is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 26, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.g.1.0, ond.er; aan de afd. Onderwijs der gemeente-secretarie; vóór 1 November.

ASTiN, K.K. bijz. school, onderwijzer; aan het hoofd, J. L. Vorstermans, Antoniusstraat 8, Asien (N.-B.).

BAARLO, Bijz. meisjesschool, onderwijzeres; direct; aan het bestuur. BARiNEVELD, Ned. Herv. school, 2 onderwijzers; aan het hoofd, J. Noorlander Sr., Kapteynstraat 4, Barneveld; vóór 25 October. BEEMSTER, 0.1.5. te Middenoeemster, onderwijzer; aan den burgemeester te Middenbeemster; vóór i Nov. BEESeL, R.K. meisjesschool, onderwijzeres; zoo spoedig mogeiijk; aan den pastoor. BELLInGWOLDE, 0.1.5. te Oudesciians, ond.es; aan den burgemeester; vóór 1 NOV. bergambacht, 0.1.5. V. g. 1.0. te Bergambacht, ond.er; aan nen burgemeester; vóór 24 Oct.

BIErVEIET, Openbare lagere school, onderwijzer; aan den burgemeester; voor 1 NOV.

BIEXHOVEN, Chr. sch. v. 1.0., tijd. ond.er(es) per 1 Nov.; aan net nootd, W. van Kaaiten, tijd. Paitzerweg 36, Biltnoven. bodegraven, R.K. school, tijd. onderwijzer tes); aan het nootd. Jon. A. Vernooij, ivleije 12D, Bodegraven;

zoo spoedig mogelijk. BORGER, 0.1.5, te Drouwenermond, ond«-wijzer; aan den burgemeester; vóór 25 Oct.

BOSKOOP, R.K. u. 1.0., onderwijzer; per 1 Januari; aan het hoofd, J. H. ivf. Rozemeyer, Reyerskoop 24, Boskoop. BREDA, Meisjes-u.1.0.-Nutsschool, ond.es; aan den secretaris, J. B. Keizer, ie Muntstraat 8, Breda; vóór 1 November.

BUDEL, Bijz. meisjesschool, tijd. ond.es; aan den secretaris van het scnoolbestuur, A. Ras; vóór 1 Nov. BDSSUM, Openb. lagere scholen, tijd. ond.er (es); aan den burgemeester; vóór 27 Oct. BUSSUM, Chr. school v. g. 1.0., onderwijzer; aan den secretaris van het Chr. instituut Brandsma, W. Stegenga, Gooibergstraat la, Bussum. BUSSUM, Chr. school v. u. 1.0., ond.er, tijd. vakond.er; aan den secretaris ■ van het chr. instituut Brandsma, W. Stegenga, Gooibergstr. la, Bussum. BUSSUM, R.K. 1.0.- en u.1.0.-school, ond.es nutt. handw.; aan het Pensionaat Mariënburg, Meerweg 49, Bussum; vóór 15 Nov. DELFT, Openbaar g. 1.0., onderwijzer; aan den burgemeester. DIEVER, 0.1.5. te Wittelte, ond.es; aan den burgemeester; uiterlijk 23 Oct. DORDRECHT, Gem. school v. b.1.0., ond.es; aan den burgemeester; vóór 1 Nov.

DUIVENDRECHT, R.K. school, ond. es vak k; aan den voorzitter van het bestuur; zoo spoedig mogeiijk. ECHT, R.K. jong. school, Koningsbosch, tijd. ond.er (es); aan pastoor H. Knops, Koningsbosch. EINDHOVEN, Neutr. school v. g. 1.0., onderwijzer; aan den voorzitter der Philips’ Verg. v. onderwijs en volksontwikkeling, Gagelstraat 66, Eindhoven; uiterlijk 26 Oct.

EINDHOVEN, Lagere Nutsschool, onderwijzeres; aan het hoofd, W. van der Vlies, Schoenmakerstraat 2, Eindhoven; vóór 25 October. EINDHOVEN, R.K. u. 1.0. v.m., onderwijzeres; aan de Eerw. Overste, Pensionaat St. Jozeph, Hemelrijken 119, Eindhoven; vóór 24 Oct. ENSCIHEDE, School v. chr. v. 0., onderwijzer; aan het hoofd, J. Rademaker, óronauschestraat 307, Enschede; zoo spoedig mogelijk.

