is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORD’S SPORTDAG AZIJN WAGENWEG 2a tel i85?4 HAARLEM •ALLES OP SPORTGEBIED District Nijmegen, Maar en Waal. Op Vrijdag 22 Juni heeft een algemeene vergadering plaats in Unitas te Nijmegen, aanvang 7,30 uur precies. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester. 4. Verkiezing bestuur. (Het geheele bestuur stelt zich herkiesbaar). 5. Verkiezing hoofdbestuurslid R.K. V.8.). Aan de beurt van aftreden is de heer G. P. Weyers). 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Eventueele candidaten voor het bestuur moeten 2 x 24 uur voor den aanvang der vergadering bij den secretaris worden ingediend. District Helmond. De bij bovengenoemd district aangesloten ver- worden hiermede beleefd uitgenoodigd tot bijwoning der algemeene jaarvergadering, te houden op Zaterdag 23 Juni n.m. 5 uur in Cafe-restaurant Frangois, Markt, Helmond. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Mededeelingen, 4. Jaarverslag. 5. Bestuursverkiezing. (Allen aftredend). 6. Rondvraag. 7. Sluiting. ledere vereeniging zorge met een of meer afgevaardigden vertegenwoordigd te zijn. Ook eerwaarde heeren adviseurs zijn welkom. Het bestuur. Uitslagen Zondag 10 Juni. Promotie en degradatie. S.V.S.—Blauw Wit, I—2, J. Klokgieters. Programma voor Zondag 24 Juni. Blauw Wit—S.V.V., 2 uur, C. Vonk Grensrechters P. Jansen en Ant. Kok. R.KX.V.B. Algemeene Jaarvergadering. Aan alle vereenigingen werden toegezonden de op de aanstaande jaarvergadering te behandelen bestuursvoorstellen en vereenigingsvoorstellen, benevens de notulen van de op 13 Januari 1933 gehouden buitengewone algemeene vergadering en eenè volmacht voor den naar de vergadering te zenden afgevaardigde. Aan verzoeken om toezending vaneen tweede stel der verzonden stukken, zal zoolang de voorraad strekt, worden voldaan. Rectificatie. Bij de publicatie van de ingekomen candidaatstellingen is abusievelijk niet vermeld, dat de heer Fr. Verkooijen tevens candidaat werd gesteld door D.E.S. Swalmen, Adreslijst. Secretarissen wijzigen: B.V.C. worrdt; B. Renekens, Dorpstraat 47, Bingelrade. I.V.S. wordt: J. Dirks, Maasstraat 12, Berg-Urmond, R.K.H.S. V. wordt: M, Custers, Heugemerweg 104, Maastricht. R.K.E.V.V. wordt: F. Janssens, Grachterstraat 3, Spekholzerheide. Goedgekeurde seriewedstrijden. Van Aurora op 1 Juli. Van D.V.V. op 24 Juli, Van De Mookerheide op 17 Juni. Van Juliana op 5 Augustus. Van Llmmersla op 1 Juli. Van Nuth op 22 Juli. Van Swolgen op 1 Juli. Van W.V.V. op 22 en 29 Juli. Goedgekeurde nederlaagwedstrijden. Van R.K.N.V.V. gedurende Juni t.m. Aug. R. K. Llmbufgsche Voetbalbond, L. H. BEURSKENS, secretaris-penningmeester. Bezoekt te Si 11 ar d steeds Forum het meest gerenommeerde theater van Sittard

In Amsterdam is uw adres GAFE RESTAURA! ROYAL KONINGINNEWEG 212 – * elefoon 21649 voor uw logies met prima ontbijt f2, en HOTEL NOORD HOLLAND MARTELAARSGR. 8 – Telefoon 43954 Programma voor Zondag 24 Juni 1934 Promotie en degradatie. 1.V.C.8. 2e klasse. B R.K.H.B.S.—Sportieve Ster, 2 uur, F. A. Broos (Grensrechters: W. Dahlhof en L. Riedel) E Excelsior—Swolgen, 2 uur, M. W. van Rhee (Grensrechters: H. Geurts en B. Haffmans). Overgangsklasse B R.K.O.N.S. 2—V.V.H. 2.2 uur, M. Smeets (Grensrechters: C. Ploem en P. Sijbers). D V.V.M.—Venlosche Boys 2, 12,45 uur, J. H. Schrijen (Grensrechters: G. H. Cremers en H, H. Erkehs), Programma voor 1 Juli. Promotie en degradatie. 1.V.C.8. 2e klasse A St. Pieter—kampioen Overgangsklasse A, 1,30 uur B R.K.H.B.S.—Almania C Hornia—no. 10 2e kl. C 1.V.C.8. E Swolgen—Excelsior Overgangsklasse B R.K.T.S.V.—V.V.H. 2 D Des 2—Venlosche Boys 2 Competitie. Beslissingswedstrijd. (tot het bepalen van den kampioen van Overgang A). Meerssen, terrein Marsana, 1,15 uur: Be Quick—W.V.V., Rentenaar. (Grensrechters: A. Collombon en W. v.d. Looverbosch). (Voor zoover noodig wordt verwezen naar ’t bepaalde -in wedstrijdreglement artikel 15). Besluiten C. v. O. Marsana 2—Zwartwit: a. Marsana 2 wordt reglementair gestraft wegens schuld aan staken; b. Marsana ontvangt een waarschuwing, te zorgen voor beter gedrag van het publiek; c. de Marsana-speler Magermans wordt geschorst tot 1 October 1934. Hoensbroek—R.K.V.S.V.: Inde plaats van L. Roelofs, is alsnog H. Benthem van R.K.V.S.V. geschorst tot 1 October 1934, Eindstanden. Overgangsklasse A. Sportieve Ster 16 122 2 26 41—14 Beersd. Boys 16 112 3 24 43—22 R.K.V.S.V. 16 7 45 18 38—25 Hendrik 15 8 1 6 17 40—30 B.V.C. 16 6 2 8 14 33—44 Rumpen 16 6 1 9 13 29—27 K.N.V, 2 16 44 8 12 34—41 Hoensbroek 16 44 8 12 33—45 V.V.H. 215 2 211 6 21—64 Overgangsklasse C. Almania 1211 10 23 45—16 V.V.G. 12 6 1 5 13 25—19 I.V.S. 12 6 0 6 122 Susteren 125 1 6 11 24—25 R.K.B.S. V. 124 2 6 10 13—26 Vaesrade 124 17 9 23—29 Sitt. Boys 212 2 2 8 6 16—26 ROZENSTRAAT 13 – HAARLEM TELEFOON 16166

