is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 3, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E MIDDELEN» van' BEST AAN, o F AMBA’CHTEN KONS T E N E N HANDWERKEN.

VOORGESTELD TER OPWEKKING VOOR KINDEREN, OM ZICH IN EEN OF ANDER DERZELVEN BEKWAAM TE MAAKEN. Doormengd met leerrijke Vertellingen en Bijzondaiieden.

ÜBT CSHSEL NIEUWB GECOÜLEURDE PLAATjES* J)t Tweti» Druk, Tt AMSTELDAM, BIJ G. ROOS, MDCCCXY.