is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 20, 15-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nicol. F, Labohm – KSeedermaker P. C. Hooftstraat 131 – Tel. 25962 – Amsterdam Bezoek op aanvrage door gehee' Nederland Spécialité! • in uniformen en ambstgewaden

Het Amsterdamsen juniorenelftal. Zondag was er een wedstryd tegen India adat als no. 1 van de afdeeling A was geëindigd. India bezit een vrij sterke ploeg, zonder uitblinkers, die een vrij stevige partij voetbal spelen. Het elftal vormt een goed verband en won dan ook van de combinatie met 2—l. De moeilijkheid met het juniorenteam is de middellinie en de rechtervleugel. Men moet echter niet vergeten, dat veel sterke spelers niet kunnen worden opgenomen, omdat dit voor de jongens zelf te nadeelig zou zijn. Met de volgende combinatie zal vermoedelijk Zaterdagavond een proef worden genomen: doel: Jan de Kruyff (Wilskracht); achter: Jan Meyer (Constantius) en Bep Visser (Gezellen Vier); midden: M. v.d. Kley (N.E.A.), Louis Bracké (D.0.5.5.) en A. v.d. Voort (St, Pancratius)», voor: Leo Wanders (V.V.A.), Cor Dorenstoufer (Wilskracht), J. Cocx (De Meer) Louis Boer (R.R.AV.) en Cor Nieuwendijk (D.0.5.5.). Wanneer deze wedstrijd door zal gaan, wordt deze op het Wilskrachtterrein gespeeld en zal tijd en tegenstander nog inde pers doorgegeven worden. 'Wilskracht 2 tegen V.V.E. Na afloop van den juniorenwedstrijd zijn wij eens naar den wedstrijd Wilskracht 2 V.V.E. gegaan. Maar het was nu heelemaal niet te zien, dat het hier om een plaats inden 1.V.C.8. ging. Het spel was vrij onbenullig, de zaak werd niet mooi afgewerkt, het ging zoo makkelijk. V.V.E. speelt aardig voetbal, maar een kampioen van de eerste klasse D.H.V.B- zien we er niet in. Nu en dan was het even vinnig en dan weer te vinnig, zoodat van beide partijen een speler ziqh voor het einde al mocht verkleeden. Het werd I—o voor V.V.E., die nog wel uiteen elfmeterschop ontstond. Met V.V.E. was nog al wat publiek meegekomen, dat de match met den grootsten ernst volgde en een soort ovatie bracht aan de spelers, toen de wedstrijd ineen overwinning voor hen was afgeloopen. Wij konden die vreugde best begrijpen, we hebben allen zoo’n tijd gehad De aangeschreven scheidsrechter was niet verschenen, zoodat de aangewezen grensrechter Schmit/. diens taak overnam, die er enkele keeren wel naast was. Wilskracht protesteerde na afloop. Van de wedstrijden. Reserve 1 A: De indertijd gestaakte wedstrijd V.V.Z. 2—T.Y.8.8, 2 is Zondag overgespeeld en T.Y.8.8, slaagde erin V.V.Z. een 6—3 nederlaag toe te brengen. V.V.A. 2 blijft nu kampioen en kan aan de promotiewedstrijden tegen Wilskracht 2 en V.V.E. beginnen. Als dat in verhand met de nog eventueeie promotie van V.V.A. 1 wel doorgaat. 1 B: Hemelvaartsdag is de beroemde 6 minuten-match gespeeld tusschen Z.P.C. en The Unity. Inden uitslag kwam geen verandering en doordat Z.P.C. te laat overspelen tegen India heeft aangevraagd, zal er nu de beslissingswedstrijd Constantius—Z.P.C. komen. Reserve 4 V; De vrij onbelangrijke wedstrijd De Meer—The Unity 4 werd o—6. f Promotie, Wilskracht 3 heeft niet veel succes in deze .Wedstrijden, tegen St, Martinus 2 werd met s—l verloren. Heeren secretarissen van Sportvereenigingen, vraagt prijsopgave van onze prima uitrustingen voor voetbal, korfbal en athletiek. Prijzen uiterst concurrcerend Handehvenm MARATHON – Prins Hendrikkade 101 Flllalent p BUIJZBN W, A. VERDIJSELDONK, Ba.oh.trut Sin. Bredn StrSp.che.tn.sl «c. Eindhoven

