is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 45, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den burgem.; vóór 15 Maart-EDE, 0.1.5. te Veenendaal, ond.es; aan den burgem.; vóór 15 Maart. ELLEWOUTSDIJK, 0.1. school, 'tijd.

hoofd aan den burgemeester; vóór 15 Maart.

ENGELEN, R.K. meisjeSsch. v. u. 1.0., ond es (:en); a. h. beS.uur, Vughterstraat 93, ’s-Hertogenbosch.

FIJNAART, Herv. chr. school, lijd, ond.er (es); tegen 1 April; aan het hoofd, J. Valkenburg, Langeweg A 275, Fijnaart.

GAASTERLAND, R.K. lag. sch.. Bakhuizen, ond.es, tyd. onder (es); aan pas'.cor F. G. Wartna, Bakhuizen, zoo spoedig mogelyk.

GORINCHEM, Openb. lag- onderwijs, tijd. ond.er(es). zoo spoedig mcgel.; aan den burgemeester.

GRASHOEK-HELDEN, R.K. lag. sch. V. j. en m-, ond.es; aan den voorz. van het bestuur; vóór 12 Maart.

’S-GRAVENDEEL, Centr. school voor v.g.1.0., ond.es; aan den burgem.; vóór 15 Maait.

’S-GRAVENHAGE, Openb. lag. sch., hoofd; aan den burgemeester; vóór 1 April.

’S-GRAVENHAGE, School d. H.sche Sch.ver., ond.er; zoo spoedig mogelyk; aan den directeur der N.V. Haagsche Schoolvereeniging, • G. Hellinga, Nassaulaan 26, ’s-Gravenhage.

’S-GRAVENHAGE, St. Liduinaschool V. u 1.0., ond.es, ond.es Engelsch, Duitsch. aan het bestuur, p.a. Am. V. Solmsstraat 157, ’s-Gravenhage; vóór 12 Maart.

’S-GRAVENHAGE, R.K. werkschool V. v.g.1.0., onder; aan het hoofd, A. P. V. d. Kroft, Valkenboschlaan 283, ’s-Gravenhage.

’S-GRAVENZANDE, Openb. lag. sch., tyd- ond.er (es); aan den burgem.; zoo spoedig mogelyk.

GROESBEEK, R.K. j.- en m.school „St. Antonius”, ond.er (es), tydelyk ond.er (es); aan het hoofd, W. van Lieshout, Breedeweg 55, Groesbeek; zoo spoedig mogelyk-

HAARLEMMERMEER, Openb. lagere school, ond.es; aan den burgemeester; vóór 18 Maart.

HENGELO, R.K. u.l.o.school, cnd.er; aan het hoofd, Paul Krugerstr. 39, Hengelo (O.).

HILVERSUM, R.K. meisjessch., ond.es aan het bestuur St. Clemens, Boschdrift 55, Hilversum.

HOEVEN, R.K. jongensschool, cnderwyzer; zoo spoedig mogelyk; aan het hoofd, G. Lockefeer, Bosscheweg E 4, Hoeven.

HOOFDDORP, St. Jozephschool, onderwyzer; aan het hoofd. Kruisweg 1083, Hocfddorp. HOUTEN, 9t. Henricusschool, ’t Goy, ond.es; aan het hoofd, H. van der Hoogen, G 49, Goy, post Houten; zoo spoedig mogelyk. IDAARDERADEEL, 0.1.5., Grouw, ond.es; aan den burgem.; spoedig. IJMUIDEN, Neutrale school, tydelyk handw.ond.es; aan het wnd. hoofd, da Costalaan 48, Driehuis W. KOCKENGEN, R.IC. pra. sch., hoofd-

a. pastoor B. J. Plegt; vóór 15 Mrt. LEIDEN, Gewoon lager onderwys, end.es; aan de afd. Onderwijs; vóór

14 Maart.

LISSE, Chr, school v. u. 1.0., ond.er; aan het hoofd der scholen, W. P. de Jonge, Schools raat 13. Lisse- . LISSE, Chr. lag. school, tijd. ond.er; aan het hoofd der scholen, W. P. de Jenge, Schoolstraat 13, Lisse. LOBITH, R.K. jongensschool, leerkr..

iper 1 April; a. pastoor J. I. Veeger. MAASTRICHT, St. Antoniusschool,

ond.es zoo spoedig mogelyk a. h. bestuur, Boschstraat 69, Maasi!richt MILLINGEN, R.K. meisjexchool voor u. 1.0., ond.es(sen); aan het bes uur, Vughterstraat 93, ’s-Hertogenbosch. NIEUWE-PEKELA, Openb. u.1.0.5ch..

ond.er; aan den burgemeester; vóór 16 Maart.

NIEUWKOOP, R.K, meisjesschool, ondes nutt. hw.; aan het bestuur, Vughterstraat 93, ’s-Hertogenbosch. NIJKERK, R.K. school, 2 Ujd. ond.er (s) (essen); aan he bestuur, Hol-

kers'raat 34, Nykerk; z. sp. m. NIJMEGEN, Byz. chr. school, Neer-

bosch, tyd. ond.er, tijd. ond.es; aan den predikant-directeur der Weesinrichting Neerbosch, Ds. H. Kluin. NIJMEGEN, R.K. meisjessch., 2 tyd. ond.ersen; zoo spoedig mogelyk; a. h. hoofd, Krayenhofflaan 198, Ny-

megen.

