is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFD KWARTIER:

HOOFDAFDEELING VORMING:

LEIDER VAN DE HOOFDAFDEELING rVORMINGSLEIDER):

l V XJ . Prof. Mr. Dr. R. van Genechten, Stmbk. Nr. 27978, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

jjen naag, ici. Plv. Leider van de Hoofdafdeeling: TT rs vt:j. o. uu XT.. Qa/at Tiala i 4 aW?tflaan ■) O. iJpn Haiiff. lel. 2^124.6.

H. C. Nije, Stmbk. Nr. 8201, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, lel. 331240. Secretaris van den Vormingsleider: , A. —A A. VT_ A . . Tal. Ja Tiata WQOff-

G. F. Vermaas, Stmbk. Nr. 94446, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

rOOFD VAN DE AFDEELING THEORETISCHE VORMING: H. Reijdon, Stmbk. Nr. 252, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

HOOFD VAN DE AFDEELING PRACTISCHE VORMING: Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Dienst Sprekersvorming: G. F. Vlekke, Stmbk. Nr. 1929, Groesbeekscheweg 295, Nijmegen. Hoofd van den Dienst Ambtenarenvorming: AA AA . IA -rr C? •AA LI. VTa Aa \V/i Ïqq t, 'y r\

Dr. E. M. B. Kortenoever, Stmbk. Nr. 157181, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

roofd van den Dienst Perszaken: J. A. Boreel de Mauregnault, Stmbk. Nr. 102589, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Dienst Inspectie: . . rvA i II r>. i_ I. LTa – . .AA Tal. Ja \V7J»»laa»i ar\

J. A. Tesebeld, Stmbk. Nr. 14432, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Dienst Vormingsschool ~De Scheeleberg" :■

G. Nieuwhof, Stmbk. Nr. 3772, Vormingsschool ~De Scheeleberg”, Lunteren, Tel. 328.

HOOFD VAN DE AFDEELING VOLKSCHE CULTUUR: Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Dienst Dans.

nvvju vun urn axcmj» . P. C. W. Rochat-Nieuwenhuis, Stmbk. Nr. 63354, Merelstraat 34, Bussum, Tel. 7007.

Hoofd van den Dienst Muziek: T VT» >«ttQQ Tt-tV» At> Witfloan •?n. T-Jaatr.

J. G. Goverts, Stmbk. Nr. 31188, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Onderdienst Keuring: J. G. Goverts, Stmbk. Nr. 31188, Joh. de Wittlaan .20, Den Haag, Tel. 331246.

*v*. Hoofd van den Onderdienst Zang:

IJUI/JU VI*»» «JC»» . S. Jansen, Stmbk. Nr. 61763, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246. Hoofd van den Onderdienst Instrumentale Muziek : T. w» 0.. LI. VT- Oa_... XXa_ .. J Qt T T TTtr<»»'Vir

E. W. Sterk, Stmbk. Nr. 83741, Mgr. v. d. Weteringstraat 116, Utrecht. Hoofd van den Dienst Beeldende Kunsten: TA L. Ja W 7. AA V. AA. I ï A.. TJ AA n I a 1 A

Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

Hoofd van den Dienst Rederijkerstooneel en Kameraadschapsavonden:

nooju VUTi ucn umnn ixcutr/ijnemifu/icct c»i • L. F. Ledeboer van Westerhoven, Stmbk. Nr. 162877, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.

HOOFD VAN DE AFDEELING SIBBEKUNDE:

C. L. ten Cate, Stmbk. Nr. 21752, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag, Tel. 331246.