is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 1, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS 1 SCHOOL 1 ' AARD DER VACATURES 1 ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES Rotterdam 1 R.K. Dagambachtsschool ~St. R.K. leeraar plaatwerken, aan den voorzitter van het schoolbestuur Joseph” lasschen, R.K. leeraar vakrector P. J. Maas, Nieuwe Binnenweg 1 teekenen en vaktheorie v. 33, Rotterdam: vóór 10 Mei. 1 bankw., R.K. leeraar vakt. en vakth. V. autoherstellers, ; leeraar vakt. en vakth. v. electriciens, leeraar afschrij ven V. timmerlieden en na -Rotterdam R.K. Huishoud- en Industrie-1 tuur- en werktuigk. 2 leeraressen N VII leerares aan het bestuur, Drievriendenstraat 26, -- 1 N VIII, leerares Na, leerares Rotterdam: vóór 15 Mei. 1 a.v.0., leerares N XI, leerares lich. oef. M. 0., leerares K. Schiedam Huishoud- en Industrieschool leerares a.v.0., leerares Duitsch L.O. (event. gecomb.), leer-1 kracht zingen (liefst vr.), leerkracht lich. oef. M. 0.; i tegen 1 September aan het bestuur, Prins Mauritsstraat 9, Schiedam. Sneek Huishoudschool I leerkrachten Duitsch L. 0., teekenen, handwerken aan de secretaresse. Mevr. H. A. Urban-De Vries, Bothniakade 7, Sneek; vóór Terwinselen Afd. V. d. R.K. Huishoud- en Industrieschool te Heerlen R.K. leerares N VII; v. terstond 10 Mei. aan het bestuur. Gasthuisstraat 19. Heerlen, aan de directrice; vóór 1 Juni. Tilburg R.K. Huishoudschool ~St. Dionysius” R.K. leerares N VIII, R.K. lee rares a.v.0., R.K. leerares Uithoorn Nijverheidsschool voor meisjes lich. opvoeding M.O. leeraressen a.v.0., Duitsch, Na, gymnastiek M.O. aan- den secretaris der verg. ~Arbeid Adelt”, H. Zuidervaart Jr., Piet Heinutrecht Industrie- en Huishoudschool 2 leeraressen met hoofdakte, leerares Duitsch L. 0., leerares lich. oef. M. 0., leerares Ns. 3 leeraressen Na, leerares teek. M. 0., leerares laan 14, Uithoorn: vót>r 15 Mei. aan de directrice, Mej. N. C. A. van Dobben, Laan van Puntenburg 1, Utrecht. Varsseveld Landbouwhuishoudschool N VII; per 1 September tijd. leerkracht tuinbouw aan de afd. Onderwijs der Geldersch -Overijselsche Mij. v. Landbouw, Noor- Veghel R.K. Huishoudschool 2 leeraressen Na, leerares deiijke Parallelweg 1, Arnhem, aan het bestuur, Nieuwstraat 8, Veghel: Venlo R.K. Vakschool v.m. „St. N VII, leerares N VIII R.K. leerares N VII; v. direct vóór 10 Mei. aan het bestuur, Kaldenkerkerweg 185, Winschoten Woudenberg Ambachtsschool Landbouwhuishoudschool R.K. leerares Na ; per 1 Sept. leeraar a.v.o. onderwijzer(es) lich. oef. Venlo. aan den directeur; vóór 5 Mei. aan de Commissie voor landbouwhuishoudonderwijs in de provincie Utrecht. Zaandam Vakschool voor meisjes leerares Na, leerares N VII, Catharijnekade 5, kamer 2, Utrecht, aan de personeel-centrale, gemeentehuis; Zaandam Vak- en Huishoudschool ~Sancta Maria” leerares N VIII R.K. leerares a.v.0., R.K. leevóór 15 Mei. aan de directie. Oostzijde 18, Zaandam: rares Na, R.K. leerares Ns, R.K. leerares N XI, R.K. leerares N VIII, R.K. leevóór 15 