester; zoo spoedig mogelijk.

Kampen, Gem. nijv. school v. m., leeraar of leerares Duitsch, leeraar of leerares a. v. 0., leerares Na; aan den burgemeester; zoo spoedig mogelijk. Leiden, Ambachtsschool, leeraar Duitsch; aan den directeur, Haagweg 2, Leiden. Mcppcl, Ambachtsschool, leeraar lich. oef.; tegen 1 September; aan den directeur. Musselkanaal, Av.nijv. school, leeraar vakt. a. timmerl., leeraar vakt. a. metaalbew., leeraar v.1.c.; aan den directeur; vóór 15 Augustus. Sneek, Amb.school, leeraar timmeren, vakt., kennis v. materialen en gereedsch., constr.leer; aan den directeur, J. van der Laan; vóór 16 Augustus. Steenwijk, Avondteekenschool, leeraar meetk.; rekenen, leeraar meubelteekenen; tegen 1 October, aan den directeur. Gasthuisstraat 11, Steenwijk. Terborg, Vakschool v. m. ~Wisch", leerares N VII,

leerares iSTa, leerares K. en 0., leerkracht a.v.0.; zoo spoedig mogelijk; aan Mevr. M. ten Bosch-van Nieuwenhoven Helbach. Utrecht, M.T.S., leeraar weg-, waterbouwk., verv. leeraar bouwk.; aan den directeur; zoo spoedig mogelijk. Vlaardingen, Nijv.av.school, leeraar bouwk. teek., leeraar scheepsbouwk. teek., leeraar werktuigbouwk. teek., leeraar autogeen lasschen, leeraar electr. lasschen; aan den directeur, B. Helleman. Waalwijk, R.K. hb.- en ind.school, leerares N VII leerares Na, leerares met bev. Duitsch, leerares lich. opv.; aan het bestuur. Schoolstraat 2, Waalwijk; zoo spoedig mogelijk. Winterswijk, Ambachtsschool, leeraar a.v.ö.; aan den directeur, L. Boogert; zoo spoedig mogelijk. Zaandam, Centr. amb.school v. d. Zaanstreek, leeraar prakt, en theorie timmeren; aan den directeur; z.sp.m.

L. O.

Aalten, Openb. school v. g. 1.0., ond.es; aan den buigemeester; vóór 16 Augustus. Alkmaar, R.K. meisjesscholen, 2 hoofden (rel.), ond.es (rel.); aan de Overste, Verdronkenoord 12, Alkmaar. Almelo, R.K. u.1.0.-school, on.er, tijd. onde.er(es); per 1 September; aan deken Van der Waarden. Amstelveen, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es; aan den voor2itter van het bestuur, 20, Amstelveen. Amsterdam, Zuiderschool, ond.es nutt. hw., lich. oef., handenarb.; per 1 October; aan het hoofd, Geulstraat 9, Amsterdam Z. Amsterdam, St. Antoniascholen, ond.es lich. oef.; aan het bestuur, Kei2ersgracht 71, Amsterdam. Amsterdam, St. Antoniusschool, ond.er lich. oef.; aan het hoofd, H. J. G. Verlaan, Fred. Hendrikplantsoen 108, Amsterdam W. Apeldoorn, R.K. meisjesschool,.,tijd. ond.es; tegen 1 September; aan het bestuur, v. d. Heijdenlaan 7, Apeldoorn.

Beesel, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es; aan pastoor L. Backhuys. Bergen op Zoom, R.K. school v. glo., ond.es(sen); aan het Moederhuis, Moerdijk. Boskoop, St. Jo22fschool v.g.1.0., tijd. leerkracht; per 1 September; aan pastoor F. Cornet. Breda, R.K. jongensscholen, ond.es; R.K. u. 1.0. v.j., leeraar gymn.; aan den Overste der Congregatie van Huybergen. Hoogstraat 23, Bergen op Zoom. Delft, R.K. meisjes-m.u. 1.0 2 ond.essen (één ingevolge art. 56); aan de Overste, Voorstraat 22, Delft.

