is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 18, 01-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„HET” SPORTHUIS Roovers

Schoutenstraat 14 • Telefoon 1498 9 Hilversum Clubs en vereenigingen speciale condities ELECTRISCHE BROOD-, KOEK- EN BESCHUITBAKKER!J G. van Eijden, Kapelstraat 11, Bussum, Telef. 1418 Vraagt steeds mijn prima tafelbeschuit en ontbijtkoek Prima melkbrood en fijn krentenbrood Meermalen bekroond

FRUIT – CONSERVEN PRIMEURS WILLEMSPARKWEG 7 AMSTERDAM TELEFOON 25717

S. BORJESON, HOORN VEEMARKT 20 – TELEFOON 320 KeÉ 6eüende adres voor snelle en 6illijlie reparoliën van automo&ielen en motoren DAG EN NACHT GEOPEND DOUWE DRAAISMA Directeur Arnhemsche Muziekschool v. Heemstralaan 26 – Arnhem – Telefoon 25771 Viool-, ensemble- en theorielessen Smakelijk eten? De drie ns niet vergeten! (Hestaurant (fiubinstein Amsterdam (ftokin 20 CGIMBRERE RAADHUISSTRAAT 23 TEL 45885 AMSTSI DAM KONINGINNEWEG 78 TEL 3787 HILVERSUM TABAK – SIGAREN – SIGARETTEN KWALITEIT: VOOR ALLES MODEL: NAAR VERKIEZING VERPAKKING: OUD – DEGELIJK KLEUR: ZOO GOED MOGELIJK IMPORT EXPORT

BADSEIZOEN AMELAND A. VAN DRIESUM, slagerij met machinale koelinrichting te NES (Ameland) tel. n0.9, houdt zich beleefd aanbevolen voor leveringvan Ie kwaliteit rund-, kalis-, varkensvleesch, benevens alle soorten fijne vleeschwaren. Garage A.8.K.0. AMSTELDIJK 27 – AMSTERDAM- TEL. 91388 Verhuur van luxe auto’s zonder chauffeur J. LOURENS, Nieuwstraat2oa, SCHIEDAM DAMES- EN HEEREN-MAATKLEERMAKERIJ Steeds de nieuwste dessins voorhanden Uw adres is Drogisterij DE SOESTER VIJZEL FOTOHANDEL – ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ Gijsbert Maris, Soesteibergerstraat 1 Soest – Telefoon 874 Assistent-apotheker – Gediplomeerd opticien T. O. G. 3€ooèenboscfk – fcfioenenfiandel van Woustraat 9*t, Jlmsterdown 'Mrv adres voor fportschoenen Op vertoon van diploma vijf procent korting BLOEMENMAGAZIJN CORONA LEVERT U ALLE MOD. BLOEMSTUKKEN VREDENHOFSTRAAT 9, SOESTDIJK – TELEFOON 754 LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN Stuurman’s Rijwielen vanaf f32,50 Het adres voor RIJWIELEN, ook RACE-, MOTOREN en STOFZUIGERS met de beste coulance is bij F. G. Stuurman – Amsterdam telefoon Jan van Galenstraat 164-166 8 2 909 Mercatorstraat 89-91 BEZO E K T CAFÈ-RESTAURANT COOMANS WEST MATHENESSERPLFIN 38 – ROTTERDAM • HET CAFÉ VAN HET WESTEN LUNCH f 1,25 – DINERS vanaf f 1,50 HAND ELSK WEEKERIJ DE PHOENIX TE WOERDEN – TELEFOON 70 <s> Filiaal: JENNY’S BLOEMENMAGAZIJN Utrecht: Amsterdamschestraatweg 340, telefoon 15265 Filiaal: BLOEMENMAGAZIJN FLORA Voorstraat Woerden, telefoon 70. VRAAGT ONZE SPECIALE PRIJSCOURANT LEVERING VAN ALLE SOORTEN BLOEMWERKEN