NOORDWIJKERHOUT, R.K. jong.- school V. v.g1.0., ond.er. aan past. J. Z. Maas; spoedig

NORG, 0.1. s te Een. onderwyzeres; aan den burgemeester; vóór 16 Mrt.

NUENEN, R.K. meisjesschool, ond.es nutt. hw-, aan het bes uur, Vughterstraat 93, ’s-Hertogenbosch.

OEGSTGEEST, S;. Willibrordussch., tyd. ond.er; ters'ond; aan J. J. Th. van der Maat, Emmalaan 27, Oegstgeest.

OOSTERHOUT, R.K. u.1.0.-school, cnd.er; aan den Eerw. Overste der Congregatie Huybergen, Hoogs'.r., Bergen op Zoom. putte, St. Aloysiusschool, tydelyk ond.er (es), ten spoedigste; aan den

voorzitter van het bestuur.

RAUWERDERHEM, 0.1.5., Irnsum, ond.es; aan den burgemeester te Rauwerd; vóór 20 Maart.

RO’TTERDAM, Dr. Joh. de Vissersch., tyd. ond.er (es); per 1 April; aan het hoofd, J. A. Loggers, Klaver-Straat 52, Rotterdam.

ROTTERDAM, Graaf J. v. Nassauschool, tyd. ond.es; tegen 1 April, aan het hoofd, T. Molenaar, Leede 18, Rotterdam Z.

SCHERMER, R.K. school, onderwyzeres; aan pastoor J. v. Bemmelen, Zuidervaart 374, Schermer, post Stompetoren; zoo spoedig mogelyk.

SCHIJNDEL, R.K. jongenssch-, leerkracht; aan pastoor A. Pessers, Boschweg, Schyndel.

SCHIPLUIDEN, School voor v.g.1.0., hoofd, ond.es; per 1 Mei; aan den Z.E. Heer B. J. v. Houten, Ryksweg A 130, Schipluiden.

SPRUNDEL, R.K. jongensschool, onderwyzer; aan het hoofd, L. J. Bastiaensen; vóór 15 Maart.

STEENWIJKSMOER, St. Theresia school, ond.es handw.; zoo spoedig mogelyk; a- h. hoofd M. Veldhuizen.

STOLWIJK, School met den Bijbel, ond.er, tijd. cnd.e?; aan het hoofd, Jac, van den Berg; z. sp. m.

TEUGE, Chr. school, ond.es handw!; aan het hoofd, J, A. W. Bos.

TWELLO, R.K. jongensschool, ond.et, ond.er(es); aan pastoor Dr. G. A H. IJsselmuiden, Duistervoorde* Twello.

UTRECHT, Sint Catharina-jongensr school, ond.er (es); aan het hoofd, (4 W. Caspers, Abslederdijk 26, U. recht. •

VENLO, R.K. meisjesschool, tijdelijk ond.es nutt. hw., aan het bestuur. Huize Nazareih, Straelsche weg 289, Venlo.

VIERLINGSBEEK, R.K. meisjessch., ond.es nutt. hw.; aan het beotuur. Vughterstraat 93, ’s-Her!ogenbosch.

VINKEVEEN, R.K. jongenssch., tyd, leerkracht; per 1 April; a. h. hoofd, J. E. V. d- Pol.

VOLENDAM, R.K. m.school v. g. 1.0., per 1 April, cnd.es (rel. vac.); per I Mei; a. d. Eerw. Overste van het St. Agnesklooster.

WEBSP, Chr. school, ond.er; aan heit hoofd, Heerengracht 19, Weesp.

WOLPHAARTSDIJK, Geref. school, tyd. ond.er; aan het hoofd, F. v. d. Vlis, Papeweg A 117 a, Wolphaartsdyk; zoo spoedig mogelyk.

WORKUM, R.K. meisjesschool, ond.e* nu.t. hw.. aan het bestuur, Vughterstraat 93, ’s-Herlogenbosch.

ZAANDAM, Scholen v. openb. g.l-0., ond.er; aan de peisoneelcentrale. gemeentehuis; vóór 20 Maart.

ZAANDAM, R.K. lag. jongensschool, hoofd; terstond; aan den secretaris V. h- best., Skagerrak 25, Zaandam.

ZAANDAM, R.K. meisjesschool, vr. hoofd, ond.es; aan den Z.E. Heer Bonfrer, ’t Kalf 160, Zaandam; vóór 15 Maart.

ZEVENBERGEN, R.K. meisjes-chool, ond.es nirtt. hw.. aan het bestuur, Vughterstraat 93, ’s-Hertogenbosch.

ZILK, Par. H. Hartschool, tyd. leerkracht; aan den voorzitter van het bestuur, den Z.E. Heer Fr. Hansen, Zilk, pos’ Hillegcm.

ZOETERMEER, R.K. jongenssch., tyd ond.er (es); per 1 April, a- h. wnd. hoofd. Dorpsstraat 16, Zoetermeer.

B.LO, AMSTERDAM, Openb. school, hoofd; aan den burgemeester (raadhuis, afd. Onderwijs); vóór IB Maart.

I