is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 17, 24-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UOETBAL DOEL NETTEN u«il 1 Lankhorst – Sneek * tel. 3022 Bekerwedstrijden 29 ApriL Bc Quick—H.M.S,, uitgesleld V.V.A.—S.A,, uitgestcld. H.V.V,—D.V.S., J. P. Boender Blauw Wit—Achilles, H. Niczinl Zcvenaar—Grol, uitgesteld D.V.C.—Vios, uitgesteld R.K.H.V.V.—N.D.C., J. J. Duit Spcro—St. Jan, B. van Deden V.D.Z,—Jonge Kracht, B. J. W. Bolte St. Joris—Juvenes, 1,30 uur, J. A. Lösink Concordia—R.K.S.V.V., 1 uur, J. Daals Haaldcren—Victoria, C. G. Steenbergen De uitgcstelde wedstrijden zullen zoo mogclijk op 6 Mei worden gespeeld. Do wedstrijd Orion—Altior wend vaslgesldd op 22 April. VoorlcöpJg programma 6 Mei, District I. Promotie- en degradatiewedstrijden. • Fortitudo 2—P.V.C., Zwaluwen Vooruit 2—V.V.A, 3e klasse C S.A. 3—O.K.V. 2. V.V.A. 2—Stormvogels, 2 D Zwaluwen Vooruit 4—Amersfoort 4, Jütphania 3—Bilthoven 2. V.V.Y. 4-H.M.S. 5. E D.V.S.—V.B.Ó., L.V.V. 3—De Meervogels, L.V.V. 4—Bc Quick 2. District 11. Kampioenswedstrijden. Kampioen A I—Orion,1—Orion, Promotie- en degradatiewedstrijden. O.S.V.—M.V.V, le klasse Ratki—Rohda 2e kUsse B Nco 2—Beg 2, L.S.V.—Losser 2 3e klasse A Hoeve Vooruit 2—Hoeve Vooruit B E.V.C. 2—De Zweef 3, Sos 2—Rood Zwart 3, De Tukkers 2—Oeesteren 2, Geesteren—Haarlesche Boys, P.H. 3—M.V.V. 2 C Vogido 2—Neo 3, Vosla 3—Emos 6 D Quick 4—Quick 5, Vosta 4—Emos 4, Losser 3 -P;B. 3. District 111. Kampioenswedstrijden. Velox—Kampioen A 2 Promotie- en degradatiewedstrijden, Concordia—Herwen 2e klaase A Swift 2—Jónge Kracht 2 B Vios—D.V.O. E Grol 2—Fortuna, Grol 3—Nee 2. 3e klasse A St. George 2-N.V.C. 2 District IV. 3e klasse A Ericasche Boys 2—K.S.C, 2, E.M.M.S. 3 Raötim 2, C W.Z.S. 2—M.K.V. 3, K.J.C. 2-M.K.V. 2 Voorloopig programma 10 Mei. Dis-lrict I. Promotie- en degradatiewedstrijden. Fortitudo 2—V.V.A. 3e klasse C Stormvogels 2—'O.K.V. 2, Viostn 2—V.V.A. 2 D V.V.A. 3—Amersfoort 4,' Jütphania 3—H.M.S, 5, V.V.Y. 4—Bilthoven 2, Bilthoven 3—Zwaluwen Vooruit 4]. E D.V.S. 2—L.V.V, 4, V.B.O.—Olyrapia 2 ' District 11. Promotie- en degr&datiewedilrijsUn, >LV.V.—kampioen 2 kl. A

