is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 18, 01-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sportmensch en, bezoekt op Uw tochten Hotel, Cafê-Restaurant VAN DIEPEN telef. 208-228 VOLENDAM

jd et eenigste R. K. Hotel ter plaatse

2e klasse

O la V.V.L.K,—B.V.C., Th. Harmsen Programma promotie- cn degradatiecompetitie. O 4 Union—Treffers, H- v. Hall W 1 V.V.A.—S.D.O., A. Ariës Programma 13 Mei. Ie klasse Z 1 Volharding—K.N.V, Promotieklasse A S.D.O.R.—Mcvof Dongen 2—Zwaluw B M.V.V.—D.E.V, 2e klasse Z la V.C.L,—St. Pieter, Heer—Marsana, Amstenrade—Gclecn, Rapid—Minor, Caesar 2 RKH S V Z 1b V.V.H,—R.K.H.B.S., Sportclub—Kaalheide Z 1c Panningen—E.V.V., Nivea—Rios, Tiglia— Swalmen, Bclfeldia—Steyl O la V.V.L.K.—D.W.S. Nacompetitic, A Doss—Nca, Ado—Vitessc B Oliveo—Blauw Zwart Kampioenscompctitie. Z Valkenburg—R.K.T.V.V. Pr om oti c – dcigr adat i c – com p ctit Ic. Fortitudo—V.V.A, 21 Mei: S.D.O.—Fortitudo Programma promotie- cn degradatiecompetitie. Voor de afdeeling Oost 1 en West 2 is het gepubliceerde programma zoo gewijzigd, dat dc wedstrijden van 10 Mei zijn va-stgcsteld op 13 Mei cn van 13 Mei op 21 Mei, enz. Adreslijst. Blz. 78. Scheidsrechter H. v. Wunnik wordt; St. Nicolaasstraat 16a, Maastricht, Boeten. Ingetrokken: nr. 474 (D.H.L.) Opgelegd: Nr. 603 H.M.S, artikel 83 onjuist invullen formulier H.M.S, 2—'Olympia ƒ 1,—, Nr, 604. Casar artikel 83 idem formulier Caesar 2—Heer ƒ 1,—, Nr. 605 Grande Vitessc artikel 83 idem formulier Grande Vitessc—E.V.V, ƒ I,—. Nr. 606 Dio artikel 83 onvolledig invullen formulier S.C.E.—Dio (geen scheidsrechter) ƒ!,—. Nr. 607 St, Pieter artikel 83 idem formulier Arastenradc—St, Pieter (geen uitslag vermeld) ƒ 1,—, Nr, 608. Donk artikel 81 ongerechtigd speler H. Dulnstee, Donk—Santpoort ƒ 5,—. Nr- 609 Union artikel 81 ongerechtigd speler R. Gcrrits Union 2—V.V.L.K. ƒ 5,—. Nr. 610 Zwaluwen Vooruit artikel 83 te laat inzenden formulier V.V.Y. 2 ƒ 2,50. Nr. 611 Odi artikel 83 niet overhandigen formulier aan D.E.V. ƒ 2,50. Nr, 612, D.E.V. artikel 83 niet overhandigen formulier aan Odi ƒ 2,50, Nr. 613 Caesar artikel 80 te laat inzenden elftalopgave Mei ƒ 2,50- iNr. 614 Kolping artikel 80 idem ƒ 2,50. (ASTR t C U M H. H. GEESTELIJKEN, BROEDERS EN SPORTMENSCHEN BEZOEKT OP UW TOCHTEN Hotel Café Restaurant MAJA MSent 1 » Telefoon 51

