is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten geven, n.l. die van de plaatsingen over 1920, van het laatste jaar dus dat cijfers beschikbaar zijn. De plaatsingen zijn het resultaat der arbeidsbemiddeling. Om de beteekenis der arbeidsbeurzen voor de arbeidsbemiddeling te beoordeelen kan men nog het best het aantal plaatsingen nagaan.

Wel is waar geeft het aantal plaatsingen geen volkomen juist van den omvang en beteekenis van een arbeidsbeurs. Het IS natuurlijk een groot verschil of iemand voor één dag of voor geruimen tijd geplaatst wordt. Er zijn arbeiders en arbeidsters, die gewoonlijk uitsluitend ambulantwerk verrichten en soms wel tot 40 a 50 maal per jaar door een arbeidsbeurs worden geplaatst. Br zijn daarentegen vele andere plaatsingen van werknemers, die éénmaal geplaatst worden en minstens het geheele jaar onafgebroken of langer nog bij denzelfden werkgever werkzaam blijven. Het spreekt vanzelf dat de 40 a 50 plaatsingen van den ambulantwerker niet 40 k 50 maal zooveel waarde hebben als de eene plaatsing van den werknemer, die net geheele jaar bij denzelfden werkgever bleef werken.

Het is eveneens vanzelfsprekend, dat een arbeidsbeurs met ezellde organisatie en wijze van werken in een tijd van meene crisis of plaatselijke malaise niet zooveel plaatsingen tot stand kan brengen als onder normale omstandigheden of met een gunstige conjunctuur. Bij het beoordeelen der cijfers moet hiermede rekening worden gehouden.

Plaatsingen over 1920 door openbare arbeidsbeurzen

1) Overgenomen nit het Maandschrift van het Centraal Bureau van de statistiek.

Amersfoort . Aantal plaatsingen. Gemiddeld per week, 1 Amsterdaii) 1177 ApeldoorB. . . Arnhem. . 11 / / 8 Bergfen op Zoom . . Breda öö 2 Delft 4f Deventer.... J o Dordrecht lo Eindhoven. . . Enschedé oy ’s Gravenhag'e .. . Groningen. . . Haarlem .... .^0 247 110 Heerlen.... Ol Den Helder o< ’s Hertoffenbosch . . Hilversum.... 16 Leeuwarden öO Leiden ö4 5