is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 15, 10-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bel op voor KANT EN KLAAR No. 336143 BEHANGSELPAPIER RAND BEHANGEN VRIJE KEUS COLLECTIE 1934 Eén prijs £ 3,50 per kamer Gerard Doustr. 203, Den Haag Afdecling Zuid. E Lconidas 2—Graaf Willem 2,2 uur, W. A. 'A. Brouwer ■ • * 2c klasse G Donk 2—Esto 1, S. Schouten. Vep 2—R.V.C. 1, J, Goudrian 3e klasse G Vcp 3—Unio 3, 12,30 uur, P. H. Vcrbcy Trekvogels 3—Unio 2, A, M, Verwey W.S.E. 2—Donk 3, A. Verhagen Reserve 3e klasse K Gr. Floris 2—S.D.S. 2, J. Wiegman Valkeniers 2—A.V.V. 2, Jac. Schenk M Acfivitas 2—Oliveo 2, J. B. v. Veen N R.C.D. 2—St. Lodewijk 3, P- J. G. Oomen 4c klasse F Duiven I—Olympia 1, J. G. Sinkc OÜvco 3—C.V.C. 1, B. H. Winkes B.S.V. I—Excelsior 4, A. A. v. Ruiten Reserve 4e klasse P D.H.L. s—Vac 2,12 uur, Th. Stolkcr Q Rava 3—D.H.L. 6, G. Sekhuis R Olympia 2—Spartaan 6,2 uur. H- G. Peiger S.G.V. 3—Leonklas 4,2 uur, C. v.d. Stam S Steeds Voorwaarts 2—St. Lodewijk 4, A. C. Smit Nacom petitie. A Wcstlandia I—A.V.V. I, A- Klocg B V.G.M. I—Geler 1, M. A. Bos St. Ignalius I—Aio 1, M. Wiegman D R.V.V, I—P.F.C. 2, Joh. v. Rutten H.V.C. I—Westlandia 2, G. v.d. Weide E Geler 3—R.F.C. 1,2 uur, L. v.d. Schalie Tog 2—St. Ignatius 2, L. C; 'Strous F Valkeniers 3—R.V.V. 2, 12,30 uur, A. L, Teunissen Graaf Floris 3—Westlandia 3,' 12,30 uur, J. C. Soonius G P.F.C. 4—A.V.V, 3, A. Steentjes Velo 3—‘Nubia 2, J. F- Toussamt H Aio s—Geler 4. P. van Rijn V.G.M. 2—Aio 6, 12,30 uur, J. A. Vendrig Promotie en degradatie. V.V.P, I—Activilas 1, A. Bultman Grensrechters: H. G. Looze, C, Ch. v.d. Zon. Wanneer geen speciaal aanvangsuur is aangegeven, vangen de wedstrijden aan te 2,30 uur. De tweede ronde der bisschopsbekerwcdstrijden zal gespeeld worden op 22 April 1933. Wedstrijden voor de Ie ronde, welke 8 April geen doorgang hebben gevonden, zullen alsnog voor 1$ April worden vasitgcstcld, waardoor derhalve wijziging van het wedstrijdprogram mogclijk wordt. Voorloopig programma 22 April 1934. AfdocJ&ng Noord. Reserve 2c klasse A Ado 2—Dem 2, Oranje Wit 2—G.V.O. 2 B Forward 2—Sparta 2 3c klasse A Geel Zwart I—Hollandia 1, Vios I—S.R.C. 1 B D.V.O. I—Z.V.V,1—Z.V.V, 1, Blokkers I—-Union 1, Reo I—Edo1—Edo 1, rcstccrenden tijd 70 minuten o—o Reserve 3e klasse A V.V.W. 2—K.G.B, 3, Union 2—Wi.t Rood 2 D Stormvogels 2—V.V.O, 2, Zeevogels 2—Victoria 2 HOOGENBOSCH HOORN – TELEFOON 36 Sportartikelen en kleedihg op elk gebied Elke clubkleur voorhanden, Groots'e verzendhuis in Nederland. Vraagt prijsopgaaf.