Deurne, R.K. school v. g 1.0., ond.es(sen); aan het Moederhuis, Moerdijk. Doetinchem, R.K. meisjesschool, vr. hoofd (rel.); aan het bestuur. Dordrecht, R.K. school v. u. 1.0., leera(a)r(es) lich. oef., ond.es handw.; R.K. lag. schooi, tijd. ond.er(es); per 1 September; aan J. Schönberger, Stooplaan 29, Dordrecht. Echt, R.K. m.school v. v.g.1.0., hoofd, ond.es; R.K. m.school V. g. 1.0., hoofd (rel.); R.K. m.school v. U. 1.0., ond.es; aan het bestuur. Wijnstraat 7, Echt; voor 20 Augustus. Eindhoven, Nuts-school, ond.er(es); aan 1 et hoofd, A. M. Schippers, Huygenslaan 10, Eindhoven; 200 spoedig mogelijk.

Eindhoven, R.K. u.1.0.-school v. m., ond.es; per 1 September; aan de Overste, Jan van Lieshoutstraat 5, Eindhoven. Enschede, R.K. meisjes-u.1.0.-school, tijd. leerkracht, aan Th. van Beers, Laareschsingei 102, Enschede; ten spoedigste. Erp, R.K. j.school ~St. Servatius", ond.er(es); aan den voor2itter van het bestuur, dr. A. Meuwese; 200 spoedig mogelijk. Gaasterland, U.1.0.-school, Balk, ond.er; aan den burgemeester; vóór 20 Augustus. Geleen, Chr. lagere school, ond.er(es); aan het hoofd, A. K. Hamelink; Mauritslaan 46, Geleen. ’s-Gravenhage, Nutsschool, onderwij2er; aan den directeur, G. J. Willering,Hollanderstraat 21, 's-Gravenhage; 200 spoedig mogelijk.

’s-Gravenhage, R.K. scholen v.g.1.0., hoofd, ond.er(s) (essen); aan het administratie-adres van het R.K. kerkbestuur der parochie van den H. Gerardus Majella, Jul. van Stolbergstraat 19, Rijswijk. ’s-Gravenhage, St. Rosaschool, ond.es; aan het hoofd, Nijkerklaan 7, 's-Gravenhage. Haarlemmermeer, Openb. 1.0.. ond.er, ond.es, tijd. ond.er(es); aan den burgemeester te Hoofddorp; vóór 15 Augustus. Heerhugowaard, R.K. school, ond.er(es); aan het hoofd, J. C. Ohms, Hondenweg G 106, Heerhugowaard.

Hengelo, (O.), St. Bernardusschool, ond.er; aan het hoofd, W. A. Wijdeveld, Bornschestraat 47, Hengelo; vóór 15 Augustus. Hilversum, St. Gertrudisschool, ond.es (rel.); zoo spoedig mogelijk; aan het bestuur, Simon Stevijnweg 75, Hilversum. Hilversum, R.K. school, tijd. ond.es; liefst tegen 1 September; aan het bestuur parochie St. Clemens, Boschdrift 55, Hilversum. Hooge Zwaluwe, R.K. school v. j. en m., tijd. ond.es; per 1 September; aan den voorzitter van het bestuur, dr. Edm. Koeken. Hulsberg, R.K. jongensschool, tijd. ond.er(es); aan den pastoor; voor 15 Augustus.

Laren, Montessorischool, tijd. ond.es; aan het hoofd, mej. A. v. d. Tuin, Leemkuil 4, Laren (N.-H.); 200 spoedig mogelijk. Limbricht, R.K. school v. v.g.1.0., Einighausen, ond.es; aan den pastoor, Einighausen; vóór 15 Augustus.

Maarssen, R.K. jongensschool, ond.er; per 1 September; aan het hoofd, J. R. Maas. Maastricht, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es vóór 1 September, aan den pastoor, Edisonstraat 2, Maastricht. Maastricht, H. Hartschool, v.g.1.0., ond.es, tijd. ond.es; voor 1 September; aan het bestuur, Brusselscheweg 212, Maastricht.

