is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 27, 03-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opening terrein der R» K. Voetbalvcrccniging D.0.0. op Zondag 1 Juli j*U tc Utrecht»

De dag werd begonnen met een H. Mis, waaronder bijna alle leden de H. Communie ontvingen. Dit was een treffend oogenblik, die R. K. voetballers, getooid met onze kleuren, naar de Communiebank te zien gaan, om van God af te smeeken dat onze nog zoo jonge vereeniging moge groeien en bloeien. Om 2.30 uur opende de voorzitter der vereeniging met een openingsrede en eenige welkomstwoordden tot de verschillende aanwezigen; aanwezig waren onder anderen de zeereerwaarde heer pastoor L. J. v.d. Heijden, pater dr. Willems, de geestelijke adviseur der vereeniging kapelaan Weerdenburg, de burgemeester van Jutphaas mr, dr. Hamers, de afgevaardigde van den kring Utrecht en nog vele afgevaardigden van verschillende vereenigingen. Hierna knipte de zeereerwaarde her pastoor het lint door en werd ’t veld ingezegend en de clubvlag inden top geplaatst ten teeken dat het veld geopend was; hierna schetste

zijneerwaarde de oprichting dezer vereeniging en feliciteerde het bestuur, dat het zoover heeft weten te brengen. Ook de burgemeester van Jutphaas feliciteerde het bestuur met het tot stand brengen der vereeniging. Direct daarna stelden de elftallen zich op van Fortitudo en M.S.V. De zeereerwaarde heer pastoor bracht het bruine monster aan het rolllen. Over het verloop van den wedstrijd kan ik kort zijn. M.S.V. maakte het eerste doelpunt. Met de rustwas de stand 2—l in het voordeel van Fortitudo. Direct na de rust was Fortitudo geregeld sterker en bleef tot het einde toe sterk inde meerderheid. De uitslag was 6—2 voor Fortitudo, dat hierdoor beslag legde op den beker. M.S.V. werd als troostprijs een lauwerkrans uitgereikt. Deze dag is bijzonder geslaagd en wij hopen, dat hij vruchten zal afwerpen voor de R. K. sport in het algemeen. v.d. V.

De wedstrijden van den LV*CJB* Voor de Zuidelijke afdeeling I wordt de promotie- en degradatiecompetitie voortgezet. Caesar had ditmaal Heer op bezoek en klopte den kampioen van de tweede klas A met s—l.5—1. Meijel speelde thuis tegen Bleyerheide en kreeg van de Mijnstreekkampioenen met 3—l klop. Onderstaand de stand waarbij wij opmerken dat de wedstrijd Bleyerheide—Caesar van vorige week niet uitgespeeld is, doch 1 minuut voor rust gestaakt is wegens onweer. De wedstrijd moet dus later uitgespeeld worden zoodat de uitslag nog niet inden stand opgenomen kan worden. Caesar 1 10 02 s—l5—1 Bleyerheide 1 10 02 3—l H.V.V. 1 10 02 4—3 Heer 10 0 10 1 5 Meyel 20 02 0 4—7 jw i i> ffifjir.- BB jaCH iflul Sm FAM. HOFMAN N – VOORDRACHTKUNSTENAARS onovertroffen fam. Progr. v. Vroolijke Intieme Kleinkunst Handweg 55 – Amstelveen (N.H.) – Telefoon 213

Uit Helmond en omgeving. De Zaterdag 23 Juni gehouden districtsvergadering kan uitstekend geslaagd heeten. Hier een. uitvoerig verslag geven lijkt ons overbodig. Wel zij vermeld, dat het bestuur in zijn geheel werd herkozen; geen enkele tegencandidaat was gesteld. De besprekingen stonden op hoog peil. Onze vereenigingen winnen aan intellect. Zulks stemt verheugend! Niet alleen de vereenigingen zélf, doch onze geheele beweging zal daar wél bij varen. Vereenigingsnieuws. S.P.V. te Vlier den houdt seriewedstrijden voor le en 2e klassers R.K.V.B. op Zondag 8 Juli a.s. Uit Salland, Zondag 8 Juli a.s. zeer belangrijke voetbalwedstrijd te Epe van onze scheidsrechters. E.S.V. (Epe) speelt tegen de R. K. scheidsrechters van Salland. Voor den winnaar is een zeer mooie beker beschikbaar gesteld. Dus Zondag allen naar Epe, om den beker te veroveren. Vertrek per bus uit Deventer precies kwart voor twee vanaf Spijkerworp. Mocht u verhinderd zijn om mee te spelen, stuur dan even bericht aan onzen secretaris. Zijn adres is: J. L. L. Korr, secretaris R. K. scheidsrechters kring Salland, Kortebisschopstraat 1, Deventer, telefoon 4833. Stok’s Toeringcar-bedrijf | Lmdenlaan – Telefoon 5782 – Zwijndrecht Zeisen «door binnen- en 6uttenland Speciaal tarief voor voetbalverenigingen

761