is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 11, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS ■ SCHOOL j AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES . Bfiarderadeel: O. 1. s. te Winsum, onderwijzeres. aan den burgemeester van B. te Bemmel: Mantgum; vóór 8 November. R.K. Jongensschool, onderwijzer. aan het wnd. hoofd, Th. Hoedemaker, Berkhout: tijdelijk onderwijzer. A. 98, Bemmel; vóór 15 November. R.K. Jongens- en Meisjesonderwijzeres. aan pastoor J. Lemeer, B 58, Goorn; Blaricum: school te Goorn, vóór 8 November. St. Bernardusschool, onderwijzer. aan het hoofd, H. W. M. van Rooy, Franschepad 26a, Blaricum; Bleskensgraaf: vóór 8 November. Openb. lagere school, onderwijzeres nutt. handw., onderwijzer(es) lich. oefeaan den burgemeester; vóór 7 November. Boxmeer: nmg. R.K. Meisjesschool, vakonderwijzeressen, boventallige onderwijzeressen. aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. Breda: Meisjes-Nulsschool u. 1.0.. onderwijzeres; aan den secretaris der Nutsstichting, Breda: tegen 1 Februari 1943, J. B. Keizer, Ie Muntstraat'B, Breda. R.K. Meisjesschool, tijd. onderwijzeres. aan het schoolbestuur, Ginneken- Brielle: weg 337, Breda; vóór 15 November. School met den Bijbel, onderwijzer. aan den secretaris, P. v. d. Meyden, Brunssum: R.K. Jongensschool, Maarland 33, Brielle; ten spoedigste. tijdelijk onderwijzer. aan het hoofd, Schinvelderstraat 11, Bussum: Brunssum (L.). R.K. Meisjesscholen, onderwijzeres. aan het bestuur, Mariastraat 16, Bussum; binnen 4 dagen na ver- Bussum: St. Vitusschool, schijnen van „Opvoeding ". onderwijzer van bijstand. aan den Br. Overste, St. 'Vitus- Coevorden straat 4, Bussum. R.K. St. Theresiaschool te onderwijzer. aan het hoofd, M. 'Veldhuizen; Culemborg: Steenwijksmoer, vóór 15 November. R.K. Meisjesschool, ’ vakonderwijzeressen, boventallige onderwijzeressen. aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. Dantumadeel: O. 1. s. te Driesum, hoofd. aan den burgemeester te Murmer- Delft: R.K. par. St. Jozefschool, woude; uiterlijk 14 November. tijdelijk onderwijzer. aan fret hoofd, Koornmarkt 48, Delft. Doesburg: R.K. School V. u. 1.0.. onderw. nutt. handwerken. aan het secretariaat v. h. R.K. sch.bestuur, Looyerswal 31, Doesburg; Doetinchem: vóór 8 November. Chr. school v. 1.0. en u. 1.0., onderwijzer. aan het hoofd, G. Blankesteijn, Ds. van Dijkweg 4, Doetinchem; vóór 8 November. Dokkum: R.K. School, tijd. onderwijzeres; per 1 Januari 1943, aan pastoor G. C. Smit; Dokkum. Dordrecht: Gemeenteschool nr. 3, onderwijzeres. aan den burgemeester; Driebergen: vóór 15 November. Neutr. bijz. u.1.0.-school. tijd. leerkracht. aan het hoofd, C. W. Seigers, "Vijverlaan 33, Driebergen; zoo spoedig Dussen: mogelijk. R.K. Meisjesschool, hoofd (rel. vac.). aan het schoolbestuur. Oude Dijk 1, Eindhoven: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres; per 1-1-1943, Tilburg. aan het schoolbestuur. Oude Dijk 1, Eindhoven: Nuts-u.l.o.school. onderwijzer. Tilburg. aan het hoofd, A. M. Schippers, Huygenslaan 10, Eindhoven; Eindhoven: vóór 10 November. R.K, Meisjesschool, vakonderwijzeressen, boventallige onderwijzeressen. aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. Eindhoven: R.K. Meisjesschool, hoofd (rel. vac.). aan het schoolbestuur. Oude Dijk 1, Engelen: R.K. Meisjesschool, vakonderwijzeressen, boventallige onderwijzeressen. Tilburg. aan het schoolbestuur, Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch. Enschede: R.K. Jongensschool v, uJ.o., onderwijzer. aan Th. van Beers, Laareschsingel 102, Geertruidenberg: Enschede; vóór 8 November. R.K. Meisjesschool, handwerkonderwijzeres. aan het schoolbestuur. Oude Dijk 1, Geffen: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres; per 1-1-1943, Tilburg. aan het schoolbestuur. Oude Dijk 1, Tilburg.