is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drage van 55% in de kosten bereid verklaard, de bonden bieden aan 5% plus de kosten van administratie te betalen ; van de gemeenten wordt 40% gevraagd. Ook het K. N. S. heeft op medewerking bij de gemeenten aangedrongen. In afwachting van het tot stand komen dezer wachtgeldregeling is thans een regeling ten behoeve der uitgetrokken leden getroffen. Deze kunnen namelijk, wanneer zij geen of een lager bedrag dan hun bondsuitkeering ontvangen van de plaatselijke steuncomité’s, voor rekening van het K. N. S., van den bond voorloopig hun gewone uitkeering ontvangen.

A. D. B.—B.

LITERATUUROPGAVE.

Batken «ancakscht voor kat Institaat voor Critit-oadarzoak.

Bendixeist, Dr. Friedrich. Das Inflationsproblem. Finanzwirtschaftliche Zeitfragen herausgeg. Yon Prof. Dr. Qeorg von Schanz und Prof. Dr. JuHus Wolf. H. 31. Stuttgart 1917.

Kttczynski, Dr. R. Unsere Finanzen nach dem Kriege. Berlin 1917.

Rathenatt, Walther. Die neue Wirtschaft. Berlin 1918.

Spragxje, o. M. W. History of crises under the National Banking system. 61st Congiess 2d Seasion Senate. Doouments no. 538. Washington 1810.