is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn deze cijfers op zichzelf echter nog niet van heel veel beteekenis, zij zeggen ten aanzien van hetgeen door de Arbeidsbeurzen reeds wordt bereikt en van hetgeen in de toekomst kan worden gepresteerd toch iets meer, als men ze vergelijkt met dé in de bijlage vermelde resultaten, gedurende hetzelfde jaar 1914 door de plaatsing-bureelen van alle bediendenvereenigingen verkregen, en vooral, als men in aanmerking neemt, dat al de genoemde Arbeidsbeurzen voor de arbeidsbemiddeling van handels- en kantoorpersoneel niet speciaal zijn ingericht, terwijl de bureelen der bedienden-organisaties juist voor deze bemiddeling zijn opgericht en te haren behoeve worden in stand gehouden.

Sterker echter nog blijkt het ontoereikende der arbeidsbemiddeling vanwege de organisaties der werknemers eenerzijds, en anderzijds het prestatie-vermogen der Gemeente-Arbeidsbeurs, indien men vergelijkt de resultaten van de bureelen der bedienden-organisaties met die der Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam, de eerste en, naar ik meen, tot nog toe de eenigste, welke zich in het bijzonder op de arbeidsbemiddeling voor handels- en kantoorpersoneel toelegt.

Volgens de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het aantal patroonsaanvragen, aanbiedingen van bedienden en plaatsingen bij de plaatsing-bureelen van alle in de bijlage vermelde vereenigingen gedurende de jaren 1914, 1915, 1916 en 1917 als volgt :

Voor de Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam waren deze cijfers voor de jaren 1915, 1916 en 1917 van 1914 kunnen geene cijfers worden gegeven, aangezien eerst in het laatst van dat jaar de arbeidsbemiddeling voor handels- en kantoorpersoneel als afzonderlijke taak werd ter hand genomen de volgende :

Aanbiedingen. Aanvragen. Plaatsingen. M. Vr. Tot. M. Vr. Tot. M. Vr. Tot. 1914 Totaal 1443 156 1599 791 51 842 323 38 361 waarvan j. bed.... 195 45 240 157 12 169 76 16 92 1915 Totaal 1196 158 1354 807 86 893 353 40 393 waarvan j. bed. .. 56 12 68 166 21 187 30 4 34 1916 Totaal 1044 114 1158 928 65 993 331 26 357 waarvan j. bed.... 37 5 42 46 2 48 33 33 1917 Totaal 1052 130 1182 627 112 739 272 44 316 waarvan j. bed.... 76 13 89 72 5 77 43 4 47