is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 13, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WORDT LID VAN HET OPVOEDERSGILDE

NIEUWE WESTLAND UITGAVEN Wie zich nog weinig met het belangrijke probleem der erfelijkheid heeft bezig gehouden zal in de interessante brochure van G. A. M. DE MONYE HET WONDER DER ERFELIJKHEID voldoende gelegenheid hebben zich hiermede vertrouwd te maken. De schrijver gaat van heel eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke voorbeelden uit, die door SIETZE HENSTRA ( 1 1 R met een groot aantal illustraties werden verlucht. PRIJS 1I ■ I •»/ Met het erfelijkheidsvraagstuk hangt het Rasvraagstuk nauw samen. Bij de Uitgeverij „Westland" verscheen reeds eerder op dit gebied; GÜNTHER: Beknopte Rassenkunde der Germaansche Volken ƒ 2,25 Overzicht der Rassenkunde ƒ 0.30 HüTTIG: De tegenstanders der Rassenidee en hun strijdmethode .... ƒ 0,30 STAEMMLER: De uitlezing in den erfstroom van het Volk ƒ 0,30 STRÖBEL: De oorsprong van ons Volk ƒ 0,30 Alom in den Boekhandel verkrijgbaar. I VOLKSCHE UITGEVERIJ WESTLAND M |ÏIIII fij HEeRENGRACHT 418 AMSTERDAM-C

O O I Inzending van advertenties voor Opvoeding in Volkschen Geest kan geschieden tot des Woensdags 5 uur n.m. voor het nummer van dezelfde week. • Alle advertenties uitsluitend te zenden aan het adres § Oude Gracht 172-176 2 UTRECHT

Voorlichtend en leidinggevend... in Nationaal-Socialistischen zin kanalleen Het Nationale Dagblad voor U zijn. Geeft U nog vandaag op als abonné van Oude Gracht 172-176, Utrecht De krant, die Uw voorkeur verdient!

GEMEENTE APELDOORN Gevraagd te Apeldoorn aan de gemeentelijke hoogere burgerschool : a. een tydelijk LEERAAR aardrijkskunde voor 6 lesuren per week; b. een tijdelijk LEERAAR lichamelijke oefening voor ± 14 lesuren per week; c. een tijdelijk LEERARES lichamelijke oefening voor ± 8 lesuren per week. Stukken in te zenden vóór 8 Augustus a.s. bij den Burgemeester, Regentesselaan 10.

GEMEENTE APELDOORN Gevraagd te Apeldoorn aan school A (U.L.0.-school) een Onderwijzer in het bezit van de hoofdakte en de akte Engelsch M.O.A. Stukken vóór 10 Augustus a.s. in te zenden bij den Burgemeester, Regentesselaan 10. Geen bezoek vóór oproeping.

GEMEENTE HAARLEM De Middelbare Technische school te Haarlem vraagt a) Een AMANUENSIS in de Werktuigbouwkunde. b) Een AMANUENSIS in de Electrotechniek. c) Een AMANUENSIS in de Schei- en Natuurkunde. Spoedige indiensttreding gewenscht. Inlichtingen verstrekt de directeur. Geen bezoek dan na oproeping. Sollicitaties bij het Bestuur der Vereeniging voor N. 0., Kamperstraat 37. Haarlem.

GEMEENTE LEERDAM (2e klasse) Voor de op te richten school voor v.g.1.0. wordt gevraagd een HOOFD bevoegd tot het ieven van onderwijs in Dultsch en lichamelijke oefeningen. Bevoegdheid voor handenarbeid gewenscht. Sollicitatiestukken op zegel vóór 1 Augustus aan den Burgemeester.

Wnd HoofdopsteUer- I T. van Eelen, Den Haag. Verantwoordelijk voor de advertenties: B. Otte Uitgave: NV E. Bosch & Zoon. Oude Gracht 172-176 Utrecht, Verschijnt: eiken Zaterdag. Abönnemen?J;ijs?s gld. jaar. Prijs per nummer: 12 et. 2350 – P-V- 18W14. Registratienummer voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen: 538.990.