is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als aanwijzing voor de beoordeeling van den economischen toestand van Nederland is het koersverloop van de aandeelen der voornaamste Banken hier te lande van belang en wel van:

23. de Nederlandsche Bank

24. de Amsterdamsche Bank

25. de Nederl. Handel Mij. 26. de Rotterdamsche Bank 27. de Twentsche Bank

28. de Bankass. Wektheim & Gomfertsz enz. 29. de Incasso Bank

30. Marx & Co’s. Bank

te samen geteld en daarna gedeeld door 7.

Het wekelijksche indexnumher evenzoo samen te stellen, als dat van de 1—22 genoemde fondsen.

Voor de beoordeeling van den loop der wereld-conjunctuur in verhouding tot de Nederlandsche volkshuislionding geeft de koersstand van de aandeelen der voornaamste Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen eene aanwijzing. Het ware daarom gewenscht van de volgende aandeelen op dezelfde wijze als van de vroeger genoemden, een wekelijksch indeinumher samen te stellen en wel van:

31. de Holland Amerika Lijn 32. de Java-China-Japan Lijn

33. de Kon. Nederl. Paketvaart Mij. 34. de Rotterdamsche Lloyd

35. de Maatschappij Nederland 36. de Nederl. Scheepvaart Unie 37. de Kon. Holl. Lloyd

38. de Kon. Ned. Stoomboot Mij. 39. de Kon. West-Indische Mail

te samen geteld en daarna gedeeld door 9