is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 9, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE SCHOOL AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES. Bennebroek: R.K. jongensschool, (u. 1.0.). onderwijzer. % aan het hoofd der Jacobaschool, Bronstee- Benthuizen; weg 12, Heemstede; vóór 20 October. School met den Bijbel, onderwijzeres; per 1 Januari 1943,, aan den voorzitter, S. van Gaaien, Dorps- Berghem: R.K. Meisjesschool, straat '236, Benthuizen. onderwijzeres liutt. handw. (zie ook Beers aan de Algemeene Overste, Moederhuis te Beikel: R.K. Jongensschool „St. Willia/d Maas), Schijndel; vóór 10 October. onderwijzer. aan het schoolbestuur, Berkel (bij Tilburg); Beverwijk: brordus". tot 15 October. Openb. lagere school (Jul. v onderwijzer. aan den burgemeester; uiterlijk 15 October. Beverwijk: Stolbergschool), St. Maria-school v. u. 1.0.. onderwijzeres; per 1 Januari 1943, aan den Z.E. Heer L. H. Oudejans, Arends- Bildt Het: 0.1.5. te Oudebildtzijl, weg 57, Beverwijk. hoofd. aan den burgemeester van Het Bildt te Bilt De: O.s. V. g 1.0.. St. Annaparochie; vóór 10 October. onderwijzeres, •* aan den burgemeester; vóór 9 October. Boskoop: School met den Bijbel, onderwijzeres, ' aan het hoofd, W. Eelderink, Nieuwstraat Bovenkarspel: 89, Boskoop; vóór 10 October. R.K. Meisjesschool, onderwijzeres. aan het hoofd. onderwijzeres nutt. handw.; per 1 Januari Boxtel: 1943, R.K. school. onderwijzer, boventallige onderwijzers. aan den secretaris v.h. bestuur v. d. „Vereeniging van Fraters", Gasthuisstraat, Breda: R.K. u.1.0.-school. vakleeraren. Tilburg. onderwijzeres. aan het bestuur v.h. Opvoedingsgesticht ~'t 'Withof", Moleneind C 95, Etten Breda: R.K. Jongensschool „Christus ' (N.8.), vóór 20 October. onderwijzer. aan het hoofd, A. Cornelis, Speelhuislaan Brielle: Koning", 84; Breda; zoo spoedig mogelijk. RK. lagere school. onderwijzeres (rel. vac.). aan pastoor H. Heijing, Brielle; vóór 10 Culemborg: October. R.K. u.1.0.-school. leerkracht Engelsch, aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, Delft: St. Hippolytusschool, onderwijzer. 's-Hertogenbosch. aan Deken J. P. Kok, Voorstraat 28, Delft. Delft: Heilig Hartschool, tijd. onderwijzer(es) of kweekeling(e). aan het hoofd, F. van Rossum; vóór 8 Oct. Deurne: R.K. m.u.1.0.-school. bovent. leerkracht. aan het hoofd. Schoolstraat F. 77, Deurne. Deventer: St. Bernardusscholen, mannelijk hoofd, vrouwelijk hoofd (rel. vac.). aan. het secretariaat, Zwolscheweg 108, Deventer; vóór 11 October. Dinxperlo: Chr. school. onderwijzeres (rel. vac.) onderwijzeres. aan den secretaris, de Heurne C 78, Dinx- Doetinchem: R.K. meisjes- en u.1.0.-school. leerares nutt. handwerken. perlo; vóór 8 October. aan het schoolbestuur. Prins Hendrikstraat Dongen: R.K. meisjesschool „St. Jozef", 38, Doetinchem. onderwijzeres. aan pastoor Dieven, St. Jozefparochie, Doorn: Hervormde school. onderwijzeres. Dongen; vóór 10 October. aan het hoofd, H. Bijl; vóór 8 October. Driehuis-Velsen: R.K. u.1.0.-school. tijdèlijk onderwijzer. aan het hoofd, B. Q. Schouten. Driehuis-Velsen: R.K. school. onderwijzeres Duitsch en nutt. handwerken; aan het bestuur. Echt: R.K. jongensschool. tegen 1 Januari 1943, onderwijzer; per 1 Jantiari 1943, aan den secretaris v.h. R.K. schoolbestuur. Echt: R.K. meisjesschool te Pey, P. H. Ruyters, Bovenste Straat 21, Echt. onderwijzeres nutt. handw., lich. oefening. aan den secretaris v.h. bestuur, 'Wijnstraat Edam: R.K. jongens- en meisjesschool. zang, 7, Echt; vóór 7 October. on<Jerwijzer, aan pastoor H. M. J. van Houten, Edam; Edam: School V. b.1.0.. vóór 10 October. onderwijzeres. aan den burgemeester; vóór 15 October. Ede: Instituut „Roelof Hart", u.1.0.- afdeeling. School met den Bijbel, onderwijzer. aan den directeur; vóór 10 October. Egmond aan Zee: hoofd aan F. L. v. d. Haagen, Egmond aan Zee. Eindhoven: R.K. Meisjesschool, onderwijzer; per 1 Januari 1943, onderwijzeres. aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, Eindhoven: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres. 's-Hertogenbosch. aan het hoofd, Heerenweg 347, Eindhoven; Epe: 0.1.5. te Zuuk en te Emst, vóór 10 October. onderwijzeres nutt. handw.. aan den burgemeester; uiterlijk 8 Oct. Etten: St. Jozefschool, onderwijzeres nutt. handw.. aan het bestuur v.h. Opv.gesticht ~'t Withof", Moleneind C 95, Etten (N.8.); Eygelshoven: * vóór 20 October. R.K. Meisjesschool, onderwijzeres (rei. vac.). aan het bestuur, O.L. Vrouwestraat 8, Ferwerderadeel: Kerkrade; vóór 10 October. 0.1.5. te Hallum, onderwijzer, aan den burgemeester van F. te Ferwerd; Fijnaart: vóór 7 October. R.K. Meisjesschool, ' onderwijzeres. aan de Eerw. Overste v. h. St. Franciscus- Galder: R.K. school. gesticht, Fijnaart; vóór 15' October. onderwijzer. aan den Z.E. Heer pastoor, Ulvenhout (N.8.); Geertruidenberg: vóór 8 October. R.K. Jongensschool, onderwijzer; per 1 Januari 1943, aan het bestuur. Koestraat 17, Geertruiden- Geldermalsen: 0.1.5. te Meteren, onderwijzer. berg. aan den burgemeester; vóór 10 October.