2e klasse B Quick 3—L.S.V 3e klasse A Hoeve Vooruit 2—T.V.O– Haarlesche Boys—De Zwééf 3, Geest eren— Rood Zwart 3. C P.B. 4—Emcs 6, Neo 3—Twen the 2. D Vösta 4—Lösser 3, Quick S—P.B. 3 District lil. Promotie*- en dégradatiewcdAltijden, Hac 2—Concordia 2e klasse E Grol 2—Nee 2, Grol 3—Fóttuha 3e klasse , A St. Gcorge 2—Zeddam Boeten. No. 530. Bilthoven ƒ I, niét voldoen declaratie scheidsrechter D, Morren wedstrijd Jutphania 3—Bilthoven 3. . No. 531. Rap f I, niet voldoen declaratie scheidsrechter D, Morren wedstrijd S.N.A. 2 Rap 2. No, 532. Serto ƒ I. ftiét inzenden ruilformulief wedstrijd R.K.H.V.V.—Scrtó. No. 533. V.1.0.5.M. f2,50 niet spelen wedstrijd O.K.V. 2—V.1.0.5.M. 2. , „ w. No. 534- Hertha ƒ 5, idem Wedstrijd St. Michael—Hertha 3. .. No. $35. Stormvogels ƒ 2,50 idem Stormvogels 2. _ – No. 536. De Tukkers ƒ2,50 idem De Eendracht—De Tukkers. No. 537. öecstcren ƒ5-,—* idem P.H. B—Oaai* teren 2. . . . vV No. 538. Grol ƒ 2,50 idem Grol 2—-Nee. No. 539. As vu ƒ 2,50 idem Asvu 2—l op. Kring Utrecht. Uitslagön 14 April. AfdeeUng IV* Saestum b—<BiUhcven« 9—4) H.M.S, d—-Volharding b. o—B 15 April. Afdeeling 1. P.V.C.—V.V.U., Uitgesteld K.R. Afdeeling 11. Saestum a—S.A, a, 4—2 Afdeel Lng lil. H.M.S. b—H.M.S. c, 4—l Programma 28 April. Afdeeling IV. H.M.S. d—Bilthoven, 3 uuT Saestum b*—Volharding b, 3 tuur Programma 29 April* Aldeèlïng I. M.S.V.—V.V.U., 2 mt AldeelimS 11. S.A. a—H.M.S, a, 2 uur Saestum a—Volharding a, 2 uur Aideeliflg 111. H.M.S. c—S.A. b Volharding b). Boelen. 2. Volharding ƒ 1,—# onjuist Invullen on,gefééhtigd speler N. de Vos, niet óp ledenlijst (H.M.S. a—Volh, b). 3. Bilthoven ƒ I,—, ongerechtigd speler M. Senders, niet op ledenlijst (SaeSlUm b—Bakhoven). 4. Bilthoven ƒ 0,50, niet inzenden wedstrijdforraulieren (Saestum b—Bilithoven). 5. S.A. ƒ I,—, ongerechtigd speler J. Agtérberg, niet op ledenlijst fSaestum a—S.A. a). De aandacht wordt er op gevestigd, dat de opgelegde boeten binnen 14 dagen na publicatie moeten zijn voldaan. De vete Buiging en, welke haar kringconlfibuitie nog niet betaald hebben, worden verzocht' nog deze week te voldoen, J. A. G. OORtHUIJS, AinsterdamschestraatWeg 625, Utrecht. Kring Oost-Geldcrland, Juniorcncompetitie, Uitslagen 15 April. Lobith—B.W.O., 5—2 D.V.C.—'Herispich, s—o G.V.C.—Dosloo, nb. L.V.C,—Stokkum. I—2 _ Heerenb, A—Zeddam B, 12—0 Viod—'s-Heerenbetig A, 9«*o AzeWijn—Zeddam A. B—2 SU Joris—Top, I—3