Bel op voor KANT EN KLAAR No. 3 3 6 I^3 BEHANGSELPAPIER RAND BEHANGEN VRIJE KEUS COLLECTIE 1934 Eén prijs f 3,50 per kamer Gcrard Doustr. 203, Den Haag Overgangsklasse D. Hornia 16 13 1 227 65—30 R. 16 122 2 26 88—46 Steyl 2 16 8 35 19 48—41 Tiglia 2 16 72 7 16 41—46 Venlo 2 16 4 6 6 143 Leeuwen 16 6 2 8 14 52—53 S. 2 16 53 8 13 46—49 G. 16 42 10 10 34—64 Venlosche Boys 2 16 13 125 24—66 Overgangsklasse E. Sevenum 16 13 3 26 51—30 1.V.0. 16 111 4 23 62—23 V. 16 9 43 22 52—33 De Valk 16 9 1 6 19 47—29 M.V.C. 16 8 17 17 39—36 H. 16 6 37 154 E.V.V. 16 41 11 9 38—65 T. 16 32 11 8 27—62 IJsselstein 16 21 13 5 26—59 Overgangsklasse F. Excelsior 12 9 21 20 53—20 Astrantia 12 9 1 2 19 46—23 D.E.V. 212 6 42 16 45—24 Montagnards 12 6 24 1444—27 W. 125 07 10 36—46 Eendracht 121 1 10 3 19—54 W.V.C, 121 011 2 14—63 le klasse A Valkenburg 214 13 10 27 02—13 Rothem 14 10 2 222 04—2fi W.V.V. 214 10 04 20 64—19 W.S.V. 12 6 24 14 27—24 lason 145 0 9 10 34—37 V.C.L. 214 30 11 6 15—61 St. Pieter 2 13 21 10 5 25—64 R.K.V.V.L. 3 13 20 114 18—65 le klasse B R.K.O.N.S. 212 9 1 2 19 61—17 Kerkrade 212 8 2 2 18 33—17 R.K.E.V.V. 12 8 13 17 40—30 Willem Sophia 127 1 415 55—34 Chèvremont 212 5 07 10 38—36 Bleyerheide 212 1 2 9 4 16—58 Laura 212 01 111 13—64 le klasse C R.K.T.S.V. 12 10 02 20 45—17 Simpelveld 117 31 17 25—9 R.K.V.V.K. 127 32 17 32—16 Limmersia 114 1 6 9 26—33 Broekhem 123 2 7 8 24—40 V.T.V. 212 2 2 8 6 24—44 R.K.K.V.C. 121 3 8 5 17—34 ■ le klasse D Nuth 10 8 1 1 17 26—10 Adveo 10 7 03 14 42—15 Geleen 2 10 42 4 10 29—21 Amstenrade 2 10 31 6 7 13—19 Passart " 10 30 7 6 22—38 R.K.B.S.V, 2 10 30 7 6 12—41 le klasse E R.K.N.V.V. 1412 20 26 43—9 Kra winkel 13 72 4 16 39—20 Caesar 314 72 5 16 24—27 R. 145 3 6 13 35—34 I.V.S. 214 53 6 13 23—32 Volharding 2 13 35 511 21—35 Buchten 13 1 57 7 15—26 D. 13 2 2 9 6 14—26 le klasse F V.V.M. 1411 1 2 23 61—18 Herkenbosch 14 9 41 22 40—24 F.C.H. 13 8 1 4 17 39—26 Rios 214 53 6 13 34—47 Koningsbosch 13 52 6 124 E. 214 43 711 37—41 Linne 214 2 2 10 6 24—59 S. 142 2 10 6 21—53 Bezoekt geregeld te Kerkrade Bioscooptheater Tonhalte Steeds de baste en nieuwste lilms Wat de Tonhalle brengt is altijd goed

715