Reserve 4e klasse A E.V.E, 2—Woudia 2 E Zap 2—Geel Zwart 3 G U.S.V. 4r—Vitesse 4, G.V.O, 3—Dem 5 Promotie en degradatie. Vitesse 3—Oranje Wit 3, Edo 2—St. Gcörgè 2 Nacompctitie A Forward I—Valken1—Valken 1, Sparta I—Stormvogels 1 K.G.B. I—Scw 1 B St. George I—A.F.C. 1, S.V.W. I—Zeevogels 1 C U.S.V. I—E.S.V. 1. G.V.O. I—Oranje Wit 1, V.V.E. I—W.S.V. 1 D Valken 2—West Friezen 1 E Voorwaarts 2—S.V.W’. 2, Rood Wit I—A:F.C.1—A:F.C. 2 F W.S.V. 2—St. Jan 1, S.V.A. 1-U.S.V. 2 G Valken 3—Wit Rood 3 H Con Zelo 2—U.S.V. 3 I P urm erend I—Con Zelo I, V.V.O. 1— H.S.V. T Af de ding Centrum. Reserve 2e klasse G Vic 2—R.K.A.V, 2, Zwaluwen 2—-Tbc Victory 2 3e klasse C R.C.M. I—S.V.F. 1 D Adolf Kolping I—Dos 2 Reserve 3e klasse E R.K.A.V. 3—Wilskracht 3 G Gezellen Vier 3—Des 2, S.V.F. 2—Vic 3 4e klasse B St, Pancrattius 2—N.V.A, 2 C Leiden 3—Kolping Boys 1, Steeds Hoogcr I—■ Odi 1, V.V.L. 2—K.R.V. 2, Sna 2—Dos 3 Reserve 4c klasse 1 Wilskracht 3—Doss 4 V Doss 6—lndia 3 L Santpoort S—B.S.M. 3 Geel Wit 4—Vogelenzang 3 W Majella I—S.jM.C. 3, Steeds Hoogcr 3—• Majella 2 Promotie en degradatie. Roda 2—SI. Marlinus 2, Oranje Zwart 2—V.V.A. 3 Tybb 3—Vogelenzang 2, H.B.C. 3—Tybb d, Tcylingcn 3—H.B.C. 4 Nrcompetitie. A Gezellen Vier I—Constantius 1, Doss 2—St, Pancratius 1 B Constantius 2—Des I, Diemen I—P.V.C.B.1—P.V.C.B. 1 C B.S.M. I—V.V.S.B. 1, N.V.C. 1-v. Nispen 1 D P.V.C.B, 2—Constantius 3 E D.S.O. I—Forcholtc 2 F V.V.A. 4—Doss 5 G St. Pancratius 3—V.D.O. 2 H O.LV. 2—Geel Wit 3 Afdoelmg Zuid, Ie klasse E Excelsior 2—Lconidas 2 2c klasse G Vep 2-W.S.E. 1 Reserve 2c klasse. E D.H.L. 3—Aeolus 2 3e klasse G W.S.E- 2—Trekvogels 3, Unio 3—Esto 2 Reserve 3c klasse K Graaf Floris 2—V.V.P. 2 4c klaese F Olympia I—Oliveo1—Oliveo 3, Excelsior 4—Steeds Voorwaarts 1, C.V.C. I—Duiven 1 Reserve 4e klasse R S.G.V. 3—Tog 3 S Steeds Voorwaarts 2—Olympia 3 Promotie en degradatie Esto I—Activitas 1 Nacompelitïc. A S.D.S. l—Wcstlandia 1, A.V.V. t—G.D.A. 2 B Ignatius I—Celer1—Celer t. St. Lodewijk I—V.G.M. 1 D Westlandia 2—P.F.C. 2 E Spartaan s—Tog 2, Celer 3—St. Ignatius 2 F R.V.V. 2—A.V.V, 2 G P.F.C. 4—Velo 3, Nubia 2—A.V.V. 3 H Spartaan 6—Aio 5t Aio 6—Celer 4 Waarschuwingen, schorsingen en royementen. Voorloopig geschorst door het Fondsbestuur: C. Reineke, Kwintsheulschcweg 52, Kwintsbeul, speler der vereeniging St. Michael, Kwintsbeul. wegens het niet voldoen aan een oproep te verschijnen voor cèn commissie van onderzoek van den bond.