Ir——— "4, """"ii Wii behoeven ons SCHILLET |L Iv 0 \ J aiet meer aai te P o U bevelen. Duizenden o 0 “(Aj k V!j verbruikers zeggen U 1 /i Randeraat’s Schilletje ■BBHBBMBBBBi is overheerlijk van stnaak. Per fl. * 2,25 E. H. van Randcraat’s Wijnhandel Prinsengracht 124, Amsterdam, Tel. 41735 Programma voor Zondag 29 ApriL B G.V.C.—Herispioh. 1 uur, Nass Dosloo—D.V.C., 1 uur, v, Dijk B.W.O.—Zevcftaar* 12 uur, J. Jansen C Viod—Zeddam A, 1 uur. Hüinink Zeddam B—^‘■Top, 1 uur, Mulling St. Joris—Zeddam A, 5 uur, Marcelen Voorloopig programma 6 Mei. G.V.C.— D.V.C., Lobith—Dosloo, B.W.O,—Hert pich, L.V.G.—Viod, Top—Zeddam B, Zeddatn A St. Joris. Boelen. Dé Vercenigingcn G.V.C. en Dosloo elk ƒ 0,50 boete wegens niet inzenden wedstrijdforraulier. De vercenigingen 's-Heerenberg en Stokkum worden verzocht haar inloggeld ƒ 1,50 per elftal op te zenden, voorloopig worden voor haar geen wedstrijden Vastgesteld. Terugtrekking De vereeniging Azewijn trekt zich terug uit de competitie, alle gespeelde wedstrijden met. .genoemde Ver eenling komen te vervallen. Junior encotrtpetitiélcider. Lijsterbèslaan 113, Doetiöchem Adreslijst. Blz. 30. 0.D.1., Leirauiden. Secretaris W. Semp, Nieuwe Weg 181, Leimuiden. Blz. 42. V.0.M., Rotterdam. Secretaris H, Zonneveld, Zwaérdecroonstraat 63, Rotterdam. Blz. 21. E.V.E., Ênkhuizen. Secretaris N. J. A. Kenter, Korte Tuinstraat 18, Ênkhuizen. Blz. 41. De Valkeniers, Den Haag. Secretaris H, Tijssen, Da Costalaan 45, Rijswijk Z.H. Blz, 42. Vic, Amsterdam. Secretaris J. Schopman, v. Breestraat 127, Amsterdam Z. Telefoon 34418. Blz. 46. W.F.C., Wcere. Secretaris J, Rood, Weere-Abbekerk. j Sericwedslrijden. Toestemming tot het organiseeren van > seriewedstrijden, buiten bezwaar der competities, is verleend aan: 21. Vèlo, Wateringen, en wel op 6, 13, 21 en 27 Mei, 3, IÖ, 17 en 24 Juni 1934. 22. The Unity, A'dam, en wel op 6 Mei 1934. Hitschrijvers van scriewedstrijden worden er aan herinnerd, dat zij verantwoordelijk zijn voor het uilrêiken van ruilwedstHjdformulieren aan de deelnemende elftallen. Mede aan de verplichting lot het tijdig inzeiu den van afrekening na afloop der wedstrijden. Uitslagen 15 April 1934, Afdêeling Noord. V.V.Z. 2—V.V.A. 2, 3—o, A. E. Houtman Con Zelo I—Zeevogels 1, nader G.V.O, 2—V.V.E. 2, uitgesteld D. 2—Sew 2, 3—2, AI. Steltehpöhl Rood Wt I—Hollandia 1, 4—l, C- J. Punt Berdos I—Vios 1, nader Zap I—Meervogels 1, 4—2, G. A. Boekel 2.V.V, I—Zouayen 1, uitgesteld E. I—De1—De Blokkers 1, 9—3, S. Oudejans V. I—Reo 1, 2-4, Ger. Vollen D.V.O. I—Union 1, I—l, B. Philippi Unon 2—De Valken 2, o—l, D. Meester Victoria 2—Con Zclo 2- uitgesleld W. I—Woudia, 2—l, G. P. Mcissen V.C.A. I—St. Bavo 1, I—3, A. M. J. Vopgdt Sportvrienden bezoekt op üw (ochtën door het Gooi Hotel Pension DU PASSAGE Birkstraat 17, Soest. Telefoon 477

483