is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistisch jaarboek, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cijfers en feiten

regeeren hei zakenleven!

Rapporten, statistieken, grafieken, balansen vormen den grondslag, waarop de zakenman zijn zaken opbouwt. Hij vertrouwt niet op intuïtie en gevoelens, maar uitsluitend op zijn verstand en ervaring.

Het is daarom niet te verwonderen, dat de post ~Reclame" op de balans hem vaak een doorn in het oog is. Hij is er zich wel van bewust, dat publiciteit voor zijn zaak onmisbaar is en hij is bereid, de daarmede gemoeide kosten als „noodzakelijk kwaad" te beschouwen. En hij zal deze post zoo blijven beschouwen

sies te trekken, door onze experts op het gebied der verkoops-reclame.

Wij beschouwen de reclame als een vitaal deel van den verkoop. Een verkooper prijst zijn product aan één persoon aan de reclame richt zich tot de massa. Voor beide gevallen gelden dezelfde regels. De argumentatie, die in de reclame wordt gebruikt, moet precies dezelfde zijn, als die, welke de verkooper bezigt.

Om een koop tot stand te kunnen brengen moet de verkooper en dus ook de ’ rt

zekerh . a Onze in de | concurreerende merken.

XIX