is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 3, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente Utrecht. De Burgemeester van Utrecht roept sollicitanten op voor de volgende vacatures aan de Gem. Machinistenschool. Leeraar Ned. taal 8 daguren " Eng. taal 4 daguren .. Scheikunde 1 daguur Wiskunde 4 avonduren Wiskunde ( Natuurkunde j 15 avonduren Werktuigkunde ( Scheepswerktuigkunde N. XIII 15 avonduren ~ Lich. Oefening 2 daguren Wettelijke bevoegdheid voor Middelbaar Nijverheidsonderwijs gewenscht. Salaris rijksregeling. Sollicitaties aan den Burgemeester van Utrecht (afd. Personeelcentrale) vóór 10 Juli 1942.

Gevraagd te Apeldoorn (2e klasse) een Onderwijzer aan school 19, Eendrachtstr., en een Onderwijzer aan de U.L.O. school. Voor de laatstgenoemde betrekking is vereischt het bezit van de hoofdakte en de akten handelskennis en wiskunde. Akte Duitsch kan tot aanbeveling strekken. Stukken in te zenden vóór 25 Juli a.s. Geen bezoek vóór oproeping.

LANTAARNPLAATJES elk formaat. REPRODUCTIES naar elk voorbeeld. DE RVAL Frederik Hendriklaan 196 Den Haag tel. 552584

Wordt lid van het Opvoedersgllde.

DUITSCH L.O. Thans kan lEDER, dus ook hij, die geen onderwijzersacte bezit, de hulpacte Duitsch L.O. behalen. Een prachtige gelegenheid voor hen, die reeds het diploma MULO, HBS, LYCEUM, GYM., of HANDELSCORRESPONDENTIE hebben. U dient Uw eigen belang, als U zich direct aanmeldt voor onzen SNELCÜRSÜS DUITSCH L.O. Mondelinge en schriftelijke opleiding. Instituut „FICKINGER". BREDA.