is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 4, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen den G.A.8.-aanval en de N.R.0.-verdediging. Het was echter moeilijk om door den muur van spelers heen te breken en daar het bovendien den schijn had, dat de omroepers Vrouwe Fortuna op hun hand hadden, slaagden de G.A.B.’ers voor de rust er niet in doelpunten te maken. Bijna. was het nog I—o voor den N.R.O. geworden door nonchalant terugspelen, maar tot groote opluchting van de talrijke G.A.8.- supporters miste de N.R.0.- rechtsbuiten een kans voor open doel. Met den stand werd de rust aangekondigd. Een'kwartier na de rust werd door den Amsterdamschen midvoor een mooi doelpunt gemaakt. I—o. ledereen meende, dat de zaak nu wel bekeken zou zijn, maar de Omroepers dachten er anders over. Na een aanval over rechts volgde een hooge voorzet, dien de keeper niet kon wegwerken; door een schot den N.R.0.-linksbinnen belandde de bal via één der backs in het doel. (1—1). Hoewel de G.A.B.’ers alles op alles zetten om alsnog de overwinning in ’ de wacht te sleepen, lukte dit niet. De N.R.0.-verdediging werkte alles weg. De eindstand 1 was voor het G.A.B. niet geheel en al bevredigend; wij hadden zeker een beter resultaat verwacht. Vóór den wedstrijd werden door den aanvoerder van het N.R.0.-elftal bloemen aangeboden aan zijn G.A3.-collega, welke attentie zeer ,op prijs werd gesteld, terwijl de directeur van het G.A.B. Amsterdam den aftrap verrichtte.

Na den wedstrijd werd een flinke wandeling gemaakt door de Hilversumsche bosschen, waarna wij tegen kwart voor drie de Studio van den Ned. Omroep opzochten voor het bijwonen van een bonten middag. Over dezen middag zullen wij kort zijn. Voor de pauze speel-

de het orkest van Gerard van Krevelen met zang van het vroolijke Klaverblad en de charmante chansonnière José San. Voorts werden eenige voordrachten door But Broek- • huis ten beste gegeven. Juist doordat wij de meeste artisten reeds meermalen door de radio hebben kunnen hooren, was de persoonlijke kennismaking nu des te interessanter. Aller aandacht was echter gevestigd op het programma na de pauze, n.l. het dansorkest van Theo Uden Massman. Daar de verwachtingen wellicht te hoog

gespannen waren, viel het optreden eenigszins tegen. Wij hebben het orkest zéker wel eens beter gezien en gehoord. Maar al met al kunnen wij dezen bonten middag zeker als geslaagd beschouwen. Om half zes werd door het grootste gedeelte van het personeel wederom de terugreis aS,nvaard. terwijl een kleine groep nog eenige uurtjes met de Hilversumsche collega’s doorbracht, Alles bijeen kunnen wij over dezen dag tevreden zijn. Het wachten is slechts op het volgende uitstapje. v.

PERSONALIA

RIJKS ARBEIDSBUREAU

Het Rijksarbeidsbureau meldt:

Ontslag werd verleend aan de dames M. Knieper, A. Denie en M. T. G. Buskens. , Alkmaar meldt;

Benoemd : tot ass. ter Afd. Adm.: F. Wezel, D. Groot en A. A. Mak; tot telexiste: Mej. F. W. Spaay; tot telefoniste: Mej. J. C. Middeldorp; tot ass. ter Afd. Compt.: Mej. G. Nierop, J. P. N. Klopper en G. Koopman; tot ass. ter Afd. Bem. Metaalbedrijven: J. Bloedjes; tot adm. hulpkr. ter Afd, S. E. D.: C. de Wit; tot werkster: Mej. C. de Moor; tot stoker centr. verwarming Bijk. Den Helder: F. van Schaik; tot werkster bij het Bijk. Den Helder: Mej. H. G. C. Weijsenbom, tot typiste Mej. M. Voorthuyzen. Overgeplaatst:

van het G.A.B. Haarlem naar het G.A.B. Alkmaar: T. van der Reep, adj. dir.; van het Bijk. Hilversum van het G.'S?B. Amsterdam naar het G.A.B. Alkmaar: G. Toes, landbouwbemiddelaar; van het G.A.B. Alkmaar naar het G. A.B. Leiden: H. C. Boon, adj. dlr.; van het G.A.B. Dordrecht, bijk. Middelhamis naar G.A.B. Alkmaar byk. Hoorn; D. Kievit; leider bijk. van het bijkantoor Den Helder naar het G. A.B. Alkmaar: J. L. M. Huiberts; van het G. A. B. Alkmaar

naar het Bijk. Den Helder: W. H. Huitinga. Dienst genomen in de Landwacht: J. E. K.' de Buyzer en M. E. Schuurman. Teruggekomen uit de Landwacht: F. J. J. Musman. Ontslagen:

A. Loos, directeur; W. Sangers, ass. jeugdbem.; O. Peereboom, ass. bem. verkeerswezen; Mej. H. van Bommel, ass. vrouwenbem.; T. A. H. Adema, adm. hulpkr. Afd. Arb. Inzet; Mej. G. A. F. de Rover, telexiste; Mej. G. Boon, telefoniste; Mej. E. G. J. Konlng, ass. Afd. Compt; T. Hoogkamer, ass. Afd. Compt.; J. Hoek, adm. hulpkr, Afd. S. E. D.; Mevr. W. J. mans, werkster; W. van Djjk, leider bijk. Enkhuizen; Mej. H. "E. M. Konhig, ass. Bijk. Enkhuizen; Mej. E. Jorna, ass. Bijk. Enkhuizen.

* Apeldoorn meldt. Ontslagen; Mej. H. J. Janssen, Vrouwenbemid. Bijk. Oldebroek.

O ver geplaatst:

P. J. Sleyster van Bijk. Winterswijk naar Bijk. Zutphen als Chef Afd. Migr.; C. A. B. Hagedoorn thans wnd. Leider Bijk. Oldebroek; « J. J. Mieras, ass. Bijk. Oldebroek naar G.A.B. J. A. Douma, ass.bemidd. Bijk. Deventer thans Chef Afd. Metaalbedr. G.A.. B. Apeldoorn; Ing. L. F. van Dam,