is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 19, 08-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijdt met de NOORDHOIUND EXPRESSE Fa. OORBEEK en v.d. POORTEN EDAM TEL. 82 Bijkantoor Amsterdam Damrak 46 II Tel. 40195

Beslissingswedstrijd, R.C.D. 2—St. Lodewijk 3, 5—3, A. Bultman Nacompetitie. V.G.M. I—Alo 1, o—l3, J. v.d. A St. Lodewijk I—St- Ignatius 1, I—*7, J. Janssen P.F.C. 2—-H.V.C. 1, 2—2, Dekkers St. Ignatius 2—Spartaan 5, 3—2, Q. C. Nedcrhand Westlandia 3—A.V.V. 2, o—4, P. v.d. Ende Graaf Floris 3—R.V.V, 2, o—s,0—5, J. Brouwer Nubia 2—(P.F.C, 4, o—6,0—6, A. E. Kasbergcn 1) Met rust door Gonst, gestaakt, stand 3—l. 2] 15 minuten voor einde gestaakt, stand 2—L Programma 13 Mei 1934. ** Afdeeling Noord. Reserve 2e klasSe A Ado 2—Oranje Wit 2, 12,30 uur, C, J. Mol Always Forward 2—K.G.B. 2, 12,45 uur, G. Blcckcmolcf! Reserve 4o klasse. G V.V.Z. 4—G.V.O. 3, Th. (Kollenberg Beslissingswedstrijd Evc 2—D.V.O. 3, terrein Wit Rood, 12.30 uur, Jac. Dol Promotie en degradatie. Wilskracht 2—V.V.E. 1, grensr. J, B. M. Schmitz, J. C, Smit St, Gcorgc 2—Wit Rood 3, G. A. Boekcl Nacompetitie. A Wdt Rood I—De Valken 1, M. F. Groot Sew I—K.G.B, 1, J, v. Ocffelt Always Forward I—Sparta 1, L. G .Hendrix B Zeevogels I—A.F.C, 1, J. F. Huiberls C U.S.V. I—V.V.E. 1, W. van Beek G.V.O. I—W.S.V. 1. G. H. Bor D West Friezen I—De Valken 2, Joh. Tol E Voorwaarts 2—(Rood Wit 1, W. Castricum F S.V.A. I—St. Jan 1, M. van Dijk G Dc Valken 3—West Friezen 2, A. Th. Dekker H U.S.V, 3—Zeevogels 2, 12.30 uur, N. Kollenberg Reo 2—Con Zclo 2, C, Berkhout I Purmerend I—V.V.O. 1. H. G, Goedhart Afdeeling Centrum. Reserve 3e klasse G Volendam 4—Vic 3, A. C. Molenaar 4c klasse C Odi I—Dos 3, G. v. Dillen St. Hooger I—R.W.D, 2, N. Persoon Reserve 4e klasse V De Meer s—The Unity 4, W- C. R. Kroon India 3—V.V.A. 6, terrein V.V.A., 12.30 uur, C. Nagelkcrkc Promotie ert degradatie. V.V.S.B, I—Dos 2,2 uur, H. Bifvoets Tybb 4—Vogelenzang 2, A, J. Spolders H.B.C, 3—'Teylingen 2, N. J. v. Beelen R.W.D. I—Llsse 4, P. F. Angevaarc St, Martinus 2—Wilskracht 3, terrein Vic, F. Amendc Nacompetitie. A Constantius I—'Gezellen Vier i. A. E, Houtman St. Pancratius I—Doss 2/ A, Sanou B P.V.C.B. I—Constantius1—Constantius 2, J. A, Hendrix Diemen I—Des1—Des 1, R. P. M, Balm C v. Nispen I—N.V.C,1—N.V.C, 1, M. Heuzen D Doss 3—-P.V.C.B. 2, 12.30 uur, Th, dc Boer F V.V.A. 4—Doss 5, N, Kloet G Des 2—V.D.O. 2, 12.30 uur, H. Veldhuis St. Pancratius 3—St. Pancratius 2, 12,30 uur, G. C, Olyhock H Tybb s—Santpoort 3, W. Nedcrstigt Santpoort 4—0.1.V, 2, Jac. Schuyt Atdcclrag Zuid. 3c klasse G Unio' 3—'Donk 3, A. C, Groenendijk 4e klasse F Duiven I—R.V.C.1—R.V.C. 1, M. Hersbach HOOGENROSCH HOORN – TELEFOON 36 Sportartikelen en kleeding op elk gebied Elite clubkleur voorhanden. Grootste verzendhuis in Nederland. Vraagt prijsopgaaf.

