is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 1919 doelt Sociala Meddelanden de volgende gegevens mede. Het totaal aantal emigranten was 632, waaronder 226 mannen en 406 vrouwen; 22% waren tnsschen 20 en 80 jaar, 16.2% tuischen 30 en 40 jaar oud. In de eerste groep was het meerendeel vrouwen 28.3% tegen 10.6%, terwijl voor den leeftijd 15—20 jaar het aantal mannen sterk de overhand had, 34.5% tegen 17.2%.

A. H.