R*K,V*B* Breda. De vereenigingen worden er op attent gemaakt, dat niet raag worden gespeeld tegen vereenigingen of elftallen, die niet bij een R. K. bond zijn aangesloten (Zie blz.’ 73' en 74 van het adresboekje.) Nagekomen uitslagen van Zondag 22 April. Ie klasse B Gasteis Sportclub—Victoria, I—4 2e klasse C Velocitas—Xerxes, o—s 3e klasse B Velocitas 2—D.H.V., 3-3 F Gasteis Sportclub 3—Victoria 3, 2—6 De Schutters 2-—Z.V.V. 3, 3—5 Bisdom Breda. Uitslagen Zondag 29 April 1934. Ie klasse A D.V.C. 2—Juliana, 2—7 B Gasteis Sportclub—Dc Schutters, uitgesteld H.V .V.—'Unitas, I—3 C H.M.S, 2—'Union, 3—2 2e klasse A Gilze B-oys—Gilze 3, 2—2 Rac 3—V.V.0., 4—l Juliana 2—Juliana (D.V.) 2—2 B R.S.V.—B.V.C, D Gasteis Sportclub 2—Victoria 2, afgelast E H.V.C.—Welbcrgsche Boys, 2—l Dia 2—Olympia, s—o, Olympia n.o. Nooit Verwacht—G.M.V., o—4 F Devo—Wilhelm ina, 3—2 Dova 2—Z.V.C., 4—l 3c klasse A Maas 2—Gilze 4, uitgesteld Gilze (Boys 2—P.V.C., 2—3 B W.v.O. 3-D.H.V,, 3-5 W.v.C. 3—Velocitas 2, B—l Madesche Boys 2—L.V.V. 2, 4—l D J.S.V.—Willebrordsche Boys, I—7 B.V.C. 2—Vitessc, 2—4 E Mevo 6—Viol, 4—o N.S.V. ’ 2—Welbergsche Boys 2, 3—4 Olympia 2—M.V.S., s—l Odio 2—H.M.S. 3, 4—2 F B.S.C, s—Dc Schutters 2, 5—2 B.S.C. 4—'Gasteis Sportclub 3, 7—2 Programma voor Zondag 6 Mei 1934. 1c klasse A Conoordia—D.V.C. 2, J. Com dissen B Gasteis Sportclub—Virtus, 3 uur, A. J. v. Ga stel Dc Schutters—(Beek Vooruit, J. v, d. Boom C B.S.C. 2—Union, H. C, Bernaards 2e klasse A Grocnlo—V.V.O., R. Kessels C Madesche Boys—W.V.B., J, v.d. Pas D Gasteis Sportclub 2—Virtus 2,12 uur, A. J. v. Gastel Excelsior—Victoria 2, L. de Gouw E Mevo 4—Dia 2, P. Jacobs Olympia—Vivoo, Ch. Stoffelen F B.S.C, ' l2 uur, H C, Bernaards Dova 2—Devo, 12 uur, H. C, Melissen 3c klasse B D.M.S.—Madesohe Boys 2,12 uur, W. Moll Velocitas 2—Advendo 2,12 uur, J, Luiten W.V.O. 3—W.V.C. 3,12 uur, Amt. Aarts C L.S.V. 3—Willebrordus 2, P, v.d. Velden D Unitas 2—Willebrordsche Boys, F. A. Janssen J.S.V,—B.V.C. 23 uur, C. L. Dujardin W.S.V. 2—V.V.R. 2, C. J. Rennc E Mevo s—Wclbergsche5—Wclbergsche Boys 2,12 uur, P. Jacobs N.S.V. 2—Olympia 2,3 uur, M. Buijsen F Victoria 3—Gasteis Sportclub 3,12 uur H. v. Meer S.D.O, 2—De Schutters 2,12 uur, M. A. den Braber Programma voor Donderdag 10 Mei 1934 (Hemelvaartsdag) Ie klasse B Gaslek Sportclub—De Schutters, J. v, d. Beml C Union—Odio, H. C, Melissen 2e klasse A Gilze Boys—Juliana 2 (O), P. Jansen RijenscHe Boys—L.S.V. 2, M, Luiten D Victoria 2—S.D.O. J. v. Bentihem, E Olmpia—H.V.C., H. C. Bernaardis Dia 2~ Vivoo 1,30 uur, J. v.d. Boom F B.S.C. 3—Devo (B.), J. dc Bruin 3e klasse B Velocitas 2—L.V.V. 2,12 uur, H. Smits Madeschc Boys 2—V.V.V. 2, J. v. Bilscn W.v.O. 3—Roda. Th. Jansen W.V.C. 3—W.V.C. 2. W. v. Mook