ENSCHEDE, Mariaschool, onderwijzer; aan het hoofd, G. J. H. Bartelink, Mekkelholtsweg, Enschede. ENTER, R.K. school, ond.er, ond.er(es); aan den Z.E. Heer J. Heimerik; vóór 1 Nov.

FERWERDERADEEL, 0.1.5. te Hallum, ond.er; aan den burgemeester te Ferwerd; vóór 26 October.

GAASTERLAND, 0.1.5. te Balk, tijd. ond.es; aan den burgemeester te Balk; vóór 25 October.

GEMERT-PANDELAAR, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es; aan pastoor J. W. A. Kuijte. GOUDA, Openbare lagere school, onderwijzer; aan den burgemeester; vóór 25 October.

GOUDA, R.K. lagere scholen, 3 tijd. leerkr.; zoo spoedig mogelijk; aani den secretaris der R.K. Inrichting voor liefdadigheid, Mr. J. L. A. van Mechelen, Markt 61, Gouda. s’-GRAVENHAGE, Neutr. m.u.1.0.- school v.m. der Schoolverg. „Sweelinckschool”, leerkracht; aan de directrice, Mej. J. O. M. van Brandenburg, Laan van Meerdervoort 189 D, ’s-Gravenhage. 's-GRAVENHAGE, St. Liduinaschool, ond.es; aan het bestuur, Amalia v. Solmsstraat 157, ’s-Gravenhage.

GROESBEEK, R.K. bijz. scholen v. I. en U. 1.0., tijd. leeraar lich. oef.; aan H. J. Ter voort, Mookschebaan 10, Groesbeek; vóór 1 November. GROESBEEK, R.K. j.- en m.-school „St. Antonius”, ond.er (es); direct; aan het hoofd, W. van Lieshout, Breedeweg 55, Groesbeek. GROESBEEK, R.K. jongensschool, tijd. ond.er (es), tijd. ond.er; aan H. J. Tervoort, Mookschebaan 10, Groesbeek; vóór 25 October. GRUBBENVORST, R.K. jong.school, Lottum, ond.er (es); aan het bestuur, B 106, Lottum; vóór 1 Nov. GRUBBENVORST, R.K. school v. g. 1.0., tijd. ond.es; aan de Eerwaarde Overste, Ursulinenklcoster; vóór 25 October.

GRUBBENVORST, R.K. school v. g. 1.0.. Horst, tijd. ond.es; aan de Eerwaarde Overste, Ursulinenklooster; vóór 25 October. HAARLEM, St. Antoniussch., ond.er, tijd. ond.er; aan het hoofd, Zoetestraat 12 rood, Haarlem; vóór 24 October.

HAARLEMMERMEER, 0.1.5. te Zwanenburg, onder; aan den burgemeester te Hoofddorp; vóór 30 Oct. HAZ.ERSWOUDE, St. Josephschool, Groenendijk, ond.es; aan het bestuur, Groenendijk HEERHUGOWAARD, R.K. jongensschool, onderwijzer; aan pastoor Ch. de Meulder.

HEERLEN, R.K. bijz. school v. v.g.1.0., ond.er; aan het bestuur der Parochiale Schoolverg., Klompstraat 23, Heerlen; vóór 25 October. HEERLEN, R.K. u.1.0.-school, hoofd; aan het bestuur der Parochiale Schoolverg., Klompstraat 23, Heerlen; vóór 25 October.

HELDEN', St. Antoniusschool, ond.es, tijd. leerkracht; aan het hoofd, L. Derkx, Nr. 547, Helden, Koningslust; vóór 1 November. HENGELO (O.), School der H.sche Sch.ver., ond.er, ond.es; aan het hoofd, J. C. van Buschbach, W. ten Catestraat 36, Hengelo; zoo spoedig mogelijk. HENGELO (O.), St. Jansschool A, tijd. ond.er (es); zoo spoedig mogelijk; aan het hoofd, G. J. Roelofs, Oldenzaalschestraat 164, Hengelo. HEi\rmï:T.n rn i .«jt t?

