is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 26, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE HILVERSUM

De Burgemeester van Hilversum (gemeente Ie klasse) roept sollicitanten op naar de betrekking van

Onderwijzer

aan school nr. 2 (centrale school voor het 7e en 8e leerjaar).

Hoofdakte, akte Duitsch 1.0. en akte of diploma's A en B handenarbeid vereischt. Bevoegdheid voor handelsonderwijs, geschiktheid voor onderwijs in kennis der natuur en lidmaatschap Opvoedersgilde strekken tot aanbeveling. |

stukken vóór 8 April 1943 aan den Burgemeester ten raadhuize. Persoonlijke kennismaking uitsluitend na oproeping.

Bij den NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST kunnen in de provinciale hoofdsteden geplaatst worden

ssmiqa jsuujjdiijs louuJüm

bij voorkeur met juridische scholing o£ bekendheid met jeugdzorg-| aangelegenheden. J

Aanmelding schriftelijk, met opgave van opleiding, ev. diploma's en afschrift getuigschriften aan de Afdeeling „Jeugdzorg" van den N.V.D., Andries Bickerweg 4, 's-Gravenhage.

GEMEENTE BLOEMENDAAL

Aan de Openbare School voor Uitgebreid Lager Onderwijs te Bloemendaal wordt gevraagd

ONDERWIJZER(ES)

in het bezit van de hoofdacte en de acte Duitsch M.O. of L.O. Sollicitaties vóór 1 April e.k. in te zenden aan den Burgemeester van Bloemendaal te Overveen.

NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GYMNASTIEKWERKTUIGEN

(Dsi Sd/mMsi – 'SosiA Telefoon 3100 – drie MAAKT 75% VAN ALLE NEDERLANDSCHE TURNTOESTELLEN De hoofdcatalogus, 100 bladzijden groot, met tallooze afbeeldingen wordt op aanvraag toegezonden.

LIJST VAN VACATURES

PLAATS SCHOOL 1 AARD DER VACATURES j ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES V.H.M.O. Leiden: School van „Mathesis Scientiarum Genitrix”, leeraar natuurkunde, N.O. aan den secretaris, de Mey van Streefkerkenstraat 20, Leiden; vóór 25 Maart. Alphen a/d Rijn; Gemeentelijke landbouwhuishoudschool, leerares N XI, leerares Ns of fraaie handwerken, leerares aan den burgemeester; vóór 30 Maart. N XIX, leerares Duitsch L. 0., Amsterdam: School V. d. Verg. v. voortgezet docent voor verwarming en aan het kantoor der vereeniging, Van Breeen hooger bouwkunstonderricht, ventilatie, docent voor aanen afvoerleidingen, docent straat 158, Amsterdam Z. voor steensneden, 2 docenten voor architectonische details. Dordrecht: Middelbare Technische School, leeraar practijk timmeren, aan den directeur, Oranjelaan 12, Dordrecht; vóór 25 Maart. Gorinchem: Nijverheidsschool voor meisjes, leera(a)r(es) Duitsch L. 0., leerares zang, leerares Na, leerares Ns of N XI, aan de directrice: vóór 21 Maart. Leerdam: Huishoud- en Industrieschool, leerkracht a.v.0., leerkracht aan de directrice, Mej. A. Kingma; vóór 21 Duitsch, leerares lich. oef. M. 0., leerares N VII, Maart. Leiden: R.K. Vakschool voor meisjes, R.K. leerares N VII, leerares aan den secretaris v. h. bestuur, Mr. D. A. zingen, leerares teekenen. Holtz, Wasstraat 62, Leiden; vóór 22 Maart. Rotterdam: Industrieschool voor meisjes, leera(a)r(es) warenkennis. aan de secretaresse van het bestuur, Mevr. scheikunde, leerares zingen, leerares N VII of N XVII; voor direct, A. Fortanier—de Wit, Stadhoudersweg 162, Rotterdam C. Slochteren: Landbouwhuishoudschool, leerkracht a.v.0., leerkracht aan den secretaris van den Veenkolonialen lich. opv. M. 0., leerkracht leekenen, leerares stofversieren, Boerenbond, Landbouwhuis, Veendam; uiterlijk 23 Maart. Veghel: R.K. Huishoudschool, leeraressen N VII, N VIII, N aan het bestuur, Nieuwstraat 8, Veghel; vóór XI, onderwijzeres met hoofd-23 Maart, akte en akte Duitsch L. 0., leerares lich. oef. M. 0., Vlagtwedde: Landbouwhuishoudonderwijs, leerkracht a.v.0., leerkracht aan' den secretaris van den Veenkolonialen lich. opvoeding M. 0., leerkracht teekenen, leerares stofversieren, Boerenbond, Landbouwhuis, Veendam; uiterlijk 23 Maart. Vught: R.K. Vak- en Huishoudschool, leerares Na; z. sp. m.. aan de directrice. Kloosterstraat 7, Vught. leerares Duitsch L. 0., leerares teekenen, leerares stofversie ren; per 1-9-1943, Zevenbergen Chr. Landbouwhuishoudschool, leeraressen a.v.0., Duitsch L. 0., zingen (liefst in één vereenigd), lich. oef. M. 0., teekenen en stofversieren, aan de secretaresse, Mevr. P. M. W. Pettinga—lJsseling, Stationsstraat 64, Zevenbergen; zoo spoedig mogelijk.