is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 5, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOL AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES Avondvakschool, leer. bouwkundig teekenen, leer. electrotechn. theorie, leer. electrotechn. practijk, leer. metselen, leer. rijwielherstellen. aan den directeur der Ambachtsschool; uiterlijk 7 Augustus. Ambachtsschool, leer. schoenmaken, leer. electrisch lasschen. aan de Ambachtsschool, Boddenkampsingel 80; vóór 7 Augustus. Ambachtsschool, leer. ' :. a. electriciens, leer. vlxt. a. metaalbewerkers. aan den directeur, Boddenkampsingel 80, Enschede; vóór 8 Augustus. leer. hand- en vakt. a schilders. aan den burgemeester; vóór 9 Augustus. Hoogere Textielschool, assistent i. d. tricotage. R.K. huishoudschool „Sancta leeraar Ned. taal, leerares a.v.0.. aan het bestuur. Raadhuisstraat A 486, Gilze. Maria", leerares Na, leerares Ns, Ambachtsschool, leerares lich. oef.; per 1 September, leeraar Nu, aan de 2e Ambachtsschool, de la Reyweg 188, 's-Gravenhage; z.s.m. Grijpskerk: Nutsvakteekenschool, leer. vakteekenen a. timmerl. en andere houtbewerkers, leeraar vakt. a. smeden en andere aan D. Kloppenburg, A 355, Grijpskerk; vóór 8 Augustus. Haarlem; R.K. Industrie- en Huishoudmetaalbewerkers, R.K. leerares kinderverzorging. aan het secretariaat, Heussenstraat 106, Haarlem; vóór 5 Augustus. Haarlem: school, Gem. Avondschool voor Nijtijd. leeraar wiskunde. aan den burgemeester; vóór 9 Augustus. Hailingen: verheidsonderwijs. Avondschool voor Handtijd. leeraar vakt. v. meubelmakers, leeraar vakt. a. timmelieden. aan den directeur; zoo spoedig mogelijk. werkslieden. Heer Hugowaard: Teekenschool v. d. Ver. ter bev. v.h. vakonderwijs in leeraar handt., techn. schetsen en vakt. v. schilders. aan het hoofdbestuur der Ver., p/a Gouw 15, Wognum; vóór 10 Augustus. Hengelo (O.); West Friesland, Ambachtsavondschool, leeraar av.o., wiskunde, boekhouden, leeraren voor vakteekenen en vaktheorie aan machinebankwerkers; motorrijtuig- en rijwielherstellers; electriciens en fijnbankwerkers; timmerlieden, leeraren voor werkplaatspractijk aan electriciens; motorrijtuig- en rijwielherstelaan den directeur, Tuindorpstr. 90, Hengelo; vóór 10 Augustus. ■yj lers; fijnbankwekers. Idem. Hengelo (O.); Ambachtsschool, leer. vakt. en vaktheorie a. electriciens en Hengelo (O-)'- 0. T. Storkschool, lijn-bankwerkers, leerares N VII; per 1 September, \ aan de secretaresse v. d. school. Mevr. J. A. J. Wiggers-Burgers, Prof. Lorentzstraat 17, Hengelo (O.). 's-Hertogenbosch: Hilversum: R.K. Huishoud- en Industrieschool, R.K. Nijverheidsschool, leera(a)r(es) plant- en dierkunde; per 1 September, leeraar werktuigkundig teekenen. aan het bestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. aan den secretaris v. h. schoolbestuur G. L. A. Brouwer, Simon Stevynweg 75, Hilversum; vóór 10 Augustus. r Hoogkarspel; Teekenschool v. d. Ver. t. bev. v.h. vakonderwijs in West leeraar a.v.0., wiskunde, boekhouden. aan het hoofdbestuur der Vereeniging, p/a Gouw 15, Wognum; vóór 10 Aug. Friesland, Idem. aan den burgemeester van Kampen; vóór 8 Atigustus. Hoogwoud: Kampen: Idem, Gern. nijverheidsschool voor leeraar a.v.0., wiskunde, boekhouden, leerares Na, Langedijk: meisjes, Teekenschool v. d. Vereen, ter bevordering van het vakonderwijs in West Friesleeraar a.v.0., wiskunde, boekhouden. aan het hoofdbestuur der Vereeniging, p/a Gouw 15, Wognum; vóór 10 Augustus. baren: Leerdam: land, Avondvakteekenschool „St. Vitus", Avondteekenschool, leeraar handteekenen, leeraar lijnteekenen, leeraar handteekenen. aan den directeur, Akkerweg 5, Laren (N.H.); vóór 8 Augustus, aan den secretaris, A. F. Kruijs, Nieuwstraat 53, Leerdam; uiterlijk 8 Aug. Leiden: Leiden: T/tedemblik: Ambachtsschool, Afd. Textielavondschool, Huishoud- en Industrieschool, Teekenschool v. d. Ver. ter bev. v.h. vadonderwijs in leeraar 1.0. (met hooldacte en wiskunde) leeraar theorie materialen-, machine- en bindingsleer, leerares teekenen, leeraar vakt. v. timmerl., metselaars en aanverwante vakken. aan den directeur, Haagweg 4, Leiden, aan het bestuur, Boerhavelaan 41, Leiden; tot 10 Augustus, aan het hoofdbestuur der Ver., pèa Gouw 15, Workum; vóór 10 Augustus. Musselkanaal: West Friesland, Landbouwhuishoudcursus, arts voor lessen in ziekenverpleging en E.H.8.0., aan den secretaris v. d. Veenkoloniaen Boerenbond, Landbouwhuis, Veendam; vóór 6 Augustus. Furmerend: Landbouwhuishoudschool, tijd. leerkracht voortgez. 1.0., tijd. leerares Na, aan den voorzitter v. d. Ver. voor Landb.- huish. onderwijs te Winkel, G. Nobel te Lutjewinkel; vóór 15 Augustus. Roermond: r V.- Ver. Amb. onderwijs v. Roer mond e.o. (Ad.nijv.sch.), leeraar N IV en Nh of Nj, leeraar Nw, z.m. Nj, aan den secretaris, Aug. Raymann, Christoffelstraat 6, Roermond; uiterlijk 15 Augustus.