HENGELO (O.), St. Jansschool B, ond.es, ond.er; resp. z. sp. m. en tegen 1 Maart; aan het hoofd B. W. van Aken, Dr. Schaeprnanstraat 15, Hengelo. HENGELO (O.), R.K, u.1.0.-school v.m. Hartsch.), ond.es handw.;

aan het hoofd; zoo spoedig mogelijk. ’s-HERTOGENBOSCH, R.K. lag. jongensschool, hoofd, ond.er; aan Fr. M. P. Canisius, Gasthuisstraat 68, Tilburg; vóór 25 October. ’s-HERTOGENBOSCH, R.K. jong.- m.u.1.0.-school, eind.er, leerkracht; aan Fr. M. F. Canisius, Gasthuisstraat 68, Tilburg; vóór 25 October. ’s-HERTOGENBOSCH, R.K. school, tijd. ond.er (es); aan het bestuur der St. Jan-stichting, Achter de Tolbrug 7, ’s-Hertogenbosch; vóór 25 October.

HILVARENBEEK, R.K. j.- en m.- school, Biest-Houtakker, mnl. hoofd; aan pastoor W, van Hoof. Biest-Houtakker; vóór 25 October. HILVERSUM, Bijz. neutr. school der Godelinde Schoolverg., tijd. leerkracht; spoedig; aan het hoofd, N. H. Reuvers, Mozartlaan 6, Hilversum

HOEVEN, R,K. school, Bosschenhoofd, tijd. ond.er; aan pastoor J. A. Brogtrop, Bosschenhoofd; vóór 25 Oct. HOOFDDORP, R.K. meisjesschool, ond.es vak k; aan de Eerw. Overste, Kruisweg 1073, Hoofddorp. HOORN DEN, St. Mariaschool, Schipluiden, ond.es (rel. vac.), leerkracht nutt. hw. (rel.); aan den Z.E. Heer Th. W. Loomans.

HUYZEN, Chr. school, hoofd; aan den secretaris der Ver. „Eben-Haëzer”, Achterbaan 22, Huizen (Gooi). IDAARDERADEEL, 0.1.5. te Warga, ond.es; aan den burgemeester te Grouw; vóór 24 October. IDAARDERADEEL, U. 1.0- en 0.1. school, Grouw, ond.er lich. oef.; aan den burgemeester te Grouw; vóór 25 October.

KAMPEN, Openb. school v. v.g.1.0., ond.er lich. oef.; aan den burgemeester; vóór 25 October. KEDICHEM, 0.1.5. te Oosterwijk, ond.es; aan den burgemeester; vóór 1 November.

KERKRADE, Openb. school v. v.g.1.0., hoofd; aan den burgemeester; zoo spoedig mogelijk. KOEDIJK, Openbare lagere school, onderwijzeres; aan den burgemeester; vóór 1 November. KOOG a. d. ZAAN, R.K. school, onderwijzeres; per 1 Januari; aan den secretaris, P. J. Winkelaar, Parklaan 1 E, Zaandijk. LAREN, R.K. meisjesschool, onderwijzeres; aan den secretaris van het bestuur, J. A. Kerkhof, Hilversumscheweg. Laren (N.-H.), LEERDAM, Openbare lagere school, onderwijzeres; per 1 Januari; aan den burgemeester. LEEUWARDEN, Openb. scholen v. g. 1.0., 5 onderw.; aan den burgemeester; vóór 1 November.

LEEUWARDEN, R.K. meisjesschool,, hoofd (rel. vac.); terstond; aan de Eerw. Overste, St, Luciagesticht, Bennebroek.

LEEUWARDERADEEL, 0.1.5. te Stiens, ond.er; aan den burgemeester; vóór 25 October. lichtenvoorde, R.K. opv.gest. „Harreveld”, ond.er; aan het hoofd J. Thielens, Harreveld-Lichtenvoorde.

LIEMPDE, R.K. lag. school v.m., tyd. ond.es; per 1 Nov.; aan pastoor P. J. Kluytmans. LIESHOUT, R.K. school te Mariahout. ond.es; aan pastoor, Mariahout; vóór 25 Oct.

LITHOYEN, R.K. school v. v.g.1.0.. hoofd, ond.es; aan den administrateur van het bestuur, J. Th. J. Donker, Langwijk 87, Lithoyen; zoo spoedig mogelijk. LITHOYEN, R.K. meisjesschool, tijd. ond.es (rel. vac.); aan den administrateur van het bestuur, J. Th. J. Donker, Langwijk 87, Lithoyen; zoo spoedig mogeiyk.