is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. S. c. s. N. V. V. en S. D. A. P. uitbeering ran vergoeding ,aan gedemobiliseerden, zoolang zij werkloos zijn; zoolang zij niet in bun onderhoud kunnen voorzien aan ongebuwden f 12. tot ƒ 18.—, aan gehuwden ƒl6.— tot ƒ 22.—, te bepalen door plaatselijke commissies bestaande uit vertegenwoordigers der vakorganisaties; invoering eener nieuwe steunregeling voor alle werkloozen op den hiervoren omschreven voet (E.. K. V.).

Volledige werkloozenzorg onder beheer der arbeidersorganisaties (N. V. V. S. D. A. P.).

Productieve arbeid voor werkloozen kan deze niet verstrekt worden, dan uitbeering van vol loon (B. v. C. S.).

H.

LITERATUUROPGAVE.

Boeken aanseschaft voer het Instituut voor Crlsls-enderzoek.

Inter-allied conference on the after-care of disabled men, Londen May 20th—25th 1918. Londen 1918.

Statisticai abstract for the United kingdom in eacb of the last fifteen years, 1902—1916. 46th numb»r. Londen 1918.

Ligue du libre-échange Le libre-écbange international.

Six oonférenoea organisées en 1918 par M. M. Ytss Gxjtot, Germain Patusel, G. Schelle, J. Pieesom, Prêdék «t Mathews. Paris 1918.

Arbeidsbeurzen en Arbeidsbemiddeling.

Commissioner of Labor-Michigan Pree employement bureaus 35th annual report p. 86—108. Lanaing 1918.

Commissioner of Labor-Michigan Private employment agencies 35th annual report, p. 663—665. Lansing 1918.

Overige onderwerpen.

Beratungsamt für Kleinkauüeute und Grewerbetreibende Denkschrift über die Einrichtung einer Erwerbslosenfürsorge für selbstandige Handwerker, Handeltreibende und Angehörige freier Berufe in Prankfurt a. Main. Frankfort a. Main 1918.

1) A. S. c. 9.: Algemeene Staatspartij, Vrijzinnige Partij, Unionisten Liga, Bond van Prot. Kiezers, Neutrale Partij en Bepublikeinache Partg. R. K. V.: Roomsch Katholiek Vakbureau.

B. T, C. S.: Bond van Christen Socialisten.