HEVENBROCK-HASEIAGEB&Co. gsvestigd 1892 Importeurs der Bar-Lock schrijfmachines Jtmstcrdam – den Jtaaü botterdam – fiwdftoncii Geschorst door het Fondsbestuur: J. Scheenaard, Vcencstraat 116, Lcldschcndam, speler der vereentging A.V.V., Veur. met ingang van publicatie dezes totdat A.V.V. 1 twee wedstrijden zal gespeeld, zulks wegens zijn wangedrag tijdens den wedstrijd A.V.V, I—Valkeniers 1. De schorsing gepubliceerd ten name van J, Broekhof, Noordwijkerhout, moet luiden ten name van J. C. Broekhof Pz.( Havefldwarsstraat 1, Noordwijkerhout, • Boelen. Ingetrokken: no, 870 Steeds Hoogcr, no. 935 Berdos, no. 946 Aio. Opgelegd; Wegens onjuist, respectievelijk onvolledig invullen ruilformuiier; no 1010 A.F.C. (Rood Wit 1); no. 1011 Des (St Marlinus 3); no. 10t2 D.V.O, (Sparta 2); no. 1013 Hollandia (Voorwaarts 3); no. 1014 St, Lodewijk (Aeolus 3); no. 1015 St. Pancratius (Gezellen Vier 1); no, 1016 S.V.W. (Voorwaarts 1); no. 1017 Uniy (Constantius 1); no, 1018 U.S.V. (Dem 5); no. 1019 V.V.O, (Zeevogels 2); no. 1020 E.V.E. (Edo 1), no. 1021 Zap (Vios 1); no. 1022 Wilskracht (Marlinus 3), no. 1023 Reo (U.S.V. 3): no. 1024 Edo (Eve 1); no. 1025 Voorwaarts {S.V. W. 2) elk ƒ I,_, Wegens ongerechtigd speler 4 of meermalen hooger elftal; no- 1026 De Meer (Th. v. Ulft, Z.P.C. 2); no. 1027 S.G.V. (P. Mcycr, Olympia 2): no. 1028 Unio (J. Rietveld, Trekvogels 3); no. 1029 The Unity (J. v. Veen. S.V.O. 2), no. 1030 Zwaluwen (Chr. Hessc, V.V.A. 4), elk ƒ 5,—. Wegens ongerechtigd speler, niet op lijst: no. 1031 H.S.V. (P. Pronk, V.V.E. 3), no. 1032 Majella (F, v. Kaastoren, Forcholtc 3), no. 1033 Strandvogels (L. v, d. Gracht, Z.V.V. 2), elk ƒ 5,—. Wegens x te laat, respectievelijk niet inzenden clftalopgavc April: no. 1034 Activitas, no. 1035 Con Zelo, no. 1036 Diemen, no. 1037 D.H.L., no. 1038 Duiven, no. 1039 G.D.A., no. 1040 Nas, no. 1041 Nubia, no. 1042 Reo, no. 1043 S.G.V., no. 1044 Valken, no. 1045 Vic, no. 1046 Vios, no. 1047 Vogelenzang. no. 1048 V.V.0., no', 1049 Wilhelmus, no. 1050 Zap, no. 1051 Z.V.V. elk ƒ 2,—. Wegens niet opkomen. respectievelijk staken competitiewedstrijd: no. 1051 Valkeniers (A.V.V. 1), no. 1052 Valkeniers (Westlandia 1), no, 1053 Valkeniers (A.V.V, 2), no. 1054 Z.P.C. (The Unity 1) elk ƒ 10,—, Wegens niet tijdig aanvullen depót scheidsrechte -'mmissie; no. 1055 S.J.C., no. 1056 R.C.8., no. 1057 Union. no. 1058 A.V.V.. no. 1059 N.V.C., no. 1060 De Valken, no, 1061 Blauw Zwart, elk ƒl,-. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de opgelegde boeten binnen 14 dagen na publicatie moeien zijn voldaan. Serievredstrijden. De aan N.V.A, verleende toestemming tot het organisccren van scricwcdstrijden op 2 April is ingevolge verzoek van deze vcrceniging vervallen, De scricwedslrijdcn van R.C.M., waarvoor onder no. 11 bereids toestemming werd gepubliceerd, zullen aanvangen op 29 April a.s. en eindigen IC Juni 1934. in afwijking met het reeds vroeger ge- ■ publiceerde. Toestemming tot het organiseeren van sericwedstrijden, buiten bezwaar der competities, were verleend aan; 18. R. K. Sportcentralc, Haarlem, en wel op 29 April, 6, 13 en 27 Mei, 3 en 10 Juni 1934. 19. S.D.S., Den Haag. en wel op 15,22 29 April, 6, 13, 21 en 27 Mei 1934. Dioc. Haarl. Voetbalbond, G. KRUIJVER. sccretans-pcnningroc-esfcT. ’ Rijdt met de NOORDWAND EXPRESS! Fa. OORBEEK en v.d. POORTEN EDAM TEL. 82 Bijkantoor Amsterdam Damrak 46 il Tel. 40195

425