is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groep Beroep Werkzaamheden II B Bankwerker Grof-en/of fijnbankwerker. Alle werkzaamheden aan de bank, smeden en harden van handgereedschap en snijgereedschap voor werktuigen, autogeen- en/of electrisch lasschen, vuursmeden. II G Constructiewerker Bruggen- en/of staalbouw. Klinker, afschrijver, monteur. Op welke werken gewerkt. II D Smeden Grofsmid, hoefsmid, landbouwsmid. Smeden van hekken, ankers; vuursmid, plaatwerker, autogeen- en/of electrisch lasschen. II E Electromonteur Sterkstroom, zwakstroom. Dynamo’s, electromotoren, transformatoren, accumulatoren, meetinstrumenten, telefoon-telegraaftoestellen, signaalinrichtingen, radio (zie ook radiomonteur), montage en beveiliging van sterkstroomgeleidingen. Draaier aan centerbanken, revolverbanken, automaten. Instellen van banken. 11 F Metaaldraaier Gereedschappen. Materialen. Geheel van teekenmg werken. Gabbers. II FA Harder Gementeeren, in bad harden. Hardingsovens. . T T FA Fraisbanken. Soorten van fraizen. Soort van werk. 11 FA Boormachines, boorbanken. Instellen van meerspindelboormachines. II H Instrumentmaker Werktuigen in gebruik bij instrumentmakers (Hjne metaalbewerking), lelegralieen telefoononderdeelen. Klectrische hulptoestellen, glasblazen (zie uuk suhiijfmachinemonteur). „ . , . II H Telegrafist Landtelegrafist. Marconist. Soort van zenders en ontvangers, snelheid van seinen en opnemen (bijv. 15—20 woorden per min.). Radiopeilinstallaties. Certificaat le of ge klas. als chef van een station. II H Radiomonteur Bouwen en repareeren van toestellen. Welke merken. Golfbereiken. Telegrafie en telefonie. Radioversterkers. Radiozenders. II I Scheepmaker Houten- en/of ijzeren scheepsbouw. Afschrijver, spantenzetter, plaatwerker, klinker. koker, tegenhouder, afwerker, handlanger. II K Constructie- of Scheepsbouw. Hand- en/of revolverklinker. II M Plaatwerker Scheeps- of fijnplaatwerker. Strekken, walzen, stampen, diepdrukken. Soorten van 11 M persen. Drijven, puntlasschen. Zeeschepen en/of binnenvaartschepen. Zeilschepen, motor/stoomschepen, tank(Scheepsbouw) schepen, baggervaartuigen, sleepbooten, visschersvaartuigen. Thcorelisclic- cii/uf II NA Autogeen-lasscher practische opleiding. .. Materialen. Soort laschwerk (bijv. tanks, constructiewerk enz. Autogeensnijden, bankwerken, plaatwerken. Soort van electroden. Soort van laschwerk. II O Isoleerder Isoleeren van stoomleidingen, ketels, centrale verwarmingsleidingen. Soort van isolatie-materiaal. Werk aanneipen. u- II Q. Koper-Blikslager Koperdrijven, felzen, persen, afslaan, knippen, koperlasschen en soldeeren. Machines II R Galvaniseur voor blikbewerking. t , j o i Electrolytisch vernikkelen. Samenstelling van de baden. Stroomsterkte. Volbad verzinken, vertinnen, temperaturen, beitsen. Metaalspuiten. Methoden 11 s Stoker voor roestwering. , ~ 1 n j Soorten van ketels (vlampijp-waterpijpketels). Hooge druk-, lage drukketels. Brand-Stoffen. Instrumenten op de stookplaat. Ventilatoren. Leiding geven aan stokers.ll T Machinist personeel. Stoom- en/of motorbedrijf. Soorten van stoommachines en motoren. Ketelinstallaties. Turbines. Pompen, compressoren. In welke bedrijven gewerkt. Diploma s. II V Onderhoud en reparaties aan schrijfmachines, kantodrmachines (rekenmachines, monteur boekhoudmachines, enz.). Vervaardigen van kleine onderdeden, instrument– II W Automonteur maken. . . ... Soorten motoren (diesel, benzine); Persgas-houtgas enz. Electnsche installatie. Alle .Voorkomende werkzaamheden aan: motor- en koetswerk. Rijbewijzen, bchade- II X Loodgieteropneming. ' , , • i i Gas-water-sanitaire installaties. Bewerken van alle voorkomende materialen (zink. II BB * Zinkwerker Dieselmonteur koper, lood enz.) , i . Soorten dieselmotoren (merken) .Aantal P.K.Stationnaire-auto-scheepsdiesclmotoren. Inbouwen van installaties in schepen. Installaties bedrijfsklaar aHeveren. Proef• V standwerkzaamheden. •

Bij het instellen van de vakafffêelingen bij de Gew. Arb. Bureaux is zooveel mogelijk getracht vaklieden uit de bedrijnen als vakbemiddelaar in te schakelen. Beschouwen wij nu het in

zooveel richtingen verdeelde metaalvak dan zal het duidelijk zijn dat zelfs een, meestal gespecialiseerd, vakman niet alle richtingen tot in de bijzonderheden kan beheerschen. Hij kan

echter in staat worden geacht, èn door zijn theoretische opleiding èn door zijn practische ervaring, een oordeel te kunnen , vellen over de vakbekwaamheid van den in te schrijven persoon.