is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 20, 15-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOMERS BUITEN

Bezoekt te GELDROP HoteS-Café Restaurant Onder de Linden Nieuwendijk Telefoon 102 SU UW BEZOEK TE ALKMAAR is voor heeren R. K. Sportlieden, het aangewezen adres: Paviljoen Kinheim, Café-Rest., Stationsweg 60 Telefoon 283. Automatisch gekoelde Dranken en Bieren *-AGE PRIJZEN. MODERN CONFORT. Aanbevelend, P. J. L. Joosten Katwijk aan Zee Hotel Café Restaurant de Zwaan Zuid Boulevard hoek Voorstraat – Telefoon 41 Het gezelligste zitje ter plaatse – Pension vanaf f 4,50 Restaurant den geheelen dag – Speciaal ingericht voor groote gezelschappen ■ Sporters! Bezoekt op Uw tochten Lunchroom Benvenutaj I Hoofdstraat 16 – Telefoon 32890 – De Steeg 9 Annex groote speeltuin met prachtig gezicht op den IJsel, I Zalen disponibel « Prima consumptie – Billijke prijzen Aanbevelend H. C. HERMSEN 1 SOESTERBERG – HUIS TEN HALVE HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT-PENSION – TELEFOON 1 Groote terrassen Speeltuinen Gelegenheid voor clubs en scholen. Aanbevelend, N. Waltmann. R. K. SPORTMENSCHEN. Bezoekt op uw tochten en wedstrijden CAFE-BILLARD HAAGWEG Modern, comfortabel, gezellig. Groot terras. Ingang Leidon>Haagweg 32. Tel. 564, 2 minuten vanaf R. K. sportterrein. A. v. HARTEVELT. % Uit Maasbuurt. Onder hare thans talrijke clubschare telt Maasbuurt weer eene jubilaresse. Het is de R.K.S.V. U.D.I. te Uden, die Vrijdag j.l. den dag herdacht van haar 15-jarig bestaan. Feest is er nog niet gevierd. Dat blijft nog eenige dagen in petto, omdat zeer spoedig de benoeming vaneen nieuwen geestelijken adviseur te wachten is. Zoodra deze benoeming evenwel afkomt, zal de feestvlag wapperen en gaat U.D.I. in allen luister vieren haar derde lustrumfeest. In Uden zijn verschillende voetbalclubs, ’t Zijn behalve U.D.I. minder belangrijke clubjes en niet in bondsverband aangesloten. Men wil nu echter trachten éénheid te krijgen op sportgebied. Eén flinke sportorganisatie is het ideaal, dat vooraanstaande Udensche sportleiders bezield, en waarmee we het in alle opzichten eens zijn. Om tot die eenheid te geraken zal Rector Vissers binnenkort naar Uden komen en waar besprekingen dienaangaande zullen worden gevoerd. We hopen dat het resultaat gunstig zal zijn. Voor U.D.I. zal het tevens de mooiste feestgave zijn! Nog een andere actieve, trouwe vereeniging in ons district viert binenkort feest. Het is D.S.V. te St. Anthonis, dat dezen zomer zijn eerste lustrum viert.

SPORTMENSCHEN, Café-Rest. DE WEYMAH bezoekt op uw tochten I Hoofdstraat 216, Santpoort. Teief. Haarlem 22312 Restaurant a la carte den geheelen dag tot 's avonds 8 uur Aanbevelend, 6. Velllnga Bezoekt Hotei-Café-Coiuert-Dandng Bellevue aan den Rijksstraatweg Soest-Arersfoort Schitterend teiras – SPEELTUIN – Modern – Intiem Gezellig – Bij bosch, duinen en heide tÜ&SSE HOTÊL-PEHSION DE DENNEN QEBR.VAN DE WETERING – RENSWOUDE ■ TEL. 14 GROOT TERRAS • GROOTE SPEELTUIN – Schitterende boschrijke omgeving Bespreekt tijdig voor uw Week-End ■ Op alle kamers stroomend water HEROPEND Hotel Café Restaurant De Radins ütrechtschestraatweg 140 Hilversum, Telefoon 10 Hollandsche Rading Gelegen te midden der bosschen. • Groote speeltuin. ■ Voor clubs speciale tarieven. ■ Bespreek voor uw vacantie en weekends tijdig uw kamer, f NOL IN ’T BOSCH Hotel-Restaurant bij WAGENINGEN Bosch en Heide – Modern ingericht Gunstig gelegen voor ruitersport. Bondspaardenstal Tennisbanen – Garage – Rijnkaden TELEFOONB323 i RENKUM Week-end f 10,— p.p. Gemeubileerde villa te huur Dit feit zal het werkzame bestuur van D.S.V. niet onopgemerkt doen voorbijgaan. Er zal dan ook feest zijn in het nijvere dorp aan den rand van de Peel en op 17 Juni staat een breed opgezet sportfestijn te wachten. Op 29 Juni voor eerste klassers en 1 Juli voor tweede klassers, organiseert Toxandria te Rijkevoort groote serie-Wedstrijden. En welke als steeds wel weer zullen slagen. H. L. VOOR AUTOBUS OF TOURINGCAR UW ADRES Gebr. v. Koningsbruggen Den Helder – Telefoon 56 KOOPT UW SPORTARTIKELEN EN SCHOENWERK bij de firma P. Hoogenbosch Den Helder – Teief. 446 – Opgericht 385

572