Mei. Zeist Zeister Industrie- en Huishoudra(a)r(es) licTi bef. school leerares zingen, leerares Duitsch aan Mw. G. Verloop-Schermers, secreta resse van het bestuur. Prins Hendrik -Industrie- en Huishoudschool laan 35, Zeist; vóór 1 Juni. Zwolle tijd. leerares N VII idem; vóór 15 Mei. Zwolle Landbouwhuishoudonderwijs in tijd. leerares N VIII aan de directrice, Mej. J. C. van der Kuy, leerkrachten met hoofdakte. Emmastraat 6, Zwolle; z. sp. m. Overijssel akte Dutsch L. 0., N XI, Ns en/of fr. han<dw., M.O. P; voor direct en voor begin September KWEEKSCHOLEN aan de Commissie voor Landbouwhuishoudonderwijs in Overijssel, Burg. v. Royensingel 22, Zwolle. Veghel R.K. Kweekschool tijd. leeraar Nederlandsch L.O. aan het bestuur, Nieuwstraat 8, Veghel; vóór 8 Mei. Aarlanderveen R.K. school onderwijzeres nutt. handw. aan het bestuur, Noordeinde 26, Aarlan- Achterveld R.K. school te Rijpwetering onderwijzeres, onderwijzeresaan den Z. E. Heer pastoor. sén nutt. handw., eenv. Alblasserdam Openbare lagere school R.K. school V. v.g.1.0. huishoudkunde; z. sp. m. onderwijzer, tijd. onderwijzer aan den burgemeester ; vóór 10 Mei. Alkemade hoofd, onderwijzeres; z. sp. m. aan pastoor Th. Kwakman, Rijpwetering. Alkmaar Openbaar lager onderwijs onderwijzer aan de personeel-centrale, stadhuis; vóór Alkmaar R.K. u.1.0.-school voor meisjes 10 Mei. leera(a)r(es) lich. oefening aan de Eerw. Overste, Oudegracht 204, Alkmaar. aan deken-pastoor Z. de Korte, Paradijs- Alphen a.d. Rijn St. Bonifaciusschool onderwijzer (es) Amersfoort R.K. jongensschool v. v.g.1.0. mn'l. hoofd, onderwijzers laan 6, A. a. d. R.; z. sp. m. aan den secretaris v.h. R.K. schoolbestuur, A. H. H. Rekveld, St. Radboud- Amsterdam Amsterdam Apel Ter Apeldoorn Scholen v. u. 1.0. voor meisjes Scholen v. d. St. Vincentius Verg. R.K. jongensschool School te Hoenderloo School te Zevenhuizen School 24 onderwijzeres zingen 8 leerkrachten gymnastiek; voor direct onderwijzer; zoo sp. m. onderwijzer hoofd onderwijzeres straat 9, Amersfoort; vóór 8 Mei. aan den burgemeester; vóór of op 15 Mei. aan het bestuur, Kloveniersburgwal 95, Amsterdam C. aan pastoor H. J. Knippers; vóór 8 Mei. aan den burgemeester; vóór 10 Mei. Assen Babberich School a onderwijzeres Centrale kopschool (v.g.1.0.) onderwijzer (es) aan den burgemeester; uiterlijk 11 Mei. R.K. meisjesschool hoofd (rel. vac.) aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuw- Barradeel 0.1.5. te Tzummarum tijd. onderwijzer (es) straat 8, Veghel; vóór 8 Mei. aan den burgemeester te Sexbierum; Batenburg R.K. school voor jongens en meisjes mnl. hoofd, tijd. onderwijzeres . vóór 15 Mei. aan het bestuur; vóór 10 Mei. Bavel (b. Gouda) R.K. jongensschool v. g. 1.0. tijd. onderwijzer aan pastoor P. Doens; vóór 15 Mei. Bergen (L.) R.K. meisjesschool te Slebenonderwijzeres aan de Eerw. Overste, Venloscheweg 6, Bergen op Zoom R.K. school I 1 onderwijzer (rel. vac.) Tegelen; vóór 7 Mei. a.d. Eerw. Overste v. d. Opvoeding- en Onderwijsstichting St. Marie, Hoogstr. 23, Bergen op Zoom.