Voor uw sportartikelen, lederwaren, rugzakken en kampeertenten is het aangewezen adres; Firma C* F* Schrik Haarlemmerdijk 12. Telefoon 47708. Amsterdam Nacompetitie. B: P.V.C.B. 1 wist Constantius 2 er met 5—4 onder te houden. D: D.O.S.S. 3 was' zoo succesvol P.V.C.B. 2 met 2—l te kloppen. Junioren. B: N.E.A. a moest voelen, dat St, Martinus a kampioen was, want het ging er met s—l in. D: Wilskracht b had er toch nog aardig zin in en klopte, het zwakke V.V.A. b met 9—o, I: Z.P.C. c blijft tot het laatste eind ineen downperipde, nu verforen zij met B—l8—1 van V.V.A. d. J: D.O.S.S. e zal wel als nummer 2 achter Wilskracht ei eindigen, het zag kans om met s—l5—1 over V.V.A. fte zege», vieren. ..Vriendschappelijk. Series .The Victory; Bilfhoven 1— St. Martinus 1, 2—4; Gezellen Vier 2—St. Martinus 3, 2—2, St. Martinus wint na loting. Jubileumwedstrijden Z.P.C.: Z.P.C. b—Zwaluwen c, 2—5; Z.P.C. a—S.V.F. a-b, 4—2; Z.P.C. I—Zwaluwen 1, 3—l. Vriendschappelijk: St. Louis b—De Meer b, o—-1. Agenda Mei—Jtirn 1934. 16 Mei: Lezing over athletiek in het St. Ignatiusoollege. 21 Mei; Wedstrijd Amsterdam—Amstelland. Pinkstertrip The Unity naar Antwerpen. Pinkstertrip V.V.A. naar Schijndel. Pinkstertrip D.O.S.S. naar Wageningen, 22 Mei: Aan vang athletiekcursys. 27 Mei: Wedstrijd Enschede—Amsterdam. 3 Juni; Amsterdamsche sportdag. 24 Juni: Ned. Katholiekendag. Oranje-Zwart naar Amersfoort. Bs. Uit Helmond en omgeving. De wedstrijden van Hemelvaartsdag brachten ons district weer twee kampioenen. Inde le klasse C won L.V.V. zijn laatsten wedstrijd met niet minder dan 10—1, wel een bewijs van do kracht der blauw-witten. Het kampioenschap werd hierdoor weer een feit. Vrijwel tot het einde toe waren in deze afdeeling drie gegadigden voor den eeretitel, die elkaar geen haarbreed toegaven: L.V.V., P.V.V. en Sparta. Totdat laatstgenoemde zyn kans in Gemert verspeelde, terwijl Tubantia 2 de illusies der P.V.V.-ers (die er toen schitterend voor stonden) in rook deed opgaan. Lieshout kreeg hierdoor een nuttigen voorsprong op zijne concurrenten en wist dezen te behouden. Voor de derde maal ineen tijdsbestek van 5 jaren hebben de blauw-witte L.V.V.-ers thans den eeretitel veroverd. Voorwaar een fraaie prestatie, die wel een proficiat waard is! Nu de promotiewedstrijden nog met succes verwerkt en volgend seizoen heeft óók Lieshout zijn 1.V.C.8.-er! Ook inde 2e klas E viel de beslissing. Hier is het D.V.O. van Brouwhuis, de populaire club van pastoor Heuvels, die uiteindelijk zegevierde, na een spannende race met E.V.V. en Mierlo-Hout 2. Door Donderdag in Gemert te winnen hebben de Brouwhuizenaren een puntenaantal verzameld, dat door geen der concurrenten nog te halen is. D.V.0.-ers, onze gelukwenscheri! Jullie hebben getoond het eerste klasserschap waardig te zijn. L. Automobiel Onderneming Elpeka, Heemstede, Zandvoortschelaan 6, fel. 26286. Handel in en verhuur van Auto's, Boxen van f 10,— per maand af, Cano's en accessoires.

564