is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht van de W.A. bewezen. Deze trouw is het, waarvan de W.A. altijd doordrongen zal blijven. , . – o o T*i r\nc \/Alk ons lanu.

Trouw aan het beginsel, trouw aan de Vlag, trouw aan ons Volk en ons trouw ook aan de Germaansche en Europeesche taak der Nederlanders. Maar bovenal: trouw aan den Leider, omdat hij alleen ons Volk-kan redden uit den chaos, waarin het verkeert. . n,. .i.t, „„Her

Ons Volk roept in deze tijden om leiding 1 De W.A. rekent het zich onder deze omstandigheden tot voornaamste plicht te wi)zen op den inan, dje deze leiding kan geven en moet geven, zoo ons Volk met ten onder wil gaan. In dit verband ziet de W.A., in deze tien laren slechts eeri tniilpaal, die haar er nog eens aan heriimert, dat het doel nog lang met is bereikt, dat zij nog een zeer langen weg voor den boeg heeft.

211 nog een zeer laiiiicii V V j i j* „ Daarom blijft zij onstuimig voorgaan en wijkt mei af van den koers, dien zi) nu reeds tien jaar volgt; Met Mussert naar een vrij en zelfbewust Nederland.

Hopman HENK SCHUMACHER Jr,

„Aan het Nederlandsche Volk is zoo ontzaglijk veel tnisdveven. De geheele die santen met de boeren het fundament vormt van het Volk is verbitterd. De arbeiders gevoelen zich bedrogen. Hun cultuur is hun hun bestaan wordt hun ontnomen. PVij gevoelen de liefde en de kracht in ons om hen op te trekken uit den staat van vernedering in dien van volwaardige volksgenooten. Maar altijd nog stuiten wij op wantrouwen Het overwinnen van dat wantrouwen is onze grootste taak. Houdt Uw hart en Uw hand open voor Uw volksgenooten, die verbitterd tegen U strijden”.

MUSSERT in zijn Landdagrede, -op zp October ip3s-