Voor INSIGNES (EMAILLE EN GEWEVEN) ENZ. VLAGGEN cn FIETSVLAGGETJES Fa. C. J. COTTSCHALK Wesfeindc 11) Tel. 30686, Amsterdam C Willebrordus 2—-L.S.V. 3, M, v. Boekhoven D Willebrordscihe Boys—V.V.R. 2, M, Re jack J.S.V —lnternos 2, R. Kessels E Mevo 6—W.V.V., 12 uur, H, J, Moordhuizen Mevo S—N.S.V, 2, H. J, Noordhuizeo Olympia 2—Wclbergsche Boys 2,12 uur, H. C. Bernaards F S.D.O. 2—Gasteis Sportclub 3, L. Balcmans B.S.C. S—Z.V.V. 3,12 uur, J. de Bruin Programma Zondag 13 Mei 1934, 1c klasse B Virtus—-Unitas C S.D.O.R. 2—'Union 2e klasse A Devo R)—Juliana 2 (O.) E Dia 2—Olympia F Union 2—Devo (B) 3e klasse A Maas 2—Gilze 4 B Velocitas 2—Madeschc Boys 2, W.V.C. 2—W* v.O. 3 C De Valk—L.S.V. 3 I D Internos 2—J.S.V. E N.S.V. 2—Mevo 5, Mevo 6—Olympia 2, Viel —Welbergsche Boys 2 F Gasteis Sportclub 3—De Schutters 2, S.D.O. 2—B.S.C. 4 Boeten van Zondag 29 April 1934. Boeten ad ƒl, voor 2e week verzuim betaling saldo 31 Maart: no, 612 Gilze; no. 613 H.V.C. Huilen; no. 614 H.V.V.; no. 615 Juliana D.V.; no. 616 Kaaiscbe Boys; no. 617 V.V.R.; no, 618 Velocitas Terheiden; no. 619 V.V.V.; no. 620 Wapen van Oositerhout; no. 621 Wapen van Breda; no. 622 Wilhelmina; no, 623 Nooit Verwacht no. 624 Juliana Oosterhout no. 625 Madesohe Boys. District Breda. Op Zondag 13 Mei 1934 zal op het Groen Witterrein te Priticenhagc een oefenwedstrijd worden gespeeld tusschen 2 elftallen, samengesteld uit spelers van vereenigingen uit het district. De wedstrijd vangt aan om 2 uur. De sjjclers worden verzocht om half twee in het Groen Wit-klcedlokatl aanwezig te zijn. Samenstelling der elftallen. Elftal A: Docl: Baikx (Zundcrt); achter; C, v, d. Goorbergh (Beek Vooruit), W. Veugcr (Beek Vooruit); midden: G. v.d. Maagdenberg fAdvcndo), J. v.d. Maagdenberg, aanvoerder, fAdvcndo), H, v, Achthoven (5.8.0.); voor; H, Voeten (U.V.V.), J. Arnouts (Internos), M. Vcrwijmeren, (Beek Vooruit), C. v, d, Heijden (V.V.R.), Tennissen (Unitas). Elftal B: Doel: J, Boot (Beek Vooruit); achter: W. de Klerk (Unitas), P. Dekkers (Groen Wit); midden: P. Ge erts (V.V.R,), H. Roelands (Beek Vooruit), C. v. Nispen (V.V.R.); voor; J, van Hullen (S.B. O.), W. Röther (Groen Wit), Jorissen (V.V.R,), H. Marijnissen (Unitas). M, Langen (Groen Wit). Reserves voor beide elftallen: Doel: J. Mertens (U.V.V.); achter: D. Koremans (5.8,0.); midden: Chr. van Beek (Groen Wit); voor; A. v. d, Korput en de Leeuw (W.V.C.) Den secretarissen van betrokken vereenigingen wordt verzocht de spelers te verwittigen en van ©ventueelc verhindering zoo spoe&ig mogclijk mededeeling te doen aan den secretaris van het district, den heer P. van Bczooijen, Academiesingel 45, Breda. GARAGE Altijd geopend ■ Reparaties, vakkundig, billijk ■ ■ Accessoireshandel ■ Goede service m Expertises & ■ KUIPER Uw wagen mankeert iets? Is het nog niet gevonden? Probeer het eens bij ons Elke fout wordt govpnden Resultaat gegarandeerd. J SoestdlJk. Van Weedestraat sb. Tel. 937 jj ■ ■

511