Reserve 4c frtassc R Olympia 2—Leonidas 4,2 uur, Q. C. Npd«thand Promotie en degradatie. ‘ Aio I—V.V.P, 1,12 uur, W. A, A, Brouwer Rava I—K.R.V.C, 1, M. A. Bos Graaf Willem 3—P.F.C. 3. J. A, Hofstede S.D.C. 2—St. Mlcihaël 2, H. W. Limbeek Blauw Zwart 3—Blauw Zwart 4, F. Amolds Leonidas 2—-L, en Snel 2, A. Bultman Nacompetitie. E Geler 3—Spartaan 5,2 uur, G, Grims G Velo 3—Nubia 2, J. Alkemadc H Spartaan 6—Aio 6, L. C. Dielisscn Wanneer geert speciaal aanvangsuur is vermeld, vangen dc wedstrijden aan te 2.30 uur, Voorloopig programma 21 Mei 1934. Afdeeling Noord. Reserve 2e klasse. A Dcm 2—Adn 2, G.V.O. 2—o. Wdt 2. B Forward 2—D.V.O, t. Promotie en degradatie. D.V.O. 3—Ere 2, Wit Rood 3—Edo 2 Nacompetitie. A Sparta 1— Sew 1. Stormvogels I—Valken 1, Forward I—Wit Rood 1 B St. Georgc I—A.F.C. 1, Berdos I—Zeevogels ‘1 C O. Wit I—U.S.V. 1. V.V.E. I—W.S.V. 1 D Wit Rood 2 E S.V.W. 2—Rood Wit 1 F S.V.A. 1-W.S.V. 2, U.S.V. 2b-Dem 3. G Oranje Wit 3—Reo 2, Zeevogels 2—Con Zélo 2 I V.V.O. 1-H.S.V. 1 Afdeeling Centrum. Reserve 3c klassa E P.V.C.B. 2—lndia 2 4c klasse C Leiden 3—Dos 3. Reserve 4e klasse V India 3—(Dc Meer 5, terrein de Meer. L Geel Wit 4-—Vogelenzang 3 Promotie cn degradatie. Dos 2—(K.R.V. 1, Teylingen 2—Tybb 4, Tybb 3 —H.B.C. 3. 0.1.V. 2—R.W.D, 1, Wilskracht 4- Oranje Zwart 2, Adolf Kolping 2—-Dos 4. Nacompetitie. A Oranje Zwart I—Constantius 1, Gezellen Vier I—St. Paneratius 1. B Des I—mP.V.G.B. 1, Constantius 2—Nas 17 C N.V.C. I—B.S.M. 1. E D.S.O. I—Onze Gezellen 3 F V.Y.A. 4—Nas. 2 G Des 2—St. Pancratius 2 H Santpoort 3—Santpoort 4- Afdccling Zuid, 3c klasse G Esto 2—Trekvogels 3, Trekvogels 2—W.S.E. 2; Reserve 3e klasse K S.D.C. 2—'Graaf Florls 2 4e klasse F C.V.C. I—Olympia X Reserve 4c klasje Q D.H.L, 6—Valkeniers 3 R Leonidas 4—V.G.M, 2 S Olympia 3—Duiven 2 Promotie cn degradatie. G.D.A. 2—P.F.C. 1. Graaf Willem 3--G.D.A. 3. Blauw Zwart 4—St. Michaël 2, G.D.A. S—G.D.A. 4, Donk 2—Leonidas 2. •Nacompetitie.' D P.F.C. 2—Wcstlandia 2 F A.V.V. • 2—Wcstlandia 3. G P.F.C. 4—Nubia 2 H Aio s—Spartaan5—Spartaan 6 Boeten. Ingetrokken:’ 1116 (W.S.V.) Opgelegd: Wegens niet opkomen op 29 April: No. 1128 5. (Rood Wit 1), no, 1129 S.J.C, (Concordia 3), no. 1130 V-G.M, (Leonidas 4), elk ƒ 10,—. Wegens ongerechtigd speler voor hooger elftal opgegeven: No, 1131 Vogelenzang (P. Gartman, Teylingen 3) ƒ s;—. Wegens ongerechtigd speler nog geen 4 wedstrijden wiel in promotie: No. 1132 0.1.V, (H. Gomes, 0.1.V.) /si*-. Wegens ongerechtigd speler 4 of meer keer in hooger elftal: No, 1133 Adolf Kolping (J, Sassen. Majella 1). no, 1134 Ccler (J. Ultec, Aio 5), no, 1135 Graaf Floris (H. v. d, Ploeg, S.D.S, 2, no. 1136 v. Nispen (C- v. Haaster, Tybb 6), no. 1137 P.V.C.B. (J. Setter.' R.K.A.V. 3). no. 1138 Unio (W, v. .d, Yscl. Trekvogels 3), elk ƒ 5,—. Wegens onjuist respectievelijk onvolledig invullen ruilformulier': No. 1139 A.F.C, (Berdos), no. 1140 Des (Diemen 1), no, 1141 Excelsior (B.S.V: 1), no, 1142. G.D.A. (St, Michaël 3), no. 1143 Graaf Floris (Westlandia 3). no. H44 Leonidas (Graaf Willem 2), üö, 1145 Majella (Majella), no. 1146

NA DE MATCH NAAR HOTEL- CAFE-RESTAURANT LOMMEROORD Heemstede, Heerenweg 86, tel. 28427 Zalen voor partijen en vergaderingen disponibe Olympia (Duiven 1), no. 1147 R.C.M, (P.V.C.A.), nó. 1148 R.F.C. (Celcr 3), no. 1149 S.V.A. (St. Jan 1), no. 1150 V.D.O. (Doss 3), np. 1151 Wdt Rond (W. Friezen 2), elk ƒ I,—. Wegens ongerechtigd speler junior in seniorwedstrijd: No. 1152 St. Voorwaarts (A. Put, St. Lodewijk 4), no. 1153 Vac (J. Palmen, D.H.L. 5), elk ƒ lV—, De aandacht wordt er op gevestigd, dat de opgelegde boeten binnen 14 dagen na publicatie moeten zijn -voldaan. Nieuwe vereenigingen. Aangenomen als lid van den bond: The Quiok Steps, Scheve pingen. Bijzonderheden betreffende . deze vereeniging werden opgenomen inde Officieele Mcdedeeliogen van 24 April 1.1. Voor het lidmaatschap van den bond heeft zich aangemeld; Volharding, Ovezand. Secretaris: Jos. Eggermont, Kerkstraat A 82, Ovezand. Terrein: aan den Zakkedijk, Ovezand. Kleedlokaal; op het terrein. Shirt: blauw-wit verticaal gestreept, pantalon zwart. Ingeval bezwaren tegen toelating bestaan, is te handelen in overeenstemming met het bepaalde bij artikel 6 huishoudelijk reglement. Waarschuwingen, schorsingen en royementen. Dc schorsing uitgesproken over den speler Arn. v.. Leeuwen, Uitpad, Pijnacker (Oliveo) is door het bestuur op grond vaneen nader onderzoek verkort, en eindigt thans 15 Mei 1934. Geschorst door het bGodsbestuur: A. v.d. Laarschot, Voorzorgstraat 49, Haarlem, speler der vereeniging Tybb, Haarlem, met ingang van publicatie totdat Tybb 2 twee competitiewedstrijden zal hebben gespeeld, wegens wangedrag tijdens den wedstrijd V.V.Z. 2—Tybb 2, J. Maas, Belgisohestraat 66, Zaandam, speler der vereeniging V.V.Z., Zaandam, met ingang van publicatie dezes totdat V.V.Z, 2 twee competitiewedstrijden zal hebben gespeeld, wegens poging tot handtastelijkheden inden wedstrijd V.V.Z. 2—• Tybb 2. P. Krom, A 21, Limmen, speler der vereeniging Oranje Wit, Limmen, met ingang van publicatie dezes tot 1 Octobcr 1934, wegens wangedrag tijdens den wedstrijd Berdos I—Oranje Wit 1. Th. v.d. Velde, C 135, Limmen, speler der vereeniging Oranje Wit, Limmen, met ingang van publicaties dezes tot 1 Juli 1934, wegens wangedrag tijdens dcji wedstrijd Berdos I—Oranje Wit 1 Aan J. O o sterveer, Haarlem, tot dusverre aanvoerder van Tybb 2 wordt het recht ontzegd als aanvoerder te fungeeren in competitie- o-f daarmede gelijkgestelde wedstrijden tot 1 Januari 1935, zulks wegens het verwaarloozcn van zijn plicht als aanvoerder tijdens den wedstrijd V.V.Z. 2—- Tybb 2. Aan dc aangesloten vereenigingen wordt opgedragen aan A. v. Dijk, Limmen, den toegang tot haar speelvelden te weigeren, zulks wegens wangedrag van dezen supporter tijdens den wedstrijd Berdos I—Oranje Wit 1. Eindstanden. Afdeeling Noord. Reserve 3c klasse A, Valken 214 10 40 24 37—11 ,1.71 K.G.B, 314 10 13 21 39—20 1,50 W. Friezen 214 72 5 16 36—23 Ll4 Union 214 6 17 13 27—24 0.93 S.E.W. 314 6 17 13 35—35 0.93 V. 214 6 17 13 24—26 0.93 Wit Rood 214 24 8 8 0,57 Sparta 314 1 211 4 12—55 0.29 Reserve 3e klasse B, U. 2 10 8 02 16 27—20 1.60 A.0.0. 3 10 72 1 16 29—14 1.60 W. 2 10 6 13 13 31—16 1.30 Purmerend 3 10 32 5 8 30—36 0.80 V. 3 10 1 1 8 3 16—38 0.30 S.V.A, 2 ‘ 10 20 8 2 21—30 0.20 S.D.E. 2 teruggetrokken. * winstpunten in mindering wegens niet opkomen op 24 December, Beslissingswedstrijd U.S.V.—A.D.Q., I—o. MITOMQBIEIBEDRIIF MOEMEHDIIU Eigenaar Ir. D. A, Budde Dr. DIRK BAKKERLAAN 12-16 BLOEMENDAAL – TELEF. 22992 STALLING VOOR 3S AUTO'S Reparatie, onderhoud enz.

De Galerij, Laan v. Meerdervoort 419, Den Haag