is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONAAL-SOCIALISTISCH STUDENTENFRONT

.«ider: Dr. B. F: Saris, Leiden. 'lv. leider en ~Oude Garde**: F. Houdijk, arts. Zaandam.

Sureau: «Het Huis Maupertuus”, Rapenburg 26, Leiden, tel. 24357, postgiro 397314.

,Oude Garde**: Beheerder van de ~Oude Garde” van het N.S. Studentenfront, Rapenburg 26, Leiden, postgiro 411595.

ïuitenlandsche Betrekkingen: Ir. J. P. Noordijk, Leiden. Financiën en Afd. Notariaat; Mr. H. C. R. M. v. Cranenburgh, Haarlem. Studiebelangen:

Zangleider: H. Sweers, Amsterdam. Middelbaar Technische Scholen: Ir. G. E. M. Janssen, Haarlem. Vertegenwoordiger bij de Reichsstudentenfuhrung:

UNIVERSITAIRE AFDEELINGEN IN NEDERLAND:

Afdeelingshuis: Weteringschans 106 (C.), tel. 32501. Leider: J. Godefroy.

Delft; Afdeelingshuis: Koornmarkt 49. Leider: H. G. Miedema.

Groningen: Afdeelingshuis: Leider: H. J. Bakker, Oostersingel 192, tel. 26039.

Leiden: Afdeelingshuis: «Het Huis Maupertuus’% Rapenburg 26, tel. 24357. Leider:

Rotterdam: Afdeelingshuis: Eendrachtsweg 35> tel. 27623. Leider:

Utrecht: Afdeelingshuis: Catharijnesingel ?7> tel. 1333Ö. Leider: C. Kortman.

Wageningen: Afdeelingshuis: Leider: B. H. H. Bergman, Dolderstraat 10 h.

M.T.S.-AFDEELINGEN IN NEDERLAND:

Amsterdam: Afdeelingshuis: Weteringschans 106 (C.), tel. 32501. Leider: Dr. K. Bos, Harmoniehof 57 hs, Amsterdam.

Haarlem: Afdeelingshuis: Leider: Ir. J. Witteveen, Zomerzorglaan 20, Bloemendaal.

Heerlen: Afdeelingshuis: , ~ , Leider: H. E. R. P. Zwart, Molenberglaan 50, Heerlen.