is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de maand Augustus werden de navolgende wachtgeldregelingen goedgekeurd:

1. Ned. Fabriek van werktuigen en spoorwegniaterieel genaamd „Werkspoor” te Amsterdam.

2. Koperpletterij en Metaalhandel v.h. H. de Heus & Zonen, te Apeldoorn.

3. Hengelosche Electrische en Mechanische Apparatenfabriek „H.E.E.M.A.F”, te Hengelo.

4. N.V. Appendage en Pompenfabriek van G. Dikkees & Co., te Hengelo.

Gemeenten toegetreden tot het Werkloosheidsbesluit 1917.

Na de opgave voorkomende in aflevering No. 6 van dezen jaargang van het Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Eaad zijn alsnog toegetreden tot de regeling vervat in het „Werkloosheidsbesluit 1917” de gemeenten:

Almkerk, Oudheusden, Ovezande, Hooge en Lage Zwaluwe.

Gesubsidiëerde vereenigingen volgens het Werkloosheidsbesluit 1917.

Sinds onze vorige opgave (afl. 6, blz. 217, jg. 1921) werden goedgekeurd de reglementen der werkloozenkassen van onderstaande vereenigingen met de bepaling, dat de subsidie-verleening zal ingaan op den achter den naam geplaatsten datum:

Ghr. Zeeliedenbond in Nederland te Scheveningen, 15 Juni 1921.

Alg. Ned. Mijnwerkersbond te Heerlen, 4 Juli 1921.

Ned. Neutr. Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en Aanverwante vakken, te ’s Gravenhage, 25 Juli 1921.

N.-Brab. Bond van R.K. Fabrieksarb. te Tilburg, 22 Aug. 1921.

Circulaire.

Worklootheldsverztktring.

Afdeeling Werklooaheidsverzekering «n Arbeidsbemiddeling. No. 885 A. Z.

Betreffende: Leden van 'werkloozenkassen, die drie j.aren achtereen uitgetrokken geraakten.

’s-Gravenhage, 15 Juli 1921.

Aan de Besturen der Werkloosenhatsen.

In het reglement voor de werkloozenkas van Uw vereeniging komt de volgende bepaling voor: