is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 6, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. SCHOOL. AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIE. Zeist: Buitengew. l.s. v. blinden v. d. Prins Alexander-stichting, Huis ter Heide (U.), onderwijzer(es). aan den directeur, Amersfoortsche Straatweg 80, Bussum; vór 1 Sept. Zevenbergen: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres; per 1 October, aan het bestuur, Doelstraat 23, Zeven bergen. Zoetermeer: R.K. Jongensschool, onderwijzer; per 15 September, aan pastoor A. Leusen, Zoetermeer. Zoeter wonde: R.'K. Jongensschool, onderwijzer. aan de* Deken van Zoeterwoude; vóór .23 Augustus. Zutphen: R Meisjesschool, onderw. nutt. handwerken (rel. vac.); per aan den secretaris v. h. schoolbestuur. 1 September. Heéckerenlaan 22, Zutphen. ZVrolle: Openbare meisjesschool voor U. 1.0., onderwijzeres,, onderwijzer(es). aan den burgemeester; uiterlijk 1 Sept. Zwolle: School ,v. b.1.0. aan den burgemeester; vóór 1 Sept. Zijderveld: Chr. Nat. school. onderwijzeres. aan den secretaris, W. Kool, Steek 106, Zijderveld; zoo sp. m. Zevenbergen: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres; per 1 October, aan het bestuur, Doelstraat 23, Zeven bergen.

Gemeente Putten (Gld.) Gevraagd aan de openbare lagere school te Putten een Onderwijzeres Bezit van de bevoegdheid voor handwerken en lichamelijke oefening veréischt. Sollicitatiestukken vóór 30 Augustus 1942 in te zenden aan den Burgemeester.

Schriftelijk Privaat-onderricht (geen lesbrlef-systeem) in BOEKHOUDEN en HANDELSCORR. Duitsch, Spaansch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch. Wij sluiten aan op iedere vooropleiding. – U verplicht zich bij ons in geen enk«l opzicht en U werkt bij ons nooit te hard —1 Instituut „FICKINGER", BREDA.

3. H. L De Bruin Alle verzekeringen Kromme Nieuwe Gracht 21 Utrecht – Telefoon 21110-21325

IO I I . „ – I] f ‘u mamma MODERN‘ – ' BlltIJK ' ’ "SNEL f .‚‚„.___. na . Tnlalnnn 35367

OPVOEDERSGILDE •* ' ' 1 SECRETARIAAT: JOZEF ISRAËLSLAAN 46, 's-GRAVENHAGE. Naam: Voornamen: Geboortedatum: ... Geboorteplaats: Woonplaats: a Adres: Instelling bij welke werkzaam: Beroep: Bevoegdheden: Indien lid der N.S.B. stamboeknummer: Groep voor jaarlijksche bijdrage: Woonplaats: wenscht *) lid te worden van het Opvoodersgilde tegen een jaarlijksche bijdrage van i zich te abonneeren op voor f 2,50 per jaar, inlichtingen te ontvangen over het Opvoedersgilde. (plaatsnaam en dagteekening) ; , 19-! *) Doorhalen wat niet gewenscht wordt. Handteekening: Te zenden'aan: Dr. F. BREEDVELT Secretaris van bet Opvoedersgilde. Jozef Israëlslaan 46, 's-Graveiihage.