Mcchelen-Wittem, R.K. meisjesschool, tijd., ond. es; aan het bestuur, Hilleshagerweg 6, Mechelen-Wittem; 200 spoedig mogelijk. Nijmegen, R.K. j.school, Neerbosch, ond.er., tijd. ond.er(es); 200 spoedig mogelijk; aan het hoofd, W. A. V. d. Velden, Dorpsstraat 170, Nijmegen. Oosterhout, R.K. jongensschool, ond.es (rei.); aan den Overste der Congregatie van Huijbergen, Hoogstraat 23, Bergen op Zoom. Overdinkel, R.K. jongensschool, tijd. ond.es, aan den voor2itter van het bestuur; 200 spoedig mogelijk. Overwoud, School m. d. Bijbel, onderwij2er; tegen 10 October; aan het hoofd, S. Visser, Ruitenbeekweg 14, Overwoud.

Rotterdam, Van Oldenbarneveltschool, tijd. ond.er lich. oef.; per 1 September; aan het hoofd, G. van Kooten, Jagthuisstraat 14, Rotterdam. Rotterdam, Chr. lagere school, ond.er, 2 tijd. onderw.; aan het hoofd, E. Brinkhuis, Hillevliet 44, Rotterdam Z.; vóór 16 Augustus. Rotterdam, Chr. lagere school, tijd. ond.es; aan het hoofd, W. Verschoor, Hillevliet 124, Rotterdam Z.; vóór 16 Augustus. Rotterdam, R.K. jongensschool, leerkacht; vóór 1 September of later; aan het hoofd, Veurstraat 7, Rotterdam.

Sassenheim, R.K. m.school, ond.es(sen) (rel.); aan het bestuur. Schalkhaar, R.K. lagere school, tijd. ond.cs; aan pastoor W. R. de Jong. Schimmert, R.K. u.1.0.-school v. m., tijd. ond.es; aan het bestuur, St. Mariestraat 47, Schimmert; vóór 15 Augustus. Sneek, R.K. meisjesschool, ond.es(sen) (rel.); aan het bestuur. Utrecht, Bijz. meisjesschool, ond.es (rel.), tijd. ond.essen; aan het kerkbestuur, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht.

Utrecht, St. Augustinussch.,ond.er, tijd. ond.er(es) ond.er teekenen; aan het hoofd. Kruisweg 9, Utrecht. Vierakker, R.K. school, onderwijzeres; aan pastoor dr. J. H. A. ter Heerdt, Vierakker, post Vorden; zoo spoedig mogelijk. Vlaardingen, Ned. Herv. m.u.1.0.-school, afd. 1.0., tijd. ond.es, ond.er; afd. m.u.1.0., ond.er; aan het hoofd, G. J. Kamphorst, Hazelaan 3, Vlaardingen. Voorburg, R.K. j.- en m.school, ond.es; aan pastoor L. N. Geldermans, St. Liduina-parochie, Schenkkade 117, 's-Gravenhage. Wanssum, R.K. bijz. school, hoofd; aan pastoor Wijnhoven; vóór 1 September. Wassenaar, R.K. meisjesschool, ond.es (rel.); aan het bestuur. Kerkstraat 32, Wassenaar.

Wassenaar, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es; aan het bestuur. Kerkstraat 32, Wassenaar. Wildervank, u.1.0.-school, tijd. leerkracht; aan den burgemeester; zoo spoedig mogelijk.

Zevenbergen, R.K. jongensschool, ond.er(es); per 1 September; aan pastoor W. van Kessel. Zijpe, 0.1.5., 't Zand, tijd. ond.er(es); aan den burgemeester te Schagerbrug.

B. L. O.

Groningen, Inst. v. doofstommen, tijd. ondes; aan den directeur. Oude Kijk in 't Jatstraat 69a, Groningen; zoo spoedig mogelijk.

Tilburg, R.K. scho(o)Ken), ond.es(sen); aan het bestuur der Ver. Zusters van Liefde, Oude Dijk 1, Tilburg.

Foto’s: Archief

Teekeningen: Nenasu

GEMEENTE LOCHEM (3e klasse)

Gevraagd een a. HOOFD aan de openbare lagere school no. 2 (6-mansschool). Bezit akte landbouw en tuinbouw strekt tot aanbeveling. b. tijdelijk ONDERWIJZER (ES) aan een der openbare lagere scholen. Infunctietreden zoo spoedig mogelijk. Sollicitaties vóór 25 Augustus a.s. aan den Burgemeester van Lochem.