is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 10, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 GEMEENTE S CHOOL . A ARD DER VACATURES .DRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES iderwijzères,' 3oid, iderwijzeres. a nn den burgemeester; vóór 28 October. Emmen: O jEmmen; O ‘Empel; R .l.s. te Nieuw-Weerdingen oi •l.s. te Roswinkel, h K. J.- en M. school, o a o an den burgemeester; vóór 2Z uctober. an den voorzitter v. h. schoolbestuur, vóór 1 November. akonderwijzer zang, )d. onderwijzer(es). an Th van Beers, Laareschsingel 102, Enschede: R Fijnaart; C .'Geut: jf .K/jongensschool, v i.l.s. te Heijningen, ti c c Enschede; vóór 22 October. tan den burgemeester; vóór 1 November, lar het wnd. hoofd, H. Kruiper, Dorps.K. Jongensschool, o tl nderwijzer, jd. onderwijzer. straat 82, Gendt bij Nijmegen, lan het bestuur v. h. Haagsch Genootschap (é.0.-schoo'l V. h. Haagsche ti jd. onderwijzer. t. verdediging v. d. chr. godsdienst. Genootschap, ■■ Antonie Duyckstraat 126, s-Gravenhage; vóór 1 November. nderwijzeres. aan het bestuur. Oude Molstraat 35, 's-Gra's-Gravenhdge: 3ch. V. d. St. Willibrordusvei- c VGnhag©: vóór 23 Octób©r. eeniging, • jnderwijzeres nutt. handw.. . aan het hoofd, Nijkerklaan 7, s-Graven’s-Gravenhage: 3t. Rosaschool, hoge. _ , 1- nan den burgemeester; vóór 25 October. Grootegast; Haarlem; G.l.s. te Lutjegast, Uitgebreid lager onderwijs. onderwijzeres nutt. iianaw., leerkrachten voor onderwijs in aardrijkskunde en Fransch, wiskunde en boekaan den burgemeester; vóór 24 October. houden. 1 Nov., aan de school, Liedeweg 37, Haarlemmer- HaarlemmeiUede: R.K. School, onderwijzeres nutt. handw., pei liedet aan den Z.E. Heer A. Th. Hendriks; voor Heeihugowaard-R.K. School, onderwijzeres. 24 October. Noord: onderwijzer(es). aan den burgemeester; vóór 1 Nov. aan den wnd. burgemeester; vóór 1 Nov. Heilo: Openb. school V. u. 1.0.. Openbare lagere school. hoofd. aan het hoofd, F. J. Schrnit, Parochielaan Helmond: Neutr. bijz. school. onderwijzeres. 10, Helmond; vóór 23 October. tijd. bovent. onderwijzeres. aan het hoofd, P. A. Leenhouwers, Ie Haag- Helmond: St. Antoniusschool, onderwijzer. straat 83, Helmond; vóór 24 October. onderwijzer; voor direct. aan het hoofd, Paul Krugerstraat 39, Hen- Hengelo: R.K. u.1.0.-school. gelo (O.). onderwijzeres vak k. aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat 1 Hengelo: R.K. Meisjesschool, 8, Veghel; vóór 23 October. 2 boventallige onderwijzers, onderwijzer van bijstand. aan het bestuur. Achter de Tolbiuy 7, s-Heitogenbosch: Jongensscholen v. Jan-Stichting, 's-Hertogenbosch; vóór 25 October. aan pastoor J. Simons; vóór 29 October. Hilvarenbeek: R.K. Jongens- en meisjesschool onderwijzeres. (St. Corneliusschool) te aan het hoofd. Mevr. H.. Schippers, Suma -Esbeek, tijd. leerkracht 1.0.. Hilversum: Hilversumsche Montessori -1 tralaan 22, IJilversum; vóór 1 Nov. school. onderwijzeres, tijd. onderwijzers v. bijst., tijd. vakonderwijzer lich. oef.. aan den burgemeester; vóór 24 October. Openb. gewoon lager onderw.. aan den secretaris, Simon Stevijnweg /5, Hilversum: R.K. Scholen v. g. 1.0.. Hilversum. aan den secretaris v. h. bestuur, J. F. Vol- Hilversum: School V. Hilversumschè onderwijzeres. king. Lijsterbeslaan 3, Hilversum; zoo Schoolvereeniging, spoedig mogelijk. » onderwijzeres (rel. vac.). aan pastoor Th. W. Loomans; vóór 20 Ocl. Hoorn-Schipluiden Hout-Blerick: St. Mariaschool, aan den voorzitter, P. A. Leeuw, Hout- R.K. School V. j. en m.. orderwijzer(es). Blerick 135; vóór 1 November. hoofd (rel.''vac.), a. d Eerwaarde Overste, Hoogstraat 23, Huybergen: R.K. u.1.0.-school. 1 Jan. 1942 Bergen op Zoom. aan het hoofd, Jan van Arkelstraat 7, Kampen; Cht. u.1.0.-school. leeraar lich. oefening; tegen Kampen. aan het R.K. schoolbestuur, Langestraat 149, Klarenbeek: R.K. School, onderwijzer. • Klazienaveen. Klazienaveen: onderwijzer. aan het hootd, J. J. van' Hall; vóór 20 Cel. R.K. School, * aan den burgemeester; zoo spoedig mo- Krimpen aan de Openb. kleuterschool. hoofd, • gelijk, doch uiterlijk 31 October. Lek onderwijzer. aan het schoolbestuur. : Kwintsheul: R.K. Jongensschool, ' aan het R.K. schoolbestuur. Langenboom Langenboom: R.K. Jongensschool, R.K. Meisjesschool, onderwijzer, onderwijzeres. , (post MUI); vóór 1 November, aan den burgemeester; vóór 1 November. Openb. lagere school. onderwijzeres. aan het hoofd, Mej. T. Heuvel, Meezen- Leeuwarden: School V. Leeuwarder onderwijzer. straat 1, Leeuwarden; vóór 27 October. Schoolvereeniging, onderwijzeres, aan den burgemeester van Leeuwarderaa Leeuvrarderadee, : 0.1.5. te Goutum en Hempens, deel; vóór 25 October. onderwijzer. aan den burgemeester van Lemsterland te Lemsterland: O.s. V. u. 1.0. te Lemmer, Lemmer; vóór 23 October. R.K. Jongensschool, onderwijzer; tegen 1 Jan. 1943, aan pastoor J. I. Veeger. aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat Luyksgestel: R.K. Meisjesschool, onaerwi]zeres, 8 Veghel; vóór 23 October. W ' Maarssen: R.K. Jongensschool, tijdelijk onderwijzer; zoo sp. mogelijk, aan het hoofd, J. R. Maas, Emmaweg 6, Maarssen. * 'aan het bestuur. Wijk A 47a, Maasbracht. Maasbracht: Maastricht; R.K. Meisjesschool, R.K. b.1.0.-school. onderwijzeres, onderwijzeres, per 1 Januari 1943, aan het schoblbestuur, Brusselscheweg 212, Maastricht.