is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Circulaires-Arbeidsbemiddeling.

Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.

’s-Oravenhage, 1 Febr. 1920.

No. 354 O. B. A.

1 bijlage.

Aan Heeren Directeuren der Districts-Arbeidsheuraen,

Ik heb de eer IJ bijgaand te doen toekomen een exemplaar van het overzicht van de resultaten der arbeidsbemiddeling betreffende de vakafdeeling voor arbeidsbemiddeling voor het hotel-, koffiehuis- en restaurantbedrijf gedurende de maand Januari 1920.

De Directeur van den Dienst, enz.

Bijlage bij schrijven dd. 7 Februari 1920 No. 354 C. B. A.

Vakafdeeling: voor het hótel-koffiehuis-restaurantbedrijf. Vakkundig leider: S. A. P.M.Mabtinx; ’s-Gravenhage, Koningskade 7, 22 en 23 Tel. 563.

Overzicht over de maand Januari 1920.

a. Inschrijving van werhnemers.

Nog ingeschreven op 1 Januari 1920 257 Ino'escbreven in Januari door de vakafdeeling der Centrale 5. IC

Rijks Arbeidsbeurs 16

Overgescbreven van de arbeidsbeurzen 609 Totaal 582

Geplaatst door de vakafdeeling 16

„ „ arbeidsbeurzen 19

Teruggetrokken of afgevoerd

Nog ingeschreven op 1 Februari 1920 475

b. Aanvragen van werhgevers.

Nog ingeschreven op 1 Januari 1920 21

Ingeschreven in Januari door de vakafdeeling 11

Overgeschreven van de arbeiders

Totaal 125

Voldaan door de vakafdeeling 16

„ „ „ arbeidsbeurzen 6

7’ 77 77 1 QQ Teruggetrokken of afgevoerd _lo

Nog ingeschreven op 1 Februari 1920 87