is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOUDER AAN SCHOUDER!

Wnneer wii o„« b,tag, kich onweerstaanbaar in onze hermnermg op de naam van zur besonderen Verwendung, Hauptdienstleiter Fritz Schmidt. „ripnd-

Deze naam is als een symbool. Een symbool vap vrienaschap en wederzijdsch begrip. Hp idealen

H Toch heeft Nederland en in het bijzonder de loeaien van de N.S.B. der Nederlanden begrepen als weinige . Zeer spoedig na zijn komst in ons land was er dan een hartScontact tusschen hem en onze Beweging. Dit "ntS fs ia zelfs versterkt in de -aren Hip on deze eerste ontmoeting gevolgd zijn. lot ziji traeisch einde toe is hij deze vriendschap trouw gebleven. Helder en duidehjk stond het hem voor den geest, dat een iSe sSneTSng tusschen Duitschland en de omrSde vSen historisch aan de orde was. Daarorn hiefd hij immer de goede verstandhouding tusschen Duitschlind en Nederland als hoogste doelstelling zijner politieke werkzaamheid in het oog.

Het was eveneens vanzelfsprekend, dat deze ftnjder van nie. .nder.f n Europecsch besef bü bet Nederlandsche Volk Zijii geh^e streven was er dan ook op gericht, om te komen tot een geest van goede verstandhouding en kameraadschap tus schen de N.S.D.A.P. en de N.S.B.

in onze kringen is mede door zijn aroeiu het besef der Europeesche eenheid versterkt. Wd kunnen san ook gerust zegfen dat de grondslagen voor d o^^ brekelijke solidariteit, die er thans bestaat tusschenN. . . en N.S.D.A.P. gelegd zijn door dezen

Aan ons is de belangrijke taak opgedragen aan ait werK voort te bouwen in zijn geest en volgens zijn plannen.