is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 16, 17-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het groote sportgebeuren te Kerkrade – Limburg Den Bosch op 10 Mei aanstaande (Hemelvaartsdag)

Hiernaast ziet u een foto van de aloude, vermaarde abdij Rolduc, wier monniken alhier de eerste steenkolen dolven. Rolduc is eender grootste en degelijkste onderwijsinrichtingen van het land. Ongetwijfeld zal menig lezer der Sport-Illustratie aan het oude Roda schoone jeugdherinneringen bewaren. Vele groote en vooraanstaande mannen inden lande

ontvingen hier de vorming als man voor Kerk en Staat. Noemen wij slechts wijlen mgr. dr. Nolens, jhr. Ruys de Beerenbrouck. Wat een jolig studentenleven heeft Rolduc steeds gekend. Ook hier is de missie-actie mede door de goede zor-

gen van den grooten missie-ijveraar, den directeur mgr. van de Venne zeer levendig. Het zal dan ook zeker de moeite waard zijn om bij een bezoek aan Kerkrade tevens Rolduc te gaan bezichtigen. (Vlak inde nabijheid van het R.K.V.V. Kerkrade-terrein.) De pers- en propagandacommissie.

Dongen heeft inde wedstrijden tegen Venlo niet veel succes. Werd op eigen veld verloren, Zondag j.l. wist Dongen het weer niet tot een overwinning te brengen en moest zich met een gelijk spel,, I—l, tevreden stellen. Intusschen, de degradanten weren zich geducht en den kampioenen van de promotiecompetitie, Schijndel en Dova, wacht een zware strijd. Mulo had Zondag j.l. een beste bui. Gennep werd op het Muloterrein met 7—o geklopt. R. 20 143 3 31 63-33 Kolpmg 20 13 34 29 60—28 Dongen 20 114 5 26 59-41 Biabantia 19 10 3 6 23 54—33 Wilhelmina 20 10 37 23 51- 41 MULO 18 10 I 7 19 43—30 Best Vooruit 19 8 1 10 17 40-44 Gennep 19 6 3 10 15 36—4,’ Venl. Boys 18 5 I 1211 ,9—5Q S. 20 41 15 9 33 67 Venlo 19 23 147 24—73

Promotieklasse. De derby voor afdeeling A, te Roosendaal gespeeld tusschen D.O.V.A. en 8.5. C., wonnen de kampioenen met 3—2; R.A.C. klopte S.D.O.R. met 5—2; Mevo—Bladella eindigde ineen 4—l overwinning voor de Bergenaars. In B zegevierde Wanssum met 2—l over M.V.V.; Juliana —Boxmeer werd door de gasten met 6—l gewonnen. Tweede klas. In A werd de laatste wedstrijd gespeeld. Waspik was bij Z.V.V. op bezoek en verloor met 6—l, waardoor Waspik definitief onder aan de ranglijst komt. In B speelde D.E.S. tegen Oranje Wit. De jongens uit Kaatsheuvel wonnen met 4—o. In C. won Deurne met I—o van Mierlo Hout. N.W.C. speelde 3—3 gelijk tegen Kolping 2. De beslissingswedstrijd, om het kampioenschap van de afdeeling E, tusschen Gennep 2 en Servatius te Boxmeer gespeeld, werd door Servatius met I—o1—0 gewonnen, waardoor Servatius zich een plaats inde nieuwe tweede klas veroverde. Door Gennep werd geprotesteerd tegen het toekennen van het doelpunt. U.D.I. klopte voor deze afdeeling Concordia nog met 6—3. OOSTELIJKE AFDEELING 1, Kampioenscompetitie. Oostelijke voorronde. Wat velen verwacht hebben is verwezenlijkt; S.D.O.U.C. is het gelukt revanche te nemen voor de 4—l nederlaag in Enschedé geleden. Met 4—3 hebben de Ulftenaren gewonnen ineen hoogstaanden kamn. Een beslissingswedstrijd is derhalve noodzakelijk geworden. Deze zal reeds Zondag a.s. plaats vinden op het terrein van Grol te Groenlo! 8 Bezocht Theehuis Sterhenhurg 8 Q Larcn-Blaricum Q yC Gelegen bij een kruispunt van rijwielpaden aan den voet van den Tafelberg w £cn ideaal ple6|e W

De opening van het terrein van R.K.C.V.C. te Kethel door den weleerwaarden pater v.d. Lans, die